Platonische betekenis

Platonische betekenis: vrienden, relaties, oorsprong, affaire, paar, verbinding, suikeroom, stedelijk woordenboek, openbaring, flirten, vrouw, in de geschiedenis, kus, liefde, huwelijk, filosofie, soulmate.

Platonisch wordt gebruikt om een verbintenis te beschrijven die geen seks inhoudt. Er zijn veel aspecten van menselijke verbindingen die als platonisch kunnen worden omschreven. De volgende beschrijvingen van platonisch zullen je kijk op veel concepten van relaties veranderen die mensen anders hebben gedefinieerd of anders bekeken.

Platonische betekenis: vrienden, relaties, oorsprong, affaire, paar, verbinding, suikeroom, stedelijk woordenboek, openbaring, flirten, vrouw, in de geschiedenis, kus, liefde, huwelijk, filosofie, soulmate.
Platonische betekenis: vrienden, relaties, oorsprong, affaire, paar, verbinding, suikeroom, stedelijk woordenboek, openbaring, flirten, vrouw, in de geschiedenis, kus, liefde, huwelijk, filosofie, soulmate.

Vrienden

Platonische betekenis, Platonische vrienden verwijzen naar mensen die overeenkomsten vertonen in stijl en uiterlijk, zoals kinderen of mensen die in hetzelfde blok wonen. Om sociale situaties te vergemakkelijken, stelt de vriendenzone een persoon vaak in staat zich van anderen te scheiden zonder iets onaangenaams over hen te hoeven zeggen.

Dit speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van onhandigheid tussen vrienden. De vriendenzone kan worden gebruikt als je wilt dat de aandacht van je partner dieper gaat dan wat ze hem gewoonlijk geven, maar je besteedt minstens de helft van de dag aan het staren naar niet te onderscheiden gezichten. Platonische vrienden vormen de sterkste band die onder vrienden kan worden gevormd.

Verhoudingen

Platonische relaties verwijzen naar een relatie van gelijken. Dit zijn geen wederzijds uitsluitende partnerschappen, en in feite zijn ze vaak belangrijker dan dat. Dat klinkt als twee geliefden met gelijke interesse en even geschikt voor elkaars gezelschap.

Als iemand anders in hun behoeften voorziet of wil dat jij hetzelfde doet, heb je een platonische relatie. Zulke mensen voelen zich iets minder op hun gemak bij het samen doorbrengen van tijd via Skype tijdens gedeelde vakantievakanties, maar genieten nog steeds emotioneel van elkaar. Deze mensen genieten van elkaars gezelschap zonder per se samen te slapen, maar kunnen met andere mensen slapen. Het gaat om een langdurige relatie die wordt gekenmerkt door een intense binding, die ook wordt vergemakkelijkt door fysiek contact. In andere gevallen omvatten platonische relaties stimulatie zoals spel.

Oorsprong

De oorsprong van het woord platonisch, dat Aristoteliërs bedachten voor een vriendschap tussen individuen of klassen, gaat terug tot de Griekse mythologie. In het oude Griekenland werden de mannelijke geslachtsorganen beschouwd als goden die in heilige bosjes moesten worden aanbeden. Hoewel ze Gods bloed niet tot sperma (alleen seks) maakten, hielp deze praktijk hen om hun vruchtbaarheid en groei te behouden.

Daarom werd het een belangrijk onderdeel in tijden van vrede tussen mensen in plaats van oorlogvoering tegen andere wezens zoals slechte koningen die wilden dat anderen slaven werden. Het woord gaat ook terug op de Platonische Lovers, gespeeld in 1635.

Affaire

Een platonische affaire verwijst naar een intieme relatie tussen twee of meer individuen met wie men gelooft dat ze allebei bepaalde aspecten gemeen hebben. Dit concept wordt vaak ‘liefde op het eerste gezicht’ genoemd in plaats van zijn andere naam, huwelijk. Het kan ook specifiek verwijzen naar relaties die dichter bij elkaar staan (‘etentjes’).

Een consequentie voor degenen die het niet gemakkelijk vinden om de aard van hun partner te beschrijven, vereist enige achtergrondinformatie over de rol die relaties spelen in de samenleving, en individualisme neigt naar platonische ontmoetingen. De conventionele opvatting beschrijft deze interactieruimten in de eerste plaats als gebieden waar mensen hun best doen, maar meestal falen.

Stel

Een platonisch koppel verwijst naar een zeer intieme relatie waarin de ene persoon de primaire leverancier is en de andere als accessoire. Er zijn twee hoofdtypen romantische partners. De eersten zijn degenen die beide meerdere minnaars hebben gehad en voor degenen die na verloop van tijd liefde hebben gevonden. De tweede partners zijn degenen die de voorkeur geven aan monogamie door ontrouw bij het eerste huwelijk, maar het uiteindelijk zelf opgeven omdat ze niet genoeg genegenheid van hun partner hebben.

Verbinding

Een platonische connectie verwijst naar een seksuele relatie tussen twee mensen die geloven dat ze één en hetzelfde zijn. Een platonische connectie kan ook verwijzen naar een relatie die niet emotioneel en fysiek intiem is. Platonische relaties omvatten gedeelde interesses. Velen van hen hebben echter aanwezigheid nodig om romantisch te worden. Mensen hebben vriendschappen waar ze veel van houden, maar één ding kan beter.

Zoiets is uitgaan met iemand die je kent, wat als casual wordt beschouwd. Je hoeft niet al te vaak met elkaar om te gaan, alleen maar omdat je vrienden bent of elkaar zelfs elke dag op het werk ziet. Het is moeilijk voor de meeste stellen om te daten tijdens vakantieperiodes, wat kan resulteren in een ongemakkelijke relatie.

Sommige mensen hebben een misvatting over de relatie tussen een suikeroom en een partner. Mensen denken dat een dergelijke relatie seksuele en financiële gunsten moet inhouden. Een platonische suikeroom zou echter geen seks nodig hebben in ruil voor hun steun aan de dame.

Suikeroom

Een platonische sugar daddy verwijst naar een getrouwde man die een relatie zoekt met een sugarbaby. Sommige rijke suikerooms zullen proberen een niet-seksuele relatie te hebben met suikerbaby’s. Dergelijke relaties zijn platonisch en gemaakt om de betrokken partijen geluk te bieden. Deze relaties gaan puur over geluk, en vrijen hoort er nooit bij.

Een suikeroom kan ook worden omschreven als een persoon die geen relatie heeft maar ook gelijk kan zijn. Sugar daddies bestaan vanwege de behoefte aan ouderlijke relaties of mentorrelaties tussen de sugar daddies en de warm aangeschreven jonge vrouwen.

Stedelijk woordenboek

Volgens het stadswoordenboek verwijst het woord platonisch naar de daad van een romantische relatie. Platonisch wordt ook gedefinieerd als de relatie of de verbinding tussen twee mensen waarbij seks of lust geen rol speelt. De relatie is puur om elkaar te helpen. Het symbool van een platonische relatie is een witte roos. De witte roos symboliseert de puurheid van de relatie.

Openbaring

platonische openbaring verwijst naar wat in wezen een religieuze ervaring is. Het verwijst naar alles wat de natuur omvat, inclusief andere mensen en soorten met een soort centrum dat gevoelens in hen oproept.

Driekoningen is een grote en plotselinge realisatie van openbaring. Daarom is platonische openbaring aanhankelijk, maar geen seksueel avontuur dat gebaseerd is op religieuze gronden. De platonische openbaringsrelatie is puur spiritueel en gericht op het spiritueel opbouwen van elkaar. Dit soort relatie kan tussen meer dan twee mensen zijn.

flirten

Veel mensen hebben een misvatting over het concept flirten. Mensen beschouwen flirten als het soort praten tussen twee mensen dat vaak resulteert in seksuele ontmoetingen. Flirten hoeft echter niet per se tot seksuele ontmoetingen te leiden. Dit soort flirten staat bekend als platonisch flirten.

Platonisch flirten is ongevaarlijk omdat het de betrokken partijen niet negatief beïnvloedt. Platonisch flirten komt vaak voor tussen mensen die puur vrienden zijn, en er kan niets anders dan vriendschap tussen hen gebeuren. Als flirten seks inhoudt, is het niet langer platonisch flirten.

Een dergelijke vorm van flirten brengt hoogstwaarschijnlijk de relatie tussen de betrokken partijen in gevaar. Zulke mensen zijn bijvoorbeeld misschien geen vrienden meer of gaan een romantische relatie aan. Daarom, als mensen bereid zijn platonisch flirten in stand te houden, moeten ze seks op alle mogelijke manieren vermijden.

Vrouw

Een platonische relatie verwijst naar een verloving waarbij geen sprake is van seks. Het hebben van een platonische vrouw betekent dat je getrouwd bent met iemand met wie je geen seksuele relaties aangaat. Dit soort vrouw lijkt misschien onmogelijk te bestaan, maar de waarheid is dat ze bestaat.

De relatie met een platonische vrouw kan ook heel bevredigend zijn door andere aspecten van het leven. De platonische vrouw zorgt er bijvoorbeeld voor dat aan alle emotionele behoeften van de partner wordt voldaan, waardoor ze de voldoening krijgen die ze in het leven nodig hebben. De partners zorgen er ook voor dat aan de niet-seksuele behoeften van de vrouw wordt voldaan, waardoor de relatie tussen de twee zeer bevredigend wordt. Als niet aan de niet-seksuele behoeften wordt voldaan, zou het een uitdaging zijn om een platonische vrouw te hebben in iemand wiens andere behoeften niet worden vervuld.

