Lopun ajat Raamatussa

Johdanto: Lopun ajat Raamatussa on täynnä mielenkiintoisia faktoja. Maan kansoilla on elvytyksen aikaa kohti uskomattominta Pyhän Hengen vuodatusta ja maailman historian loistavinta ahdistuksen hetkeä.

Jesaja tekee selväksi, että Jeesuksen paluun sukupolvessa sekä pimeys että Jumalan kirkkaus saavuttavat huomattavan tason. Sillä pimeys peittää maan, ja pimeys peittää kansat. Kuitenkin Herra nousee, ja hänen kirkkautensa ilmestyy sinulle. (Jesaja 60:2 MEV)

Lopun ajat Raamatussa
Lopun ajat Raamatussa

Kyllä, tulee syvän pimeyden aika, mutta samaan aikaan Jumalan kirkkaus nähdään poikkeuksellisesti Hänen kansansa päällä. Haggai profetoi samaa ja julisti, että Jumala ravistelee taivaat, maata, merta ja kansakuntia. Tämän maailmanmuutoksen yhteydessä suuret joukot tulevat Jeesuksen luo, joka nähdään ”kaikkien kansojen haluna”.

Näin Herra Sebaot: ”Minä ravistan taivaat, maan, meren ja kuivan maan. Lisäksi minä ravistelen kaikkia kansakuntia, ja he tulevat kaikkien kansojen tahtoon.[Jesus] (Haggai 2:6-7)”

Alla on neljä syytä tutkia Raamatun lopun aikaa.

Tulee ainutlaatuista dynamiikkaa. Jeesuksen paluusukupolvi on ainutlaatuinen dynamiikka – ainoa sukupolvi, joka näkee merkittävimmän herätyksen ja suurimman ahdistuksen koko maan historiassa. Nämä kaksi ääripäätä kohtaavat samanaikaisesti. Kyllä, maan päällä oleva dynamiikka on ennennäkemätön hyvän ja pahan ilmentymisen vuoksi – kukaan ei ole koskaan kävellyt tätä polkua aiemmin.

Kenenkään muun sukupolven ei tarvinnut käydä läpi näitä kahta ääripäätä. Se muodostaa tilanteen, jossa monet ihmiset ovat peloissaan, hämmentyneitä ja etsivät vastauksia. Se on yksi syy, miksi Jumala antoi enemmän tietoa tästä sukupolvesta Raamatussa.

On profeetallisia syitä, jotka näkyvät Raamatun ajan merkeissä.

Herra siunasi kansaansa profeetallisilla tiedoilla Hänen ilmestymisensä sukupolvesta, jota kutsutaan ”ajan merkeiksi”. Raamatun ajan merkit sisältävät Jeesuksen, apostolien tai Vanhan testamentin profeetan ennustamia tapahtumia ja suuntauksia; nämä merkit, jotka Jumalan kansa (jotka ovat elossa Jeesuksen paluun sukupolvessa) kokevat alkuaikoinaan, saan Willin raportin takaisin.

Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21 Jeesus tunnisti 22 merkkiä tästä ajasta. Nyt, ainoan kerran historiassa, useimmat näistä merkeistä kasvavat ja nousevat maailmanlaajuisiin otsikoihin. Kun kaikki merkit voimistuvat samanaikaisesti, Jumalan kansa ”tietää” elävänsä Kristuksen paluun sukupolvessa. Jeesus käski sukupolven tietämään, että Hänen paluunsa oli lähellä.

Ensimmäinen havainto ”kaiken näistä asioista” (Matt. 24:33) ohjaa merkkejä risteyksistä ennen merkittävää ongelmaa ja sen aikana (Matt. 24:5-28). Toinen lause ”kaikki näistä asioista” (Matt. 24:34) ohjaa sitä, mitä tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen, kun Jeesus palaa taivaaseen (Matt. 24:29-31).

Maapallolla saattaa nykyään olla ihmisiä, jotka näkevät hänen paluunsa. Kukaan ei ymmärrä, kuinka kauan tuo viimeinen sukupolvi kestää, mutta Jumala ilmoitti, että yksi sukupolvi voi kestää 100 vuotta (1. Moos. 15:13-16).

