Komen er 2 Ramadans in een jaar?

Invoering: Komen er 2 Ramadans in een jaar? Terwijl de ramadan dit jaar aan de gang is, wist je dat we over ongeveer tien jaar de heