Spirituele betekenis van vogels, symboliek en dromen

Spirituele betekenis van vogels, symboliek en dromen. Vogels symboliseren veel, veel meer dan de meeste mensen weten. Laten we dus meer te weten komen over de betekenis van verschillende soorten vogels in verschillende gebieden van ons leven, droominterpretatie en meer.

Invoering

Als we aan vogels denken, denken we over het algemeen aan ze als symbolen van de hemel, terwijl we aan de andere kant, als we aan vissen denken, ze zien als symbolen van onze diepe emoties. Deze verbanden tussen vissen en vogels worden weergegeven in de mythe van de zeemeerminnen, in het verhaal van Icarus en in de joods-christelijke religie van engelen.

De mens is van nature altijd verbaasd geweest over deze dieren. Bewonder het vermogen om te zwemmen en de uitgestrektheid van de oceanen te verkennen of de vrijheid om over uitgestrekte horizonten te vliegen. De gelijkenis tussen deze soorten wordt gepresenteerd als een symbolische link met onze voorouders. Degenen die heersen in de lucht en degenen die heersen in de zeeën.

Het parallellisme tussen vissen en vogels wekt een charme in ons op; een ander gevoel om de natuur te observeren en te leren van haar leringen over onszelf.

Vissen bewegen met gemak, flexibiliteit en verbazingwekkende snelheden door de diepten van de oceaan met behulp van oceaanstromingen door hun vinnen, terwijl vogels met hun vleugels vliegen met behulp van hoge snelheid en flexibele luchtstromingen door de lucht.

Als de lucht de geest en het bewustzijn vertegenwoordigt, vertegenwoordigt de oceaan de gevoelens en het onbewuste. We kunnen de relatie van de vogel met de vis begrijpen als een gids van de ziel die in de diepste oceaan zwemt met betrekking tot emoties en gevoelens, of hoger in de lucht vliegt met betrekking tot gedachten en bewustzijn.

De persoon die zichzelf identificeert als een vis of een vogel is een visionair. Dit betekent dat hij of zij zowel van binnen als van binnen kan kijken; in de donkerste delen van de aarde, verwijzend naar de bodem van de oceaan die nog nooit door een mens is verkend, of in een bevoorrechte positie in het bovenste deel van de hemel, waardoor je een superieur en panoramisch beeld van de werkelijkheid krijgt.

Pajaros aves
Verklaring van de spirituele betekenis van vogels, symboliek en dromen; vogels

Wat is de betekenis van de weegschaal?

De schalen werden gebruikt als een symbool van de poorten van de hemel. Ze hebben ook betrekking op de oogleden, de deur van het zicht, dus wanneer de schaal valt of de oogleden opengaan, kun je zien.

Sluier van Isis: het ziet niet wat iedereen kan zien, maar alleen wat het gevoelige oog ziet, het innerlijke oog: zien en weten. Evenzo vertegenwoordigen de schalen ook een omhulsel dat het gevoelige individu beschermt, dat wanneer het wordt geopend, emoties loslaat. En deze emoties zijn de motor van ons leven. Ze duiken onder om ons te verlichten. Daarom is de mens als een vis, zwemmend in de troebele wateren van zijn emoties waaruit hij inspiratie en motivatie put.

Wat is de betekenis van veren?

Ze worden geassocieerd met de hogere zintuigen van de ziel, vooral het zesde zintuig en het vermogen om de toekomst te voorspellen. Dit is de belangrijkste reden waarom veel sjamanen en tovenaars worden afgebeeld of veren op hun kleding hebben.

Het feit dat de vogel werd toegeschreven aan deze superieure gaven, door de eeuwen heen zagen veel culturen talloze tekenen en voortekenen in het uiterlijk van verschillende soorten vogels.

Volgens psychiatrische theorieën zijn veren een symbool van de ziel en persoonlijkheid van de dromer.

