Maans verduistering bijbelse betekenis

Invoering: Maans verduistering bijbelse betekenis Maan- en zons verduisteringen verwijzen naar gebeurtenissen op de zon, de maan en de aarde. Een maans verduistering vindt plaats wanneer de aarde tussen de maan en de zon passeert en de schaduw ervan de maan of een deel ervan verduistert.

Een zons verduistering vindt plaats wanneer de maan tussen de aarde en de zon passeert en de zon geheel of gedeeltelijk stopt.

Maans verduistering bijbelse betekenis
Maans verduistering bijbelse betekenis

Verduisteringen lijken misschien vreemd, maar ze zijn geen mysterie voor God of de bijbelschrijvers. We begrijpen uit de Schrift dat God symbolen en wonderen in de hemel gebruikt om met Zijn volk te communiceren. Velen denken dat maans verduisteringen en zeldzame zonsverduisteringen signalen van God zijn.

Zons verduistering, de glorie van God is versluierd en geopenbaard.

Voor christenen was dit gevoel van verwondering zelfs nog intenser, een levendige belichaming van de openings woorden van Psalm 19: “De hemelen verkondigen de glorie van God, en de hemelen daarboven verkondigen zijn handwerk.

Die vertrouwde woorden kunnen echter gemakkelijk van de tong rollen zonder eerst door de geest en verbeelding te dwalen. Hoe kondigt een zons verduistering precies Gods glorie aan? Zoals voorspeld zijn het er meer dan één.

Veel mensen reisden of vlogen honderden kilometers om een plek te vinden waar ze het volledige effect van de zonsverduistering konden zien. Velen volgden de live-verslaggeving op hun smartphones of laptops, verlangend om het kosmische drama te zien ontvouwen.

Maar of het nu op aarde of online was, de maan die de zon vervaagde en deze in een hemelse diamanten ring veranderde, creëerde een moment van transcendente verwondering.

Bijbelse betekenis van de maans verduistering

“Vanuit bijbels oogpunt is een zonsverduistering bedoeld als een signaal van God”, die verklaart als eerste het patroon van vier bloedmaantjes te hebben opgemerkt.

“In Genesis 1:14 heeft God verklaard dat dit zo is. Het is een symbool waar de mens geen controle over heeft, iets wat hij niet kan manipuleren. Zons verduisteringen evolueren bijbels en profetisch substantieel en passend wanneer de mens hun timing begrijpt volgens de bijbelse kalender en waar ze voorkomen. Vervolgens gaan we op zoek naar de patronen.

Omdat de zon groter is dan de maan, vertegenwoordigt de zon de naties van de wereld, de maan vertegen woordigt de naties van de wereld en de maan vertegen woordigt Israël omdat hun kalender maanden zijn gebaseerd op de maancyclus.

Terwijl de landen van de wereld de zon volgen voor hun kalender, “wanneer een totale zonsverduistering plaatsvindt, is dit een waarschuwing voor een specifieke natie of natie, afhankelijk van zijn pad.

Veel eschatologische theoretici geloven dat zowel maan- als zonsverduisteringen tekenen van God zijn. Twee zons verduisteringen, een die in 2017 door de Verenigde Staten reisde en een andere die in 2024 zal plaatsvinden, zullen een X in het hele land markeren. Sommigen geloven dat dit de openings- en sluitingstekens kunnen zijn

het vieren van de zeven jaren van verschrikkelijke verdrukking die voorbehouden zijn aan ongelovigen die bij de opname op aarde zijn achtergelaten. Hoewel we uit de Schrift weten dat er veel andere dingen zullen gebeuren vóór de opname, zou er dan een andere betekenis kunnen zijn?

Om beter te begrijpen of God ons een teken of een waarschuwing geeft, kunnen we de Schrift raadplegen. Er zijn passages in de Bijbel die spreken over de zon die donkerder wordt als de duisternis op de aarde valt. Tijdens de kwellingen van Egypte bedekte God het land met duisternis.

