Kategorier
Kinesisk astrologi-sv

2022 prognos för den kinesiska zodiaken

Hombre tigre, características, pe...
Hombre tigre, características, personalidad, horoscopo chino, video

2022 prognos för den kinesiska zodiaken: råtta, oxe, tiger, kanin, drake, orm, häst, get, apa, tupp, hund och gris. I vattentigerns år, vilken kinesisk astrologi har mest tur? Kommer du att ha tur? Planera med årets kalender och gör din framtid välmående, fredlig och lycklig!

År 2022 kommer de fyra mest gynnsamma kinesiska stjärntecknen att vara: Enligt den kinesiska zodiaken kommer män och kvinnor som är födda 2022 att få ett bättre år i hästens år, hundens år och grisens år (vildsvinet).

2022 prognos för den kinesiska zodiaken
2022 kinesisk zodiak prognos: råtta, oxe, tiger, kanin, drake, orm, häst, get, apa, tupp, hund och gris

Den kinesiska zodiaken 2022 för råttan

Det kinesiska horoskopet för råttan (musen) 2022 förutspår ett genomsnittligt år när det gäller framtidsutsikter och möjligheter för dem som är födda i det första kinesiska stjärnteckenet. Råttor är ute i en liten virvelvind under Tigerns år 2022. Råttor tycker inte alltid om att vara ansvariga när Tigrar är ansvariga. Råttan bör kunna övervinna hinder med relativ lätthet, med undantag för några oväntade och oundvikliga motgångar. År 2022 har råttan ett extraordinärt skydd på grund av ett starkt förhållande mellan Yang Water och råttans viktigaste inneboende energi.

Förutom råttans ensamhet kommer hans närmaste vänner oundvikligen att rusa till hans hjälp och trösta honom i 2022. Kärleken är fylld av osäkerhet i nuet som kan orsaka oro för framtiden. Å andra sidan måste råttan samla mod och styrka för att möta dem lugnt och självsäkert. I vilket fall som helst bör råttan aldrig fatta ett stort beslut som strider mot hans moral.

Det är viktigt att upprätthålla en professionell balans och framgång genom företagsutredningar och artighetsbesök. Råttans år födda kan känna sig tillfälligt svagare på en materiell nivå under 2022, och kan till och med uppleva korta perioder av obehag. I detta avseende råder det kinesiska horoskopet för Råttans år 2022 råttans 1:a tecken i kinesisk astrologi att alltid satsa på det konkreta och att vänta tålmodigt och klokt på att den rätta tiden kommer.

Genom att vara flexibel och intelligent kan skador lätt undvikas. Även om råttan kan stöta på en del besvärliga svårigheter på vägen kan dessa skenbara motgångar visa sig vara användbara i slutändan och ge den kloka och förutseende råttan ett leende när hans lager är återmonterat.

Kinesisk zodiak 2022 för Ox

Det kinesiska horoskopet är en typ av horoskop som används för att förutsäga framtiden. Oxens (Buffelens) år 2022 förskådar konflikter och svårigheter för dem som är födda under det andra stjärntecknet i kinesisk astrologi. I trubbiga termer har oxen svårt under Tigerens år. Under det kinesiska året 2022 måste Oxen svara på en rad frågor om sin yrkesbana. Han kan till exempel välja att fokusera sin yrkesverksamhet på en mer lukrativ sektor snarare än att vara mer innovativ.

På samma sätt kan en egenföretagare eller företagare välja att flytta till landet för att upprätthålla en mer harmonisk balans mellan sitt personliga och yrkesliv. Oxen 2022 kommer att behöva vara särskilt försiktig, både i affärer och kärlek. Med andra ord måste den kinesiska stjärnteckenets andra tecken motstå trangen att till varje pris delta i svåra eller farliga aktiviteter. Oxen bör undvika att göra äventyr ensam om han vill uppnå sina mål och istället söka kompletterande och skyddande relationer.

Kinesisk zodiac 2022 för Tiger

Enligt det kinesiska horoskopet för 2022 kan de som är födda under det tredje djurtecknet i den kinesiska zodiaken uppleva både spektakulär framgång och krossande katastrof under denna tid. Enligt det kinesiska horoskopet för 2022 uppmanas tigern att arbeta utifrån sitt yrkesmässiga rykte för att bevara sina möjligheter till framgång samt hans förmåga att hålla sig säker från tävling. För att säkerställa karriärens framtid måste Tiger vara villig att utöka sitt professionella nätverk och vid behov ändra verksamhetsområden.

Kinesisk zodiak 2022 för kanin

Kaniner (harar, katter) har ett genomsnittligt år 2022, enligt kinesisk astrologis horoskop, vilket innebär att de måste vara försiktiga med sina sociala band och sänka sina förväntningar på livet. Även om den välinformerade kaninen är klokare och mer försiktig med sin rikedom, är han mycket mindre försiktig med sitt professionella följe. Kaninen är särskilt ägnad att överföra och dela sina förmågor på denna nivå.

Kinesisk zodiak 2022 för Dragon

För dem som är födda under det kinesiska zodiakens femte djurtecken kommer år 2022 att medföra utmaningar, ekonomiska händelser och känslomässig och sentimental omstrukturering. Tigrar är kända som ivriga anhängare av den tappra draken. Han gillar dock att sätta press på honom så att han blir tuffare och mer motståndskraftig mot livets infall. För att dra nytta av de viktigaste händelserna under Tigerens år 2022 måste draken visa uthållighet och precision 2022.

Kinesisk zodiak 2022 för orm

För dem som är födda under det kinesiska astrologins sjätte stjärntecken kommer 2022 att bli ett utmanande och omtumlande år, men ett år som kommer att ge en mängd erfarenheter och lärdomar. Men på en professionell nivå ger 2022 fortfarande ormen en möjlighet att lägga grunden för en språngbräda som kommer att driva ormen till ännu högre höjder.

Kinesisk zodiak 2022 för häst

De som är födda under den kinesiska zodiakens sjunde djurtecken, hästen, kommer att ha ett dynamiskt år år 2022 häst. Hästen förknippas med optimism och äventyr. Att dröja när man möter utmanande omständigheter med oupplösliga lösningar är ett minne blott. Från och med det kinesiska nyåret 2022 kan hästen nu hoppas kunna övervinna problemen som ärvdes från det kinesiska året 2021, som går mot sitt slut.

Kinesisk zodiak 2022 för get

Det kinesiska horoskopet för får (får) för 2022 förutspår ett år med återhämtning och hopp för människor födda under kinesisk astrologis åttonde stjärntecken, kombinerat med spännande utsikter för att befästa prestationer. Under föregående år lärde sig (eller erinrade) geten betydelsen av att förbli klar under händelser som inspirerade till stor entusiasm.

Med hjälp av sina många erfarenheter är geten återigen beredd att möta de utmaningar som väntar, till stor misnöje för hans kritiker som hellre skulle se honom misslyckas. Ingen prestation kommer dock att uppnås utan betydande ansträngning över tid.

Kinesisk zodiak 2022 för apan

Det kinesiska horoskopet för apan förutspår ett utmanande, men i slutändan stimulerande år för invånarna i den kinesiska zodiakens nionde djurtecken, på grund av de många problem som han kommer att möta och de territorier som han kommer att behöva skydda. Faktum är att med tigern som det kinesiska djuret för månens nyår 2022 kan apan förutse svårigheter och osäkerhet som kommer att påverka olika aspekter av hans liv. På jobbet kan apan behöva arbeta hårdare än vanligt och få färre resultat, eller så kan han förlora ansiktet med exceptionellt aggressiva konkurrenter.

Apan har svårare att vinna när medlemmarna i hans lag har motsatta åsikter. För att behålla sin position måste apan någon gång möta en utmaning från en konkurrent, samt hantera eventuell hämnd eller smutsiga trick från tidigare motståndare (eller offer) som, när de såg honom tillfälligt försvagad, tog tillfället i akt. Som ett resultat av detta bör apan undvika alla källor till irritation och öva tålamod.

Kinesisk zodiak 2022 för tupp

För dem som är födda under det tionde stjärntecknet i kinesisk astrologi ser de som är födda under tuppens kinesiska horoskop för 2022 fram emot ett dynamiskt år med inriktning på förnyelse. När tigern blir bekväm med sina materiella ägodelar, gillar han att tuffa tuppen så att han återgår till jobbet för att uppnå existentiella mål.

På grund av detta informerar årets kinesiska djur 2022, Tiger, tuppen om att det är dags för honom att ompröva sina prioriteringar, samt bjuda in honom att modigt möta sin rädsla och oro. Resultatet är att tuppen går igenom en befriande och förvandlande fas för att se sitt öde med större klarhet.

Tigerns rena energier kommer att göra det möjligt för tuppens övergångsår, men det kommer inte att ske utan uppoffringar. Efter den första terminen av månåret 2022 kan tuppen ställas inför en ny situation, till exempel en förändring av yrkesinriktningen. Från och med 2022 kommer tuppen att göra drastiska förändringar i sitt sätt att hantera sin dagliga budget och vara mycket mer sparsam än vanligt.

Den kinesiska zodiaken 2022 för hund

Det är ett år fullt av överraskningar och vändningar för invånarna i det elfte djurtecknet i den kinesiska zodiaken i det kinesiska horoskopet 2022 av hunden.

För dem som är födda i hundens år 2022 ger Tigerns kinesiska stjärntecken en känsla av makt och osårbarhet. Tigern tillåter sin bästa vän, hunden, att existera, glänsa och utmärka sig i allt han gör. År 2022 bör Hundens betydande hängivenhet till sin huvudaktivitet driva honom till berömmelse eller erkännande.

Det finns en möjlighet till ett stort förvärv. En hund bör dock göra grundliga marknadsundersökningar och ta hänsyn till sina konkurrenter innan den förhandlar om en affär. Bud som verkar vara lika brådskande som de är tilltalande bör inte accepteras. Hunds vänner och arbetskamrater söker ofta hans expertråd om deras hjärtproblem på grund av hans inflytande.

Kinesisk zodiak 2022 för gris

Årets horoskop för kinesisk gris (vildsvin) förutspår ett år med förändring och stimulering för dem som är födda under kinesiska astrologins tolfte och sista stjärntecken, med många möjligheter till personlig tillväxt. För det första ger Yang Water-elementet från 2022 grisen rättvis och effektiv rörelse- och beslutsförmåga, särskilt i svåra situationer.

När det gäller hans karriär borde grisen kunna bryta sig loss från olika återvändsgränder som har irriterat honom i flera månader på grund av hans mångsidighet. Nu när hans rutt har rensats kan grisen förvänta sig välstånd och uppmärksamhet 2022.

Personer födda i grisens år kommer att behöva ta hand om sina känslor för att förhindra besvikelse och få ut det mesta av Tigerns år 2022.

Grisen kommer att få mycket värdefull hjälp år 2022 som kommer att hjälpa honom att behålla sin jämvikt, även om han kommer att lära sig det hårda sättet att avståelse ibland är vägen till lugn.

Läs också: Feng shui 2022; Tiger horoskop 2022; Kinesiskt horoskop 2022 svart vatten tiger förutsägelser