Numero 4 Raamatussa

Numero 4 Raamatussa Vuosien mittaan kiinnostus Raamatun numerologiaa kohtaan on lisääntynyt, ja monet ovat käyttäneet tiettyjä Raamatun numeroita symbolisten merkitysten tulkitsemiseen. Tiettyjä numeroita käytetään läpi koko Raamatun, vanhasta vanhaan ja uuteen Raamattuun.

Numero 4 Raamatussa
Numero 4 Raamatussa 2

Tarina siitä, kuinka Mooses löi kerran sauvallaan kallioon, on yksi vahvimmista todisteista siitä, että Raamatun luvuilla on voimakkaita pyhiä merkityksiä. Moosekselle määrättiin ankara rangaistus sen jälkeen, kun hän oli lyönyt kahdesti.

Tässä artikkelissa kerrotaan kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää numerosta 4, mitä Raamattu sanoo siitä ja sen vaikutuksesta ihmisiin ja tapahtumiin.

Raamatun numero 4: Mitä se tarkoittaa?

Raamattu symboloi luomista numerolla 4. Tämän numeron ja Jumalan luovan kyvyn välillä on suora yhteys.

Ensimmäinen Mooseksen kirja on varhaisin lähde, jossa viitataan numeroon 4 Raamatussa. Luomisviikon neljäntenä päivänä Jumala sai ”aineellisen maailmankaikkeuden” luomisen päätökseen.

Hänen ensimmäinen tekonsa oli luoda tähdet, kuu ja aurinko sinä päivänä. Nämä kolme asiaa luotiin maailman valaisemiseksi ja päivän jakamiseksi.

Päivä ja yö merkitsivät ajan kulkua, kun päivät muuttuivat viikoiksi, kuukausiksi ja vuosiksi. Raamatun eri juhlien ja juhlapäivien tunnistamisen lisäksi se olisi myös vuodenaikojen merkki.

Neljä elementtiä on olennainen osa kaikkea luotua: maa, ilma, tuli ja vesi. Ilmestyskirjan luvun 21 jakeen 13 mukaan maan päällä on neljä suurta kardinaalipistettä: Pohjoinen, etelä, itä ja länsi.

Moosekselle annettiin Siinain vuorella myös neljäs käsky, jonka mukaan meidän on aina pidettävä sapatti pyhänä. Mooseksen kirjassa viitataan suoraan luomiseen tässä sapatinpäivän käskyssä.

Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi luotuaan maailman ja taivaankappaleet kuudessa päivässä. Ihmistä kehotettiin pitämään tämä päivä pyhänä muistutuksena luomakunnan valmistumisesta.

Mitä Raamatun numero 4 edustaa?

Raamatun mukaan numero 4 edustaa Jumalan luomistyön täydellisyyttä. Numero 4 resonoi luomakunnan kaikilla osa-alueilla.

Ilmestyskirjassa 10:11, 5:9 ja 13:7 on todisteita siitä, että numero 4 edustaa täydellistä luomista. Näiden Raamatun jakeiden mukaan Jumala jakoi ihmiskunnan neljään ryhmään.

Niitä on neljä: ihmiset, kielet, heimot ja kansakunnat. Mitä tahansa näistä luomisjaoista voidaan käyttää kuvaamaan ihmisiä maan päällä.

Kielemme tunnistaa meidät, koska se kertoo, mistä olemme kotoisin ja keitä olemme.

Myös heimo tunnustaa meidät. Tietyt heimot omaksuvat kieliä, jotka eivät ole niille alkuperäisiä, joten samaan heimoon kuuluvat ihmiset eivät välttämättä puhu samaa kieltä.

Lisäksi ihmiset tunnistavat kansakuntansa, joka on tyypillisesti yhdistelmä samankaltaisia heimoja, jotka on yhdistetty yhden hallituksen alaisuuteen.

Lopuksi ihmiset tunnustetaan ihmisiksi. Jumala on viitannut ihmisiin jollakin näistä neljästä kategoriasta kautta Raamatun.

Numero 4 edustaa myös Jumalan täydellistä ilmoitusta.