Esoterische theorieën hebben als volgt een relatie tot stand gebracht tussen de vogel, zijn kleuren en psychische kenmerken:

  • De zwarte raaf, symbool van intelligentie
  • De blauwe en groene pauw, een symbool van liefdesaspiraties,
  • De witte zwaan, een symbool van het libido dat het lichamelijke en het spirituele leven in stand houdt,
  • De rode feniks, een symbool van goddelijke verhevenheid en onsterfelijkheid,
  • De duif of eend (vogel van Aphrodite), een symbool van liefde.
  • De sublimatie van de ziel wordt vertegenwoordigd door de duif en de adelaar. De kruising tussen het goddelijke en het menselijke wordt vertegenwoordigd door de raaf en de zwaan, die de rol van gids en boodschapper spelen.
  • De adelaar, de havik en de ara betekenen zonne- en uranische waarden, de triomfen van de vogel zijn oorlog, jacht en oogst. Ten slotte vertegenwoordigen de nachtvogels maanwaarden.

Spirituele betekenis van de gele vogel

Hun prachtige lied werd door onze voorouders vaak gezien als een symbool van vreugde en vredig leven. Daarom verwarren de Chinezen het lied van de zwaluw bijna altijd met dat van de wielewaal, beide beschouwd als bewijs van vreugde, geluk en een gelukkig huwelijk.

Bovendien wordt het volgens onze voorouders ook gezien als het symbool van familieharmonie en huiselijke zoetheid vanwege het feit dat de nakomelingen hun vaderlijk nest niet verlaten voordat ze tijdens de wintermaanden naar warme landen vliegen.

Verklaring van de spirituele betekenis van vogels, symboliek en dromen; gele vogel
Verklaring van de spirituele betekenis van vogels, symboliek en dromen; gele vogel

Symboliek van de gele vogel

Soms worden gele vogels zoals duiven, klimop, zonnebloemen en honden voorgesteld als de symbolen van de meest intense banden van trouw, in het algemeen, en van de stabiliteit van de echtelijke band. De soort werd al lang gefokt voor prachtige zang, felle kleuren en vrolijke natuur en is al honderden jaren gedomesticeerd. Deze huisvorm: de huiskanarie is nog steeds een wijdverbreid huisdier.

De gele vogels, ook wel kanaries genoemd, vertegenwoordigen de dierenmascotte van de Canarische Eilanden.

Dit zijn monogame vogels waarvan het voortplantingsseizoen begint van januari tot juli op de Canarische Eilanden, van maart tot juni (met een piek in april-mei) op ​​Madeira en van maart tot juli (met een piek tussen mei en juni) in de Azoren

Mannetjes trekken vrouwtjes aan door luid te zingen vanaf de meest prominente zitstokken (bomen, struiken, rotsen). Naarmate ze dichter bij een potentiële partner komen, voeren ze flikkerende rituele vluchten uit. Wanneer ze hun parende partner naderen, hurken ze neer zodat de paring kan plaatsvinden.

Wat is de betekenis van het zien van een rode vogel?

De vink is een vogel met de vaardigheden van een muzikant met een uitzonderlijk talent voor natuurlijke zang. In zijn vroege jeugd leert zijn vader de vink domineren. De vink staat bekend om zijn prachtige lied van ’s morgens tot’ s avonds, en daarom werd het uiteindelijk een symbool van vreugde en een goed humeur. Onze voorouders beschouwden hun langdurige zang echter nooit als een goed voorteken om naar te luisteren, integendeel, ze interpreteerden het als een teken van regen of ongeluk.

Vogel die door het raam vliegt Spirituele betekenis

Als een vogel naar je raam vliegt, kan dat betekenen dat je kwetsbaar bent voor wat het universum voor je in petto heeft. Als een vogel het raam raakt, hetzij met zijn snavel, hetzij rechtstreeks erop, zal de dood ons bezoeken. Dit voorteken is nog dreigender als het een duif is.

Dode vogels in je huis Betekenis

Het is niet prettig om een ​​dood dier om de hoek te vinden, niet alleen vanwege het uitzicht maar ook vanwege de betekenis.

Volgens esoterische specialisten zullen er velden van negativiteit worden gecreëerd wanneer een dier wordt geofferd om een ​​ander te schaden.

De vogels van kwade voortekenen zijn het voorteken of de visie van iets dat in de toekomst kan gebeuren.

