Overspel in het oude testament

Overspel in het oude testament Overspel. Dat zijn niet bepaald warme woorden. Veel mensen associëren het met de pijn die voortkomt uit het ervaren van een gebroken gezin. Anderen zien het als een herinnering aan wat er had kunnen zijn als aan bepaalde voorwaarden was voldaan.

Overspel in het oude testament
Overspel in het oude testament

Het woord wordt gezien als een obstakel dat door sommigen is overwonnen en zij beschouwen zichzelf als overlevenden. Er zijn er echter die waakzaam blijven bij elke stap die tot deze gevreesde zonde leidt.

Dan zijn er mensen die nederig in het puin om hen heen staan (een leven vernietigd door die vreselijke daad van overspel). Na een korte nacht in het paradijs genoten te hebben, werden ze de volgende ochtend gewekt door een stortvloed van afschuw.

De oud testamentische term

Hebreeuws in het Oude Testament definieert overspel als nàap.

Elk woord behoort tot een groep woorden met vergelijkbare betekenissen. Deze woorden hebben verschillende betekenissen; ze kunnen bijvoorbeeld letterlijke of figuurlijke betekenissen hebben en zelfs mensen beschrijven die getrouwd of verloofd zijn die ontrouw zijn. Wat betreft het bedriegen van een echtgenoot, wordt nàap meestal gebruikt om aan te geven dat een persoon – zoals we zeggen – zijn partner heeft bedrogen.

Volgens Wilson, “naap verwijst naar overspel in de zuiverste zin van het woord of ontucht door een getrouwde persoon.” Volgens James Swanson is “geslachts gemeenschap het aangaan van seksuele activiteit met iemand anders dan een echtgenoot, zoals een getrouwde of verloofde persoon of een persoon met een lage sociale status.”

Het Oude Testament noemt nàap bij het lezen van de “10 geboden” (Exodus 20:14). Uit Gods woorden blijkt duidelijk: “Gij zult geen overspel plegen.” Deze woorden van God zijn ingeklemd tussen de “zal niet” van moord en diefstal, wat ons een idee zou moeten geven van de ernst van overspel in Gods ogen (Exodus 20:13, 15).

In deze opdracht stelt Clyde Woods dat de “heiligheid van het huwelijk” wordt benadrukt, wat het “principe van sociale reinheid” is dat “de basis vormt [other]voor talrijke wetten met betrekking tot seksuele relaties en overtredingen” (vgl. Exodus 22:19; Lev 18). :1-18; Deut 22:13-30). De afwijzing van Potifars vrouw door Jozef kan als volgt worden verklaard:

De afschuwelijke zonde van het hebben van gemeenschap met de vrouw van een andere man werd in patriarchale tijden beschouwd als de zwaarste overtreding tegen God en de mens (Gen. 39:9).

R. ELON-CODE, EXODUS (1979)

Als een kwestie van heiligheid mogen buitenechtelijke affaires het echtelijke bed niet verontreinigen (Heb 13:4). In sommige gevallen verontreinigen mensen hun huwelijk door met iemand anders dan hun echtgenoot te slapen (Johannes 8:4), terwijl in andere gevallen ze zichzelf zo ingeprent hebben in “dagdromen” over het hebben van affaires dat ze dit zullen doen als de omstandigheden zich voordoen (Matt. 5:28); en toch zijn er sommigen die meer ringen om één trouwvinger hebben geschoven dan veel Super Bowl-kampioenen aan hun hele hand – en dat zonder moeite doen (Johannes 4:16). Het huwelijk was vanaf het begin nooit Gods ideale plan (Matt 19:9 vgl. Gen 2:24).

Definitie: Overspel in het Oude Testament

Mensen die beweren Gods Woord te onderwijzen, hebben verschillende opvattingen over overspel die in tegenspraak zijn met wat de Bijbel leert over de aard en betekenis ervan. Laten we nu eens kijken naar enig bewijs uit het Oude Testament met betrekking tot de betekenis en aard van overspel zonder veel interactie met deze verschillende gezichtspunten. Wat is Gods weergave ervan in de Hebreeuwse Bijbel?

Wat is de oorsprong van het woord overspel? Het is best interessant om de oorsprong van het Engelse woord overspel te leren. In feite is het afgeleid van een combinatie van verschillende Latijnse termen:

Het woord vervalsen is afgeleid van het Latijnse woord aulterare wat veranderen, bederven betekent. Dit woord komt niet van het woord volwassen. Overspel wordt op zijn beurt gevormd door advertentie (“naar”) en verandering (“andere”) te combineren, samen met de infinitiefvorm zijn.”

WIKIPEDIA. ORG

Er wordt een nieuwe persoonlijke regeling getroffen wanneer een persoon zich naar een andere persoon toe beweegt om in het Engels overspel te plegen. Bovendien zou het Latijnse woord vervalsen ook “vervuilen” kunnen betekenen – iets puurs nemen en het besmetten.

Iemand die overspel pleegt, heeft zijn of haar huwelijk gecorrumpeerd door een derde partij te introduceren. Er zijn wijzigingen aangebracht in het huwelijk en het huwelijk is vervuild. Ondanks de grafische aard van het Engelse woord, is het verstandig om de betekenis van het Oude Testament te raadplegen, aangezien het voornamelijk in het Hebreeuws is geschreven.

Straf

Zoals gespecificeerd in Leviticus 20:10, staat zowel in de Hebreeuwse tekst als in de Septuaginta dat een man die seks heeft gehad met de vrouw van een andere man, samen met zijn sekspartner ter dood moet worden gebracht. De manier waarop dit moet gebeuren, wordt echter niet gespecificeerd.

Wie pleegde overspel in het Oude Testament?

David pleegt overspel met Bathseba

In de lente, als de koningen uitgaan, stuurde David heel Israël en Joab met hem mee. Rabba werd belegerd en alle Ammonieten werden verwoest, maar David bleef in Jeruzalem. Een vrouw was op een middag op haar dak aan het baden toen David op het dak van het huis van de koning rondliep nadat hij uit bed was opgestaan.

Plotseling bleek de vrouw erg mooi te zijn. David stuurde een boodschapper om te informeren naar de vrouw, en iemand zei: “Is dit niet Bathseba? de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hethiet?” David stuurde boden om haar te halen, en ze kwam naar hem toe en sliep met hem. Ondertussen had ze zich van haar onreinheid gereinigd. Zodra de vrouw zwanger werd, informeerde ze David, zeggende: “Ik ben zwanger.”

Conclusie

Overspel, volgens het Oude Testament, is wanneer een vrouw seks heeft met iemand anders dan haar man. Zoals gedefinieerd in het Oude Testament, kan een man geen overspel plegen door seks te hebben met een ongehuwde vrouw anders dan zijn eigen vrouw.

Als hij dat wil, kan hij zelfs meer dan één vrouw hebben. Een bevel tegen overspel (Deuteronomium 5:18) was in bijbelse tijden zo belangrijk voor de Joodse samenleving dat het werd opgenomen in de Tien Geboden. De waarschuwing tegen overspel in Spreuken 6:32 gaat vergezeld van een meer specifieke waarschuwing in Spreuken 6:33-35, die uitgaat van een boze en wraakzuchtige echtgenoot.

Lees ook: Christus in het Oude Testament; Wie past bij Leeuw