Maans verduistering Goed of slecht geluk?

Invoering: Maans verduistering Goed of slecht geluk? Zons verduisteringen zorgen voor een voorbestemd nieuw begin en kansen, terwijl maans verduisteringen noodlottige eindes, storingen of doorbraken opleveren.

Als we geconfronteerd worden met een rampzalige zons verduistering, worden we regelmatig uit onze remediezones geduwd en voelen we dat ons leven eerder dan onze ogen verandert.

Maans verduistering Goed of slecht geluk?
Maans verduistering Goed of slecht geluk?

Zons verduisteringen hebben angst veroorzaakt, nieuwsgierigheid gewekt en zijn op een bepaald moment in de geschiedenis in verband gebracht met mythen, legendes en bijgeloof. Zelfs vandaag beschouwen veel culturen een zons verduistering als een vreselijk voorteken. Hindoeïstische godheid Rahu wordt erkend voor het toebrengen van verduisteringen.

Laten we eens kijken hoe een maans verduistering het menselijk leven beïnvloedt

Zijn maans verduisteringen erg?

Volgens NASA is er geen bewijs dat maansverduisteringen een lichamelijke impact hebben op mensen; verduisteringen kunnen echter “diepgaande psychologische effecten” veroorzaken die kunnen leiden tot fysieke resultaten vanwege de overtuigingen die mensen hebben over maans verduisteringen. Een maans verduistering duurt in totaal ongeveer drie uur.

Welke invloed hebben maans verduisteringen op ons?

De Kapha-dosha van het menselijk lichaam ondergaat tijdens de zons verduistering een onbalans. Deze dosha regelt spiergroei, immuunfunctie en stabiliteit. Daarom kan een maans verduistering de kans op poriën, huidziekte en andere aandoeningen vergroten.

“In de hindoeïstische Shastra’s wordt dit toernooi beschouwd als een buitengewoon ongunstig toernooi, en bijgevolg worden de verduisteringen beschouwd als een signaal van een vreselijk voorteken”, zei ze tegen DNA. De wetenschap zegt echter dat als je een slechte nacht in bed hebt, dit niets met de maan te maken heeft.

Waar zijn maans verduisteringen spiritueel geschikt voor?

Afhankelijk van de plaats waar ze vallen in je begin horoscoop of voor je sterrenbeeld, zul je vaak een grote plaatsvervanger zien op een locatie in je leven. Zoals eerder vermeld, bieden fotovoltaïsche verduisteringen u een voorbestemd nieuw begin en nieuwe kansen, terwijl maansverduisteringen noodlottige eindes, storingen of doorbraken met zich meebrengen.

Historisch gezien zijn mensen niet in staat geweest om het te herkennen en kwamen hier met uitzonderlijke overtuigingen. We blijven in een wereld die wemelt van mythen en bijgeloof, waar rare redeneringen worden gegeven voor elk type gebeurtenis.

Een zons verduistering vindt plaats wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt of wanneer de laatste tussen de eerste en de zon komt. Wat een maans verduistering betreft, vindt deze plaats wanneer de maan in de schaduw van de aarde valt en beide het directe daglicht geheel of gedeeltelijk blokkeren om de eerste te bereiken.

In historische tijden, toen kruiden fenomenen optraden, konden mensen ze niet langer herkennen en kwamen ze hier met unieke overtuigingen.

Bonzen van potten en pannen:

Over de hele wereld accepteerden mensen als nauwkeurig dat op een bepaald moment in een fotovoltaïsche of maansverduistering de zon of de maan ooit werd gevoed door legendarische dieren of demonen. Om het veronderstelde dier of monster te verjagen, sloegen mensen op potten en pannen of sloegen ze zelfs op trommels om veel lawaai te maken en ze weg te jagen.

Niet eten of drinken:

Men geloofde ooit dat krachtige ultraviolette stralen worden uitgestraald tijdens een maansverduistering en dat maaltijden gekookt met water, dat emissies aantrekt, giftig worden. Dus mensen consumeren nu over het algemeen geen gekookte maaltijden tijdens een zonsverduistering, omdat dit gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Sommigen gaan tot op de dag van vandaag over tot dat vertrouwen en drinken gedurende die tijd zelfs geen water meer.

Genezing of bloeding:

De meeste mensen vertrouwen erop dat op een bepaald moment in een maans verduistering de gemakkelijke reductie niet langer zal genezen en dat er voor altijd een litteken zal achterblijven. Het geloof is dat het bloeden gedurende een lange tijd aanhoudt tijdens een zons verduistering en dat de wond langdurig blijft etteren.

Je zonden wegwassen:

Hoewel veel gruwelijke zaken verband houden met een maans verduistering, wordt het ook gezien als een uitstekend moment om je zonden weg te wassen. Het geloof dat het een donkere tijd is, lijkt het een uitstekende tijd te maken om een bad te nemen en alle negativiteit die je hebt weg te spoelen.

Hoe het zwangere vrouwen beïnvloedt:

Het vertrouwen dat de schadelijke stralen op een bepaald moment in een maansverduistering een kind kunnen beschadigen, blijft bestaan, en zwangere vrouwen wordt geadviseerd niet langer het huis uit te gaan, zodat er niets ergs met de foetus gebeurt. Daarnaast worden vrouwtjes gewaarschuwd niet langer in contact te komen met scherpe voorwerpen, omdat dit ertoe kan leiden dat het kind met een hazenlip wordt geboren.

Het wetenschappelijke standpunt vertelt ons dat de zonsverduistering het gevolg is van het feit dat de maan door de umbraschaduw van de aarde gaat en de milde tussen de zon en de maan blokkeert. De roodachtige gloed wordt gedefinieerd als een breking van het milde van het ecosysteem van de planeet, die kleuren zoals blauw wegfiltert en achter de gloed van de zonsondergangen van de wereld achterlaat, die indirect de maan bereiken.

Of de historische opvattingen over de maansverduistering als een vreselijk voorteken nu wel of niet langer overeenkomen met de oude mythologieën, velen worden tegenwoordig niettemin uitgevoerd als erkenning van de manier van leven en ceremonie. Voor culturen wereldwijd kan de maansverduistering toch een teken zijn; voor religies kan het een tijd zijn om God te vereren.

Is een maans verduistering een voorteken?

Volgens de Gemara is een zons verduistering een vreselijk voorteken voor het Joodse volk, waarbij sommige wijzen de waarschuwing uitbreiden tot de hele mensheid.

Conclusie: Maans verduistering Geluk of pech?

Ooit geloofde men dat een maans verduistering een opwaartse beweging van duisternis zou meebrengen en dat het kwaad zou gedijen. Historisch gezien geloofde men dat deze duisternis een signaal was van superhandel en een vreselijk voorteken voor wat zou komen. Eén aspect is positief.

Als de maans verduistering dichterbij komt in het oostelijke deel van de hemel, is dat een slecht voorteken voor alle internationale locaties in het oosten. Evenzo, als het gebeurt op het westelijk halfrond van de hemel, is het een gruwelijk signaal voor alle internationale locaties in het westen.

Eclipsen zijn nu echter geen vreselijke voortekenen. In plaats daarvan zijn ze een geschenk uit de kosmos en helpen ze ons meestal om te komen waar we willen zijn.

Lees ook: Lucky bamboo plant; Angel number 0101 spiritual meaning; Angel number 1234 spiritual meaning