Als je een slang hebt gevonden, kan dit een teken zijn dat je een juridisch probleem hebt dat tot gevangenisstraf kan leiden. Als je op zoek bent naar een plant en je vindt een dode vogel, dan betekent dit dat een zieke zal sterven.

Als een specht zingt en een pasgeboren baby het hoort, kondigt hij aan dat de baby zal sterven. Om de baby te redden is het noodzakelijk om een ​​kalebas ondersteboven te plaatsen, samen met een linkerschoen en een schaar of een metalen mes. (Alles moet onder je bed liggen)

Wanneer een zwarte uil in de buurt van het huis zingt, is dat omdat hij de dood van een familielid aankondigt. Als je een dode vogel voor je deur vindt, betekent dit dat iemand hekserij beoefent om jou of een lid van je familie ziek te maken, tot het punt van de dood. Neem uw voorzorgsmaatregelen.

Schoonmaakspreuken en beschermingsspreuken kunnen hier veel helpen.

Vogels in droomsymboliek

De meeste mensen die over vogels dromen, brengen ze in verband met vrijheid vanwege het vermogen om door de lucht te vliegen zonder ons te ondersteunen. Als je over vogels begint te dromen, voel je je misschien een beetje overweldigd door een professioneel of persoonlijk probleem en wil je voor die problemen weglopen en je zorgen vergeten.

De vogel kan echter een andere betekenis hebben, zowel positief als negatief, dus het is erg belangrijk om het gedrag van de vogel tijdens de slaap te onthouden.

Als je bijvoorbeeld droomt van een vogel die is gekooid of gevangen in een net, is de betekenis onderdrukking en gebrek aan vrijheid, volledig tegengesteld aan de droom om vrij door de lucht te vliegen.

Als je droom over een enkele vogel gaat, wacht je waarschijnlijk op heel belangrijk nieuws. Als de vogel veel felle kleuren heeft, vertegenwoordigt dit de komst van goed nieuws. Hoewel het in dit geval belangrijk is om je gevoelens tijdens de slaap te onthouden, zoals vreugde of verdriet. Als de aankomende vogel zwart is, ben je waarschijnlijk bang om slecht nieuws te ontvangen.

Als een zwerm vogels in de droom verschijnt, betekent dit dat een bepaald stadium van verandering wordt bereikt. Als de vogels vrij vliegen, betekent dit dat je enthousiast bent om de fase van verandering te beginnen; hoewel als de vogels agressief zijn, dit betekent dat je bang bent voor verandering.

Waren er nachtvogels? Dit symboliseert dat het leven van de persoon een onverwachte wending heeft genomen en dat ze zich vrij gemakkelijk zullen aanpassen aan nieuwe veranderingen.

Het gedrag van de vogels en de persoon terwijl ze slapen is ook erg belangrijk. Als de vogels bijvoorbeeld te hoog vliegen, betekent dit dat er in korte tijd goede tijden worden verwacht, maar als de vogels te laag vliegen, betekent dit dat de vrijheid van de persoon wordt bedreigd.

Witte vogel droom betekenis

Een van de mooiste mythische legendes waarin de witte vogel voorkomt of waarin naar de duif wordt verwezen, is die van de zondvloed: “Noach wachtte nog zeven dagen en liet de duif uit de ark. De duif kwam ’s nachts naar hem toe en zie, hij had een vers gesneden olijftak in zijn snavel. Noach wist dat het water op aarde was gezakt. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif weer los, maar deze keer kwam hij niet terug’ (Genesis, 8, 10-12).

Tot op de dag van vandaag is de duif met een olijftak in zijn snavel een symbool van vrede. Door de eeuwen heen hebben de auteurs en redacteuren van het Oude en Nieuwe Testament de duif gebruikt als een representatie van de ziel en de pure en eenvoudige liefde van de Heilige Geest of de Geest van God.

edities 2020-21

Lees ook:Engel nummer 14 spirituele betekenis, engelachtige boodschap; Dromen dat je ex je omhelst, betekenis, interpretatie; Dromen dat je ex zwanger is van een ander

Optionele externe bron: