Categorieën
Numerologie-nl

Nummer 4 in de Bijbel

Wat is numerologie
Wat is numerologie

Nummer 4 in de Bijbel. In de loop der jaren is de belangstelling voor bijbelse numerologie toegenomen, waarbij velen specifieke getallen in de bijbel gebruiken om symbolische betekenissen te ontcijferen. Bepaalde aantallen worden door de hele Bijbel uitgebreid, van het oude tot het nieuwe.

Nummer 4 in de Bijbel
  • Save
Nummer 4 in de Bijbel 2

Het verhaal van Mozes die een keer met zijn staf op een rots slaat, is een van de sterkste bewijzen dat getallen in de Bijbel krachtige heilige betekenissen hebben. Er werd Mozes zwaar gestraft nadat hij tweemaal had geslagen.

Dit artikel legt alles uit wat je moet weten over het getal 4, wat de Bijbel erover zegt en de invloed ervan op mensen en gebeurtenissen.

De Bijbel Nummer 4: Wat betekent het?

De schepping wordt gesymboliseerd door het getal 4 in de Bijbel. Er is een directe correlatie tussen dit aantal en Gods creatieve vermogen.

Genesis is de vroegste bron van verwijzing naar nummer 4 in de Bijbel. Op de vierde dag van de scheppings week voltooide God de schepping van het ‘materiële universum’.

Zijn eerste daad was om op die dag de sterren, de maan en de zon te creëren. Deze drie dingen werden geschapen om de wereld te verlichten en om de dag te verdelen.

Dag en nacht markeerden het verstrijken van de tijd, terwijl de dagen weken, maanden en jaren werden. Naast het identificeren van verschillende vieringen en feesten in de Bijbel, zou het ook het teken van seizoenen zijn.

Vier elementen zijn essentieel voor alles wat gemaakt wordt: aarde, lucht, vuur en water. Volgens het boek Openbaring hoofdstuk 21, vers 13, zijn er vier belangrijke kardinale punten op aarde: Noord, Zuid, Oost en West.

Mozes kreeg ook het 4e gebod op de berg Sinaï, dat zegt dat we de sabbatdag altijd moeten heiligen. Het boek Genesis verwijst rechtstreeks naar de schepping in dit sabbatsgebod.

Op de 7e dag rustte God nadat hij de wereld en de hemellichamen in zes dagen had geschapen. De man kreeg de opdracht om deze dag te heiligen als herinnering aan de voltooiing van de schepping.

Waar staat nummer 4 van de Bijbel voor?

Volgens de Bijbel vertege nwoordigt het getal 4 de perfectie van Gods schepping. Er is een resonantie met het getal 4 in elk aspect van de schepping.

Er is bewijs in het boek Openbaring 10:11, 5:9 en 13:7 dat het getal 4 de perfecte schepping vertegen woordigt. Volgens deze bijbelverzen verdeelde God de mensheid in vier groepen.

Er zijn vier divisies: mensen, talen, stammen en naties. Elk van deze scheppingsdivisies kan worden gebruikt om mensen op aarde te beschrijven.

Onze taal identificeert ons omdat het aangeeft waar we vandaan komen en wie we zijn.

De stam herkent ons ook. Bepaalde stammen nemen talen aan die niet inheems zijn, dus mensen van dezelfde stam spreken mogelijk niet dezelfde taal.

Bovendien worden mensen geïdentificeerd door hun natie, die meestal een combinatie is van vergelijkbare stammen die onder één regering zijn verenigd.

Ten slotte worden mensen erkend als mensen. God heeft in de hele Bijbel naar mensen verwezen als een van deze vier categorieën.

Het getal 4 is ook een weergave van Gods volledige openbaring.

Het betekent dat God niet halfslachtig werkt. Je verliest het contact met hem niet ineens nadat hij je een tijdje heeft geholpen.

Een duidelijk voorbeeld van deze openbaring is te vinden in het leven van Jozef, de aardse vader van Jezus. Joseph werd vier keer bezocht door engelen over baby Jezus en hoe hij hem veilig kon houden, volgens de Bijbel.

Joseph werd door de engel in de eerste droom gerustgesteld dat Maria de waarheid vertelde over het dragen van een goddelijk kind. Volgens de engel moet Jozef Maria terugnemen en haar helpen haar ongeboren kind op te voeden.

Naast welke naam hij de baby moest noemen, kreeg hij ook instructies.

Tijdens de tweede droom hoorde Joseph van een engel dat koning Harold van plan was het kind te doden voordat hij opgroeide toen hij hoorde van de geboorte van een nieuwe koning.

De derde droom was een verschijning van een engel die Jozef in Egypte vertelde dat hij veilig naar Israël kon terugkeren.

In Mattheüs 4 staat opgetekend dat een engel Jozef instrueerde om naar Nazareth te gaan in de vierde en laatste droom.

Nummer 4 in de Bijbel: wat is de betekenis ervan?

In de Bijbel staat het getal 4 voor volledigheid.

Het nieuwe Jeruzalem wordt in de Bijbel beschreven met vier zijden die de nieuwe aarde voorstellen. In het boek Openbaring beschrijft de Bijbel dat de aarde vier hoeken heeft, evenals vier rivieren die uit de hof van Israël stromen.

Toen God de priesters opdroeg een altaar te bouwen, droeg hij hen op om een bouwwerk te bouwen met vier hoeken en vier pilaren. Als representatie van de volledigheid van God worden er nog steeds altaren gebouwd met vier hoeken en vier pilaren.

Vier verschillende evangeliën bieden gedetailleerde verslagen van het leven en de bediening van Jezus Christus, een van de belangrijkste betekenissen van nummer 4 in het Nieuwe Testament. De vier evangeliën van Jezus zijn Matteüs, Lucas, Marcus en Johannes. Jezus wordt beschreven als een volmaakt man volgens Lucas, een dienaar die leed voor de zonden van mensen volgens Marcus, een zoon van God volgens Johannes en een zoon van David volgens Matteüs.

Hoewel alle vier de evangeliën vergelijkbare verhalen vertellen, verschillen sommige aspecten van hun verhalen en vocabulaire. Toch accepteren christenen alle vier de evangeliën als nauwkeuriger verslagen van Jezus’ leven dan enig ander verslag. Jezus’ kleren werden ook verdeeld na zijn dood, gesymboliseerd door het cijfer 4. In de nasleep van Christus’ dood aan het kruis van Golgotha, kwamen vier Romeinse soldaten naar voren en scheurden zijn kleren in vier delen, waarbij elk een stuk nam.

Laatste woorden

Het getal 4 in de Bijbel heeft een unieke betekenis. Om het begin van een nieuw tijdperk in iemands leven te markeren, sturen engelen dit nummer naar hen als een teken van de betekenis ervan voor de schepping.

Mensen beïnvloed door nummer 4 zijn bekwame individuen die hun creatieve energie kunnen kanaliseren. Het zien van nummer 4 in het dagelijks leven herinnert christenen aan de kracht van God en de perfectie van al zijn creaties. Door een diepere verbinding met God kunnen mensen perfectie bereiken.

Lees ook: Wat betekent een dubbele regenboog in de Bijbel?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap