Wanneer mag ik kussen tijdens de ramadan?

Invoering: Wanneer mag ik kussen tijdens de ramadan?. Ramadan is een heilige maand voor moslims, een maand waarin ze hun tijd wijden aan vasten en bidden. Tijdens deze spirituele viering maken veel trouwe volgelingen van de islam van de gelegenheid gebruik om zich te concentreren op hun geloof en quality time door te brengen met dierbaren.

Maar hoewel Ramadan een integraal onderdeel is van het islamitische geloof, moet soms worden verduidelijkt wanneer het is toegestaan om genegenheid te tonen tijdens deze specifieke periode.

Wanneer mag ik kussen tijdens de ramadan?
Wanneer mag ik kussen tijdens de ramadan?

Tijdens de maand Ramadan vieren moslims over de hele wereld een periode van vasten om discipline op te brengen en zich te concentreren op het gebed. Dit betekent afzien van eten of drinken als de zon op is en in plaats daarvan die tijd gebruiken om te bidden, te mediteren en dichter bij God te komen.

Deze vasten periode wordt echter al eeuwenlang in acht genomen en is essentieel voor het naleven van de Ramadan. Veel mensen hebben vragen over hoe het andere aspecten van het leven beïnvloedt, bijvoorbeeld of het acceptabel is dat gehuwde en ongehuwde paren elkaar kussen tijdens deze heilige maand.

Wanneer mag ik kussen tijdens de ramadan?

Wanneer de heilige maand Ramadan aanbreekt, zijn moslims over de hele wereld vervuld van vreugde en opwinding. Veel mensen hebben echter behoefte aan verduidelijking over wanneer ze mogen kussen tijdens de ramadan.

Dit komt door het feit dat kussen tijdens bepaalde tijden van deze heilige maand verboden is. Dit artikel bespreekt wanneer het voor een moslim is toegestaan om te kussen tijdens de ramadan.

Om te beginnen is kussen alleen toegestaan tussen getrouwde stellen en naaste familieleden op privémomenten, zoals thuis of in afgelegen gebieden, weg van het zicht van het publiek. Opgemerkt moet worden dat er zelfs tussen echtgenoten geen blijk van genegenheid in het openbaar mag zijn, omdat dit kan leiden tot onnodige provocatie en verleiding onder anderen in de samenleving.

Bovendien moeten degenen die het vasten in acht nemen zich eraan houden en zich onthouden van fysieke activiteiten zoals kussen totdat de tijd is aangebroken om hun vasten te verbreken.

Wanneer mag je je partner kussen tijdens de ramadan?

Kussen is lang beschouwd als een intieme uiting tussen twee mensen; iedereen heeft echter verschillende opvattingen over wat acceptabel is tijdens de ramadan.

Terwijl sommigen misschien vinden dat het tonen van fysieke genegenheid tijdens deze vakantie van een maand volledig moet worden vermeden, zijn anderen van mening dat het kussen van je partner of familieleden is toegestaan en aangemoedigd. It comes down to personal preference, as each individual must decide what’s appropriate for them during Ramadan.

Is fysieke aanraking toegestaan?

Maar terwijl knuffelen en kussen is toegestaan, is seks niet snel. Volgens de islamitische leer is seks in deze periode alleen binnen het huwelijk toegestaan. Tijdens het vasten moeten paren proberen respect te behouden voor elkaars behoeften om hun geloof op de juiste manier na te leven.

Hoewel er voor getrouwde mensen overdag geen seksuele activiteiten kunnen plaatsvinden, betekent dit niet dat u de hele dag of nacht niet kunt genieten van liefdevolle momenten met uw partner!

Is een tongzoen toegestaan?

Tongzoenen is over het algemeen acceptabel in de meeste interpretaties van de islam, zolang er geen sprake is van tongaanraking of enige andere activiteit die als ongepast wordt beschouwd.

In gevallen waarin individuen zich in de verleiding voelen om deel te nemen aan activiteiten die het vasten zouden verbreken, moeten ze onmiddellijk stoppen of het risico lopen hun naleving helemaal ongeldig te maken.

