Platonisk betydelse

Platonisk betydelse: vänner, relationer, ursprung, affär, par, anslutning, sugar daddy, urban ordbok, epifani, flirta, fru, i historien, kyss, kärlek, äktenskap, filosofi, själsfrände

Platonisk betydelse, Platoniskt används för att beskriva en förening som inte involverar sex. Det finns många aspekter av mänskliga kopplingar som kan beskrivas som platoniska. Följande beskrivningar av platoniskt kommer att förändra dina perspektiv på många koncept av relationer som människor har definierat eller sett på olika sätt.

Platonisk betydelse: vänner, relationer, ursprung, affär, par, anslutning, sugar daddy, urban ordbok, epifani, flirta, fru, i historien, kyss, kärlek, äktenskap, filosofi, själsfrände
Platonisk betydelse: vänner, relationer, ursprung, affär, par, anslutning, sugar daddy, urban ordbok, epifani, flirta, fru, i historien, kyss, kärlek, äktenskap, filosofi, själsfrände

Vänner

Platonisk betydelse, Platonska vänner syftar på människor som delar likheter i stil och utseende, till exempel barn eller de som bor på samma kvarter. För att underlätta sociala situationer tillåter vänzonen ofta en person att skilja sig från andra utan att behöva säga något obehagligt om dem.

Platonisk betydelse, Sådant spelar en viktig roll för att förhindra obekvämhet mellan vänner. Vänzonen kan användas när du vill att din partners uppmärksamhet ska gå djupare än vad de brukar ge den, men minst hälften av varje dag går åt till att stirra ner på oskiljaktiga ansikten. Platonska vänner bildar det starkaste band som kan bildas mellan vänner.

Relationer

Platonisk betydelse, Platonska relationer hänvisar till ett förhållande mellan lika. Dessa är inte ömsesidigt uteslutande partnerskap, och i själva verket är de ofta viktigare än så. Det låter som två älskare med lika intresse och lika kvalificerade för varandras sällskap.

Platonisk betydelse, Om din partner får sina behov tillgodosedda av någon annan eller vill att du ska göra detsamma, är du i ett platoniskt förhållande. Sådana människor är något mindre bekväma med att spendera tid tillsammans över Skype på delade semestersemestrar men njuter fortfarande av varandra känslomässigt. Dessa människor trivs med varandra utan att nödvändigtvis sova tillsammans men kan sova med andra människor. Det innebär en långvarig relation som kännetecknas av intensiv bindning, vilket också underlättas genom fysisk kontakt. I andra fall innebär platoniska relationer stimulering som lek.

Ursprung

Platonisk betydelse, Ursprunget till ordet platonisk, som aristotelerna myntade för en vänskap mellan individer eller klasser, går tillbaka till den grekiska mytologin. I det antika Grekland ansågs de manliga könsorganen vara gudar som skulle dyrkas i heliga lundar. Även om de inte gjorde Guds blod till sperma (bara sex), hjälpte denna praxis dem att behålla sin fertilitet och tillväxt.

Platonisk betydelse, Därför blev det en viktig del i tider av fred bland människor snarare än krigföring mot andra varelser som onda kungar som ville att andra skulle bli slavar. Ordet spårar också tillbaka till de platoniska älskarna, som spelades 1635.

Affär

Platonisk betydelse, En platonisk affär avser en intim relation mellan två eller flera individer med vilka man tror att de båda har vissa aspekter gemensamt. Detta koncept kallas ofta ’kärlek vid första ögonkastet snarare än dess andra namn, äktenskap. Det kan också syfta specifikt på relationer som ligger närmare varandra (’middagsfester’).

Platonisk betydelse, En konsekvens för dem som inte har lätt att beskriva sin partners natur kräver viss bakgrund om vilken roll relationer spelar i samhället, och individualism tenderar mot platoniska möten. Den konventionella uppfattningen beskriver dessa interaktionsrum i första hand som områden där människor försöker hårt men vanligtvis misslyckas.

Par

Platonisk betydelse, Ett platoniskt par hänvisar till en mycket intim relation där en person är den primära försörjaren, med en annan närvarande som tillbehör. Det finns två huvudtyper av romantiska partners. De första är de som både har haft flera älskare och för de som hittar kärleken över tid. Den andra partnern är de som föredrar monogami genom otrohet vid första äktenskapet men till slut ger upp det själva på grund av att de inte har tillräckligt med tillgivenhet från sin partner.