Raamattu lupaa lisätä ymmärrystä lopunajan seurakunnassa.

Jeremia profetoi, että Jumala antaisi kansalleen ”täydellisen” tai lujan ymmärryksen Hänen lopunajan tuomioistaan Antikristuksen valtakuntaa vastaan. Toisin sanoen Hän kasvattaa ihmisiä, jotka ymmärtävät Hänen lopunajan suunnitelmansa Raamatun kuvauksen mukaisesti.

Herran viha ei palaa ennen kuin hän toimii sydämensä ajatusten mukaan. Ymmärrät sen paremmin lähipäivinä. (Jeremia 23:20; kursivointi lisätty)

Voimme saavuttaa täydellisen ymmärryksen vain, kun kunnioitamme, kommunikoimme ja opimme toisiltamme Kristuksen ruumiin eri osissa. Yhdelläkään ryhmällä ei ole kaikkea. Silti yhdessä Kristuksen ruumis voi saada vankan ymmärryksen.

Uskon, että voimme saavuttaa täydellisen ymmärryksen lopun ajoista vain kaikkien Kristuksen ruumiin kansojen yhteisessä viisaudessa. Vaadimme toisiltamme ymmärtämään toisiamme.

Käytä tätä tietoa evankelioivasti tavoilla, jotka yllättävät meidät. Epäuskoiset ovat uteliaita tietämään, mitä Raamattu sanoo lopun ajoista. Lisäämällä ymmärrystä voimme olla osa ratkaisua, emmekä lisätä niiden hämmennystä, jotka hyväksyvät maallisen kertomuksen ja joita ohjaavat pelko, syyllisyys, himo tai harha.

Vankan raamatullisen kuvan avulla lopun aikojen ainutlaatuisesta dynamiikasta Jumalan kansa on varustettu ennustamaan ja tulkitsemaan erilaisia katastrofeja tarkasti. Ymmärtämällä raamatullisen kertomuksen Jumalan kansalla on työkalut käsitellä kasvavaa stressiä tavalla, joka auttaa heitä kasvamaan hengellisesti ja rakkaudessa. Raamatulla on syitä – 150 lukua tarkastellaan keskittyen lopun aikoihin.

Raamatussa mainittu sukupolvi on se sukupolvi, joka on elossa, kun Jeesus tulee takaisin. Itse asiassa yli 150 Raamatun luvussa Jeesuksen paluukilpailuun liittyvät tapahtumat ovat keskeisessä asemassa. Saadaksesi jonkinlaisen näkökulman näiden yli 150 luvun merkitykseen, ajattele, että neljän evankeliumin 89 lukua keskittyy Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen pelastuksen toteuttamiseksi.

Toisin kuin nämä 89 lukua, lähes kaksi kertaa enemmän Raamatun lukuja (150) keskittyvät tapahtumiin tai suuntauksiin siinä sukupolvessa, jolloin Jeesus palaa hallitsemaan maata avoimesti.

Tiedossa on voimaa. Minulla on hyviä uutisia! Koska Jumala voi paljastaa tarkasti lopunajan suunnitelmansa yksityiskohdat, me tiedämme, että Hänellä on valta niihin ja hän voi käyttää niitä lunastukseen kansansa hyväksi. Hän voi voittaa epäsuotuisat tapahtumat toimiakseen kansansa hyväksi (Room. 8:28).

Koska Jeesus on täysin johdossa ja rakastaa vilpittömästi kansaansa, olemme Hänen oikeissa käsissään. Voimme seistä uskossa, täynnä rauhaa ja kasvaa rakkaudessa. Vain ne, jotka tulkitsevat tapahtuvaa Jumalan näkökulmasta, ovat valmiita vastaamaan sellaisella omistautumisella ja vakaumuksella.

Lopun ajan seurakunnassa nousee esiin neljä pastoraalista haastetta.

On myös pastoraalisia syitä keskittyä näihin Raamatun 150 lukuun. Tunnistan neljä haittavaikutusta, jotka Jeesus varoitti lopunajan seurakuntaa olemaan valmis voittamaan.

Korostan jälleen, että ihmisten on ymmärrettävä raamatullinen kertomus siitä, mitä tapahtuu, tai he omaksuvat maallisen kertomuksen lisääntyneestä paineesta, pelosta, synnistä, himosta ja himosta. Jeesuksen petos korosti neljä asiaa, jotka haastavat lopulta monet. Pastoraalisia haasteita on neljä.

Auta minua muistamaan nämä haasteet: pelko, syyllisyys, himo ja petos.

Pelko: Jeesus varoitti, että ihmisten sydämet olisivat lopulta pelon vallassa, elleivät he olisi riittävästi valmistautuneet Sanaan ja vaeltamaan Hengessä. Tämä varoitus koskee sekä uskovia että ei-uskovia. Ihmiset, jotka hallitsevat pelkoa, ovat alttiimpia tekemään kauheita päätöksiä. Jeesus ennusti, että ihmiset joutuisivat pelosta.

Himo: Jeesus varoitti kansaansa rasittamasta sydäntään himolla ja juovuudella. Sana ”risteys” puhuu itsekkyydestä, jonka taustalla on kuolemattomuus.

Ihmiset, jotka kärsivät pelosta, ahdistuksesta, masennuksesta tai syyllisyydestä, saavat tilapäistä helpotusta stressistään riippuvuuden, huumeiden ja rikollisuuden kautta. Toisin sanoen he ”lääkevät itseään” poistaakseen pelkonsa ja kipunsa.

Petos: Jeesus ennusti, että vihollinen käyttäisi monia vääriä profeettoja petoksen tarkoituksiinsa. Älä ajattele vääriä profeettoja vain kulttijohtajina ja hulluina outoina, joilla on outoja uskonnollisia uskomuksia. Täytyy olla ihmisiä, jotka pettävät muita.

Siitä huolimatta uskon, että jotkut vaarallisimmista vääristä profeetoista ovat suosittuja sosiaalisia kommentaattoreita ja mediapersoonallisuuksia, jotka ovat arvokkaita, hyvännäköisiä, rentoa, myötätuntoisia, älykkäitä ja hyväpuheisia.

He käyttävät dynaamisia ja luovia sosiaalisen median alustoja yhteydenpitoon ihmisten kanssa. He edistävät väärää kertomusta tapahtuvasta – petollista kertomusta, joka on vastoin kaikkien kansojen keskuudessa paljastettua raamatullista kertomusta.

Syyllisyys: Monet ihmiset vihastuvat Jumalalle ja toisilleen lopun aikoina kasvavan paineen edessä. Jotkut ihmiset paheksuvat Jeesuksen johtajuutta, koska heille on opetettu, että asiat paranevat pian tai että Jeesus tekee heidät onnelliseksi ennen kuin asiat muuttuvat liian huonoiksi.

Siksi monet ihmiset ovat vihaisia Jumalalle, jopa Jeesuksen johdolle, ja siitä, onko Raamattu totta vai ei. Ne, jotka ovat vihaisia Jumalalle, eivät voi vastata Hänelle sydämellisellä rakkaudella ja vahvalla uskolla.

Johtopäätös: Lopun ajat Raamatussa

Ymmärrän, että tietoni auttavat ymmärtämään Raamatun lopun ajan käsitteen. Lopulta Jumalan Israelille ja maailmalle antamat lupaukset toteutuvat. Emme vielä tiedä tarkalleen, miltä se näyttää. Nöyrä ja opettavainen henki on välttämätöntä apokalyptistä profetiaa tutkittaessa.

Kukaan ei tiedä ”päivää tai hetkeä”, jolloin nämä tapahtumat tapahtuvat (Mark. 13:32). Luotamme Jumalaan yksityiskohdissa ja uskomme, että Hän tuo todellista oikeudenmukaisuutta ja rauhaa maan päälle. Sillä välin ”elämä on Kristus” (Filippiläisille 1:21). Elämme Hänelle ja odotamme hänen paluutaan kuninkaiden Kuninkaana ja Rauhan Ruhtinaana.

Lue myös: Pilatus Raamatussa; Raakelin tarina Raamatussa; Faktoja Danielista Raamatussa