Tvillingflamma och kristendom: dess betydelse i Bibeln

Inledning: Tvillingflamma och kristendom: dess betydelse i Bibeln Konceptet med tvillingflammor har varit känt i årtionden. Antalet google-sökningar efter twin flames har varit enormt högt.

Men finns det några bibliska belägg för tvillingflamman? Om ja, vad säger Bibeln om konceptet med tvillingflammor?

Tvillingflamma och kristendom: dess betydelse i bibeln
Tvillingflamma och kristendom: dess betydelse i bibeln

I årtionden har människor trott att Gud har skapat en sann partner för alla, din själs andra hälft, och att du kommer att förenas med din andra hälft och bli ett.

I Bibeln är konceptet med tvillingflammor svårt att se. Det finns dock exempel på tvillingflamma inom New Age-kristendomen. Några bibelverser kan förstås som att de hänvisar till tvillingflammor och bevisar förekomsten av tvillingflammor i Guds ord.

Låt oss fördjupa oss i begreppet tvillingflamma och deras betydelse inom kristendomen.

Vad är tvillingflamma?

Tvillingflamma är det mest kraftfulla möte man någonsin kan uppleva. Begreppet tvillingflamma kan förstås som två individer som delar samma själ. Begreppet tvillingflamma innebär att en själ delas upp i två kroppar. En tvillingflamma är någon som delar samma väsen som du.

Av dessa skäl är tvillingflamma också kända som den andra halvan eller varandras spegelsjälar. Tvillingflamma har höga vibrations energier, där den ena har den maskulina formen och den andra den feminina energin.

En tvillingflamma är en person som föds med liknande personlighetsdrag, svagheter, intressen, mål och ödesbestämda uppdrag som du.

Din tvillingflamma kommer att följa dig i ditt själsuppdrag och uppmuntra dig i varje steg. Ni kommer båda att återförenas och uppnå ett högre syfte i livet.

Även om tvillingflamma relationen anses vara det mest kraftfulla mötet, är den också giftig och utmanande. En tvillingflamma kastar ljus på ens sanna jag och lyfter fram ens svagheter, rädslor och djupaste osäkerhet. Dessa saker leder ofta till ilska och frustration. För ibland kan det vara frustrerande och demotiverande att känna sitt sanna jag. Men tvillingflammor hjälper dig att läka från sådana personlighetsdrag och driver dig mot utveckling.

Tvillingflamma och kristendomen: dess betydelse i Bibeln

Det är svårt att se några direkta bevis för tvillingflammor i bibliska verser. Men om vi tänker utanför boxen och glömmer bort några av de lärda tolkningarna av Bibeln, kan vi hitta några av de verser som indirekt pekar på förekomsten av tvillingflammor i Guds ord.

Många verser talar om ens partner eller andra hälft och andlig kärlek och själsbaserade förbindelser som planeras av Gud. Dessa verser bevisar tvillingflamma andliga betydelse i Guds ord. Låt oss titta närmare på några av dessa:

  • Genesis 1:27:

Genesis 1:27 föreställer att ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem”.

Detta uttalande innebär att Gud skapade människan till sin avbild. Vidare står det att Gud skapade honom. Det betyder man och kvinna. Han var en själ som delats upp i två kroppar som bildats för att föröka sig och bidra till mänsklighetens utveckling.

Den maskulina och feminina energin som skapats av Guds ande delade en själ i två separata kroppar. De bildades med liknande öde och själsliga uppdrag.

Denna vers innebär alltså att två varelser bildas av en själ, vilket stämmer överens med begreppet tvillinglågor.

  • Genesis 2:7:

Enligt Första Moseboken 2:7 ”skapade Gud en människa av markens stoft och blåste in livsandedräkt i hennes näsborrar, och människan blev en levande själ”.

Detta uttalande innebär att Gud skapade en människa till sin egen avbild. Gud gav den mannen namnet Adam och tog senare hans revben för att skapa Eva. Eva uppstod alltså ur Adam, källan till mänskligheten. Adam och Eva delade båda en själ.

Adam och Eva var alltså verkligen ursprungsberättelsen om tvillingflammor; de var verkliga motsvarigheter.

  • Matteus 19:6:

I Matteus 19:6 står det: ”så att de inte längre är två, utan ett kött”. Om vi inte går in på den bokstavliga betydelsen, indikerar dessa verser återföreningen av själar. När två människor förenas och kommer samman blir de ett kött. Eftersom tvillingflamma har maskulin och feminin energi, förenas deras själar och blir ett kött när de kommer samman.

De förenas till en själ. Dessa meningar betyder alltså att två själar, när de kommer samman, blir en själ, som tvillingflamma som kompletterar varandra och blir en själ.

  • 1 Samuel 18:

Berättelsen om Jonathan och David visar också hur två själar smälter samman.

1 Samuel 18 beskriver att ”När han hade talat färdigt med Saul hände det sig att Jonatans själ knöts till Davids själ, och Jonatan älskade honom som sig själv”.

Dessa meningar visar hur Jonatans och Davids själar knöts samman. Liksom Jonatan älskade David som sig själv, kände själen igen sin andra hälft på dess högre nivå och bildade den andliga föreningen.

Vidare beskriver NIV-bibeln att ”Jonathan blev ett i anden med David”. Det betyder att den andliga föreningen av Jonatans och Davids själar fick de åtskilda själarna att smälta samman till en.

Även om Jonathan och David båda var män, hade en av dem feminin energi. Deras relation beskriver nära vänner oavsett kön. De älskade varandra villkorslöst och var beredda att riskera sina liv för varandras skull.

Berättelsen om Jonathan och David liknar alltså tvillingflamma förening. Det visar ett villkorslöst band, sammansmältningen av två själar och oändlig kärlek till varandra, vilket betyder ett förhållande med en tvillingflamma.

Avslutning

Även om Bibeln inte talar om tvillingflamma, är konceptet inte främmande för Bibeln. Många verser talar om den andra halvan, andlig kärlek och själsbaserade förbindelser som skapats enligt Guds plan.

Jesus och Maria Magdalena och David och Jonathan avbildades som tvillingflamma. Adam och Eva ansågs vara de ursprungliga tvillingflamma. Dessutom handlar Salomos sång om en Twin Flame-relation. Det är alltså tydligt att tvillingflammorna i de bibliska verserna har en andlig innebörd.

Läs också: Tvillingflamma och andra relationer: ta reda på skillnaden.; Tvillingflamma hamna tillsammans; Falska tvillingflamma