Förbindelse

Platonisk betydelse, En platonisk koppling syftar på en sexuell relation mellan två personer som tror att de är en och samma. En platonisk koppling kan också syfta på en relation som inte är känslomässigt och fysiskt intim. Platonska relationer inkluderar delade intressen. Men många av dem kommer att kräva närvaro för att det ska bli romantiskt. Människor har vänskaper som de älskar, men en sak kan göras bättre.

Platonisk betydelse, En sådan sak är att gå ut med någon du känner, vilket anses vara tillfälligt. Ni behöver inte umgås för ofta tillsammans bara för att ni är vänner eller ens ses på jobbet varje dag. Det är svårt för de flesta par att dejta under semesterperioder vilket kan resultera i ett besvärligt förhållande.

Platonisk betydelse, Vissa människor har en missuppfattning om förhållandet mellan en sugar daddy och en partner. Människor tror att en sådan relation bör involvera sexuella och ekonomiska tjänster. Men en platonisk sugar daddy skulle inte kräva sex i utbyte mot deras stöd till damen.

Socker Daddy

Platonisk betydelse, En platonisk sugar daddy syftar på en gift man som vill ha ett förhållande med en sockerbebis. Vissa rika sugar daddies kommer att försöka ha ett icke-sexuellt förhållande med sugar babies. Sådana relationer är platoniska och gjorda för att ge lycka till de inblandade parterna. Dessa relationer handlar enbart om lycka, och att älska är aldrig en del av affären.

En sugar daddy kan också beskrivas som en individ som inte är i ett förhållande men kan också vara jämställd. Sugar daddies existerar på grund av behovet av föräldrarelationer eller mentorskapsrelationer mellan sugar daddies och de varmt ansedda unga kvinnorna.

Urban ordbok

Enligt stadslexikonet syftar ordet platonisk på handlingen att vara romantiskt involverad. Platonisk definieras också som relationen eller kopplingen mellan två personer där sex eller lust inte är inblandad. Relationen handlar enbart om att hjälpa varandra. Symbolen för ett platoniskt förhållande är en vit ros. Den vita rosen symboliserar renheten i förhållandet.

uppenbarelse

platonisk uppenbarelse hänvisar till vad som i huvudsak är en religiös upplevelse. Det syftar på allt som omfattar naturen, inklusive andra människor och arter med något slags centrum som producerar känslor i dem.

Trettondagen är en stor och plötslig insikt om uppenbarelse. Därför är platonisk uppenbarelse tillgiven men inget sexuellt äventyr som är baserat på religiösa grunder. Det platoniska uppenbarelseförhållandet är rent andligt och fokuserat på att bygga varandra andligt. Den här typen av relation kan vara mellan mer än två personer.

Flirtar

Många människor har en missuppfattning om begreppet flirta. Folk anser att flirta är den typ av samtal mellan två personer som ofta leder till sexuella möten. Men att flirta behöver inte nödvändigtvis resultera i sexuella möten. Denna typ av flirting kallas platonisk flirt.

Platonisk flirt är ofarligt eftersom det inte påverkar de inblandade parterna negativt. Platonisk flirt förekommer ofta mellan människor som är rena vänner, och inget annat än vänskap kan hända dem emellan. Om flirta involverar sex, så upphör det att vara platonisk flirt.

Sådan typ av flirt är högst sannolikt att äventyra relationen mellan de inblandade parterna. Till exempel kanske sådana människor inte längre är vänner eller kan ingå ett romantiskt förhållande. Därför, om människor är villiga att upprätthålla platonisk flirta, måste de undvika sex på alla sätt.

Fru

Ett platoniskt förhållande hänvisar till en förlovning som inte involverar sex. Att ha en platonisk fru innebär att man är gift med någon som man inte har sexuella relationer med. Den här typen av fru kan tyckas omöjlig att existera, men sanningen är att den existerar.

Relationen med en platonisk fru kan också vara mycket tillfredsställande genom andra aspekter av livet. Till exempel ser den platonska hustrun till att tillgodose alla känslomässiga behov hos partnern, vilket ger dem den tillfredsställelse de behöver i livet. Partnerna ser också till att tillgodose hustruns icke-sexuella behov, vilket gör förhållandet mellan de två mycket tillfredsställande. Om de icke-sexuella behoven inte tillgodoses skulle det vara utmanande att ha en platonisk fru i någon vars andra behov inte tillgodoses.

I historien

historien om platoniska spår tillbaka till en tid då kvinnor ansågs underlägsna av män, vilket gjorde sex till det mer attraktiva alternativet för deras sexuella behov. Det finns många exempel, som kinesiska hedningar som använder vatten och askblad som afrodisiakum för att de ska kunna locka kvinnliga beundrare.