Het antwoord op die vraag is subtieler dan je misschien denkt. Terwijl traditioneel vasten over het algemeen betekent dat je je moet onthouden van fysiek contact met een andere persoon, staat optioneel vasten licht lichamelijk contact tussen paren toe, zoals elkaars hand vasthouden of knuffelen, zolang dit niet leidt tot geslachtsgemeenschap.

Dit geldt voor zowel gehuwde als ongehuwde paren. Intieme activiteiten zoals kussen blijven echter verboden tijdens de ramadan als ze buiten het huwelijk worden gedaan.

Veel prominente Hanafi (fiqaha) zeggen dat je niet-seksuele liefdevolle kusjes kunt doen. Volgens al-Fatawa al-Hindiyya, een van de essentiële boeken over de islamitische wet, wordt het vasten ongeldig verklaard als iemand tijdens het vasten het speeksel van een ander inslikt zonder boetedoening (kaffara) uit te voeren.

Dit betekent dat zelfs als twee mensen elkaar lichtjes of kuis kussen tijdens de ramadan, terwijl ze de toepasselijke restricties in acht nemen die zijn vastgelegd in de islamitische wet, hun vasten ongeldig kan worden als er speeksel wordt ingeslikt. Deze uitspraak is gebaseerd op koranverzen en hadiths die betrekking hebben op lichamelijke reinheid.

Het is belangrijk op te merken dat seksuele intimiteit tijdens de ramadan nog steeds ten strengste verboden is, omdat het het vasten zou verbreken en in de islam als een ernstige zonde zou worden beschouwd.

Bovendien is hartstochtelijk kussen, waarbij er angst kan zijn om tot geslachtsgemeenschap of ejaculatie te leiden, gedurende deze tijd ook verboden vanwege het potentieel voor zondigheid. De belangrijkste reden achter deze uitspraak is dat deze kussen niet leiden tot onwettige geslachtsgemeenschap of ejaculatie.

Regels van ongehuwde paren

Ongehuwde paren moeten zich ervan bewust zijn dat er ook specifieke regels zijn die zij tijdens de ramadan moeten volgen. Zulke paren moeten elkaar vermijden en een respectabele afstand bewaren wanneer ze in het openbaar zijn, aangezien fysiek contact tussen ongehuwde paren ten zeerste wordt afgeraden.

Alles wat hun geloof of karakter schaadt, moet tijdens deze heilige periode worden vermeden. Dit omvat elke vorm van intiem gedrag, zoals kussen of elkaars hand vasthouden, wat indruist tegen de leerstellingen van de islam.

Bovendien moeten ongehuwde paren voorkomen dat ze samen alleen zijn in privé-ruimtes, omdat dit tot verleiding kan leiden, en verdere verleidingen zijn niet toegestaan tijdens de ramadan.

De andere verboden dingen in Ramadan:

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden zijn persoonlijke relaties en gedrag. Zoals met alle aspecten van de islam, moeten tijdens de ramadan specifieke wetten met betrekking tot relaties worden nageleefd.

Illegale relaties in de islam zijn op elk moment van het jaar ten strengste verboden, maar vooral tijdens de ramadan. Dit omvat activiteiten zoals seks voor het huwelijk, overspel of homoseksualiteit, die ernstige gevolgen kunnen hebben als ze worden verbroken.

Het is ook belangrijk op te merken dat alleen zitten met iemand die niet uw echtgenoot of familielid is, ook niet is toegestaan. Een derde partij zou paren in plaats daarvan moeten begeleiden voor elke vorm van sociale interactie buiten hun directe familiekring.

Conclusie: Wanneer mag ik je kussen tijdens de ramadan?

Hoewel het niet wordt aangemoedigd om fysiek contact te hebben tijdens de maand Ramadan, is het mogelijk om een kus te delen met je partner of geliefde. Dingen rustig en respectvol houden is de sleutel om van deze heilige tijd te genieten zonder religieuze gevoelens te beledigen.

Het belangrijkste is dat je bewust en bewust blijft van wat gepast en ongepast is tijdens dit specifieke seizoen. Moge je gezegend zijn met liefde en vrede tijdens je Ramadan-reis!

Lees ook: Wat zijn de 3 stadia van Ramadan?; Komen er 2 Ramadans in een jaar?; Drink je water tijdens de ramadan?