Een verhulde glorie

Vanuit bijbels perspectief is de symboliek van de zonsverduistering niet beperkt tot de dood van Jezus aan het kruis. Het strekt zich uit gedurende zijn hele leven als de geïncarneerde Zoon van God. Voor een kort moment in de geschiedenis was de glorie van de eeuwige God verborgen in menselijke vorm, zoals de maan tijdelijk het zonlicht verbergt.

Door de eeuwen heen hebben meer dan een paar toegewijden deze associatie tussen zonsverduisteringen en het goddelijke mysterie van de incarnatie getrokken. John Owen, een puriteinse theoloog en academicus uit Oxford die leefde in de jaren na Galileo’s ontdekkingen in de astronomie, geeft een interessant voorbeeld.

Wanneer de zon onder een totale zons verduistering staat, verliest ze niets van haar oorspronkelijke schoonheid, licht en glorie. Het is nog steeds zoals het was vanaf het begin, “een groot licht om de dag te regeren.” Voor ons lijkt het op een donkere, nutteloze meteoor. Maar wanneer het zichzelf bevrijdt van het maan-zonne-interval, aan de rechterkant naar ons toe, toont het opnieuw zijn oorspronkelijke licht en glorie.

Maar deze tijdelijke zonsverduistering is voorbij; nu schittert het in zijn oneindige helderheid en schoonheid, die verband houdt met de huidige vervoering van de persoon. Zo was het ook met de goddelijke natuur van Christus, zoals we eerder hebben uitgelegd. Hij verhulde zijn majesteit door de tussenkomst van het vlees of de veronderstelling van onze ziel. Ook nam hij “de gedaante van een dienaar” op zich, een nederig en nederig persoon.

Schoonheid, puur en simpel

Naast complexe fysica en wiskunde, zelfs voorbij rijke religieuze symboliek, spreken totale maansverduisteringen een eenvoudige, ongecompliceerde taal die iedereen gemakkelijk kan begrijpen: schoonheid. Degenen die de zonsverduistering in zijn volle helderheid en diamanten ringeffect hebben gezien, beschrijven het altijd als het mooiste natuurverschijnsel dat ze ooit hebben meegemaakt.

Het is niet meer toeval dan de uitlijning van de zon, de maan en de aarde die de zonsverduistering in de eerste plaats veroorzaakte. Het bestaan van schoonheid, het herkennen en waarderen ervan, en een schepsel dat daartoe in staat is, is een van de sterkste argumenten voor de aanwezigheid van een mooie, glorieuze God. Astronoom Hugh Ross legt het verband.

Toen God de wereld bouwde, juichten alle engelen van vreugde (Job 38:4-7). De God die zingt over Zijn schepping is de God die behagen schept in Zijn werken (Psalm 104:31). Als God tevreden is met het resultaat van zijn handen, zouden wij dat dan ook niet moeten zijn? En leiden de wonderen van de schepping ons er niet toe om er lof voor te hebben en er dankbaar voor te zijn?

Laten we dus niet wachten tot de volgende zonsverduistering stopt, pauzeert en ons verwondert. Kijk omhoog naar de hemel en kijk nog eens omhoog totdat je vreugde vindt in God, die behagen schept in zijn handwerk.

Conclusie: Maans verduistering bijbelse betekenis

Hoewel zons verduisteringen wijzen op de vervulling van de eindtijdprofetie, is er geen manier om een specifieke zons verduistering aan deze gebeurtenis te koppelen. Gedeeltelijke zons verduisteringen komen meerdere keren per jaar voor. Hoewel het zeldzame gebeurtenissen lijken, komen eclipsen heel vaak voor. Eens in de 18 maanden vindt er op aarde een totale zons verduistering plaats.

Een totale maansverduistering is een van de meest ontzagwekkende en magnifieke beziens waardigheden ooit gezien. Maar godzijdank dat elke zons verduistering die een christen overkomt, nooit een totale zons verduistering is. Er blijft altijd een ring van sereniteit. De halve maan van liefde en barmhartigheid schijnt altijd op het kind van God.

Lees ook: Bijbelse betekenis van oud huis in dromen; Bijbelse betekenis van puppy’s in dromen; Zwarte hond in de bijbelse betekenis van de droom