Men hur utvecklades Platons idéer om kärlek från hans egna tankar? Nyckeln är denna: I det antika Grekland fanns det inget behov alls, vare sig medvetet eller omedvetet, att förklara varför människor möjligen kunde hamna i varandra sexuellt.

Därför uppfanns platoniskt för att skapa en viss nivå av jämställdhet mellan män och kvinnor. Den gjordes för att förhindra att kvinnor betraktas som föremål för sex i samhället. Begreppet platonska relationer gjorde det möjligt att ha relationer som inte nödvändigtvis innebar sex.

Kyss

En platonisk kyss är en mellan två personer som aldrig eller aldrig har tänkt på att vara i ett romantiskt förhållande. Sådana kyssar är vanliga bland vänner eller familjemedlemmar. I de flesta fall anses en platonisk kyss vara ett tecken på respekt eller uppskattning gentemot den som kysses.

Den här typen av kyssar kommer inte att ges utan anledning. Den platoniska kyssen kan göras på läpparna, kinderna, huvudet eller händerna. Positionen för denna kyss kommer att bero på förhållandets karaktär hos de inblandade parterna.

Till exempel kan en professionell relation innebära en kyss av uppskattning av handen, medan en familjemedlem kan kyssa den andra parten på pannan. Ett barn kan ge sina föräldrar en platonisk puss på kinden, medan en förälder kan kyssa barnet på huvudet eller pannan.

Kärlek

Platonisk kärlek är den typ av kärlek mellan två människor som inte involverar några sexuella möten. Denna typ av kärlek är vanlig bland familjemedlemmar eller vänner som inte planerar att ha några sexuella möten i framtiden. Platonisk kärlek anses vara en av de bästa kärleksaffärerna som kan existera mellan två personer eftersom den är fri från svartsjuka och andra faktorer som kan äventyra kärleken.

Parterna har inte så många förväntningar på varandra, och det gör att kärleksaffären håller länge. Platonisk kärlek är en av de många typer av kärlek som finns bland människor. Motsatsen till platonisk kärlek är romantisk kärlek, som involverar sexuella förbindelser. Romantisk kärlek finns mellan obesläktade människor, medan platonisk kärlek kan existera bland alla människor oavsett deras förhållande. Platonisk kärlek är långvarig eftersom de inblandade parterna sällan har en anledning att vara oense.

Äktenskap

Platoniskt äktenskap är en förening mellan två personer som inte involverar sexuella förbindelser. När människor är i ett platoniskt äktenskap har de redan kommit överens om att stanna hos varandra för alltid. De ägnar sig åt alla aktiviteter som gifta människor ägnar sig åt förutom sex. Ett stort antal människor tror att platoniska äktenskap inte kan existera eftersom sex är en viktig faktor i alla äktenskap.

Människor har en missuppfattning om att sex gör äktenskapets band starkare, vilket gör det möjligt för människor att förbli gifta i många år. Detta är inte alltid fallet eftersom platoniska äktenskap till och med har visat sig hålla längre än vanliga äktenskap. Därför är det möjligt för människor att ha ett platoniskt äktenskap och leva ett hälsosamt liv med sina partners.

Filosofi

Platonism är Platons filosofi och beskriver begreppet gudomlighet. Enligt Platon, läran om platonismen, är världen vi lever i full av misstag, men det finns ett verkligt och perfekt rike. Den perfekta realismen är fylld av yttre idéer som är oföränderliga och inte lätt kan förstås i den värld som har presenterats för oss. Sådan realism involverar bland annat godhet, skönhet, likhet, likhet, olikhet, enhet och storhet. Platonsk idealism syftar på Platons idélära om tingens väsentliga och sanna natur.

Själsfrände

En själsfrände anses vara en person som man tänker ha en hjälpsam relation med. Men en platonisk själsfrände är en individ som du kan vara direkt inom vilken aspekt av livet som helst. Det här är någon som alltid är villig att ge dig en axel att gråta på eller lyssna på dig när du är i en svår situation.

En platonisk själsfrände är någon du är helt öppen med, och det är sådan öppenhet i ett förhållande som gör det fantastiskt. Om förhållandet inte är okomplicerat, kommer den andra parten inte att kvalificera sig för att vara en platonisk själsfrände. En platonisk själsfrände är någon du kan lita på för att hålla dina djupaste hemligheter.

Läs också: Betydelse av platonisk kärlek