In geschiedenis

de geschiedenis van platonisch gaat terug tot een tijd waarin vrouwen door mannen als inferieur werden beschouwd, waardoor seks de aantrekkelijkere optie werd voor hun seksuele behoeften. Er zijn veel voorbeelden, zoals Chinese heidenen die water en asbladeren gebruiken als afrodisiaca om vrouwelijke bewonderaars aan te trekken.

Maar hoe evolueerden Plato’s ideeën over liefde vanuit zijn eigen gedachten? De sleutel is dit: in het oude Griekenland was het helemaal niet nodig, bewust of onbewust, om uit te leggen waarom mensen seksueel met elkaar in contact konden komen.

Daarom werd platonisch uitgevonden om een zekere mate van gelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren. Het is gemaakt om te voorkomen dat vrouwen in de samenleving als seksobjecten worden beschouwd. Het concept van platonische relaties maakte het mogelijk om relaties te hebben die niet noodzakelijkerwijs seks inhielden.

Kus

Een platonische kus is er een tussen twee mensen die nooit of nooit hebben gedacht aan een romantische relatie. Dergelijke kussen komen vaak voor bij vrienden of familieleden. In de meeste gevallen wordt een platonische kus beschouwd als een teken van respect of waardering voor de persoon die wordt gekust.

Dit soort kus wordt niet voor niets gegeven. De platonische kus kan op de lippen, wangen, hoofd of handen worden gemaakt. De positie van deze kus zal afhangen van de aard van de relatie van de betrokken partijen.

Een professionele relatie kan bijvoorbeeld een kus van waardering van de hand inhouden, terwijl een familielid de andere partij op het voorhoofd kan kussen. Een kind kan zijn ouders een platonische kus op de wang geven, terwijl een ouder het kind op het hoofd of voorhoofd kan kussen.

Dol zijn op

Platonische liefde is het soort liefde tussen twee mensen dat geen seksuele ontmoetingen met zich meebrengt. Dit soort liefde komt veel voor bij familieleden of vrienden die niet van plan zijn in de toekomst seksuele ontmoetingen te hebben. Platonische liefde wordt beschouwd als een van de beste liefdesaffaires die tussen twee mensen kan bestaan, omdat het vrij is van jaloezie en andere factoren die liefde in gevaar kunnen brengen.

De partijen hebben niet veel verwachtingen van elkaar, waardoor de liefdesrelatie lang duurt. Platonische liefde is een van de vele soorten liefde die tussen mensen bestaan. Het tegenovergestelde van platonische liefde is romantische liefde, waarbij seksuele verbintenissen betrokken zijn. Romantische liefde bestaat tussen niet-verwante mensen, terwijl platonische liefde tussen alle mensen kan bestaan, ongeacht hun relatie. Platonische liefde is langdurig omdat de betrokken partijen zelden een reden hebben om het oneens te zijn.

Huwelijk

Het platonische huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen die geen seksuele verbintenissen met zich meebrengt. Wanneer mensen een platonisch huwelijk hebben, hebben ze al afgesproken om voor altijd bij elkaar te blijven. Ze nemen deel aan alle activiteiten die getrouwde mensen ondernemen, behalve seks. Een groot aantal mensen gelooft dat platonische huwelijken niet kunnen bestaan omdat seks een belangrijke factor is in elk huwelijk.

Mensen hebben de misvatting dat seks de huwelijksband sterker maakt, waardoor mensen jarenlang getrouwd kunnen blijven. Dit is niet altijd het geval, omdat platonische huwelijken zelfs langer hebben bewezen te duren dan normale huwelijken. Daarom is het voor mensen mogelijk om een platonisch huwelijk te hebben en een gezond leven te leiden met hun partners.

Filosofie

Platonisme is de filosofie van Plato en schetst het concept van goddelijkheid. Volgens Plato, de leer van het platonisme, is de wereld waarin we leven vol fouten, maar er is een echt en volmaakt rijk. Het volmaakte realisme is gevuld met uiterlijke ideeën die onveranderlijk zijn en niet gemakkelijk kunnen worden begrepen in de wereld die ons is voorgelegd. Dergelijk realisme omvat onder andere goedheid, schoonheid, gelijkenis, gelijkheid, verschil, eenheid en grootsheid. Platonisch idealisme verwijst naar Plato’s leer van ideeën over de essentiële en ware aard van de dingen.

Zielsverwant

Een soulmate wordt beschouwd als een persoon met wie men een behulpzame relatie wil hebben. Een platonische soulmate is echter een persoon die je direct in elk aspect van het leven kunt zijn. Dit is iemand die altijd bereid is om je een schouder te geven om op uit te huilen of naar je te luisteren wanneer je in een moeilijke situatie zit.

Een platonische soulmate is iemand met wie je volledig open bent, en het is zo’n openheid in een relatie die het geweldig maakt. Als de relatie niet rechtlijnig is, komt de andere partij niet in aanmerking om een platonische soulmate te zijn. Een platonische soulmate is iemand die je kunt vertrouwen om je diepste geheimen te bewaren.

Lees ook:Betekenis van platonische liefde