Se tarkoittaa, että Jumala ei toimi puolivillaisesti. Et menetä yhtäkkiä yhteyttä häneen sen jälkeen, kun hän on auttanut sinua jonkin aikaa.

Selkeä esimerkki tästä ilmestyksestä löytyy Joosefin, Jeesuksen maallisen isän, elämästä. Raamatun mukaan enkelit kävivät Joosefin luona neljä kertaa puhumassa Jeesus-vauvasta ja siitä, miten hänet voitaisiin pitää turvassa.

Enkeli vakuutti Joosefille ensimmäisessä unessa, että Maria puhui totta siitä, että hän odotti jumalallista lasta. Enkelin mukaan Joosefin on otettava Maria takaisin ja autettava häntä kasvattamaan syntymätön lapsi.

Hänelle annettiin myös ohjeita sen lisäksi, millä nimellä vauvaa kutsuttaisiin.

Toisessa unessa Joosef kuuli enkeliltä, että kuningas Harold aikoi tappaa lapsen ennen kuin tämä oli kasvanut aikuiseksi, kun hän kuuli uuden kuninkaan syntymästä.

Kolmas uni oli enkelin ilmestyminen, joka kertoi Joosefille Egyptissä, että hän voi palata turvallisesti Israeliin.

Matteuksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan, että enkeli kehotti Joosefia menemään Nasaretiin neljännessä ja viimeisessä unessa.

Numero 4 Raamatussa: Mikä on sen merkitys?

Raamatussa numero 4 edustaa täydellisyyttä.

Uuden Jerusalemin kuvataan Raamatussa olevan nelisivuinen ja edustavan uutta maata. Ilmestyskirjassa Raamattu kuvaa, että maalla on neljä kulmaa ja neljä jokea, jotka virtaavat Israelin puutarhasta.

Kun Jumala käski pappeja rakentamaan alttarin, hän kehotti heitä rakentamaan rakennelman, jossa oli neljä kulmaa ja neljä pylvästä. Jumalan täydellisyyden kuvaamiseksi alttarit rakennetaan edelleen neljällä kulmalla ja neljällä pilarilla.

Neljässä eri evankeliumissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Jeesuksen Kristuksen elämästä ja toiminnasta, mikä on yksi numeron 4 merkittävimmistä merkityksistä Uudessa testamentissa. Jeesuksen neljä evankeliumia ovat Matteus, Luukas, Markus ja Johannes. Luukkaan mukaan Jeesus on täydellinen ihminen, Markuksen mukaan palvelija, joka kärsi ihmisten syntien tähden, Johanneksen mukaan Jumalan poika ja Matteuksen mukaan Daavidin poika.

Vaikka kaikki neljä evankeliumia kertovat samankaltaisia tarinoita, niiden tarinat ja sanasto eroavat toisistaan joiltakin osin. Silti kristityt hyväksyvät kaikki neljä evankeliumia tarkemmiksi kuvauksiksi Jeesuksen elämästä kuin mikään muu kertomus. Myös Jeesuksen vaatteet jaettiin hänen kuolemansa jälkeen, mitä symboloi numero 4. Kun Kristus oli kuollut Golgatan ristillä, neljä roomalaista sotilasta astui esiin ja repi hänen vaatteensa neljään osaan, joista kukin otti palan.

Viimeiset sanat

Numerolla 4 on ainutlaatuinen merkitys Raamatussa. Merkiksi uuden aikakauden alkamisesta ihmisen elämässä enkelit lähettävät tämän numeron hänelle merkiksi sen merkityksestä luomiselle.

Ihmiset, joihin numero 4 vaikuttaa, ovat taitavia yksilöitä, jotka osaavat kanavoida luovan energiansa. Numeron 4 näkeminen jokapäiväisessä elämässä muistuttaa kristittyjä Jumalan voimasta ja kaikkien hänen luomustensa täydellisyydestä. Syvemmän yhteyden kautta Jumalaan ihminen voi saavuttaa täydellisyyden.

Lue myös: Numero 2 Raamatussa; Numero 44 Raamatussa; Numero 10 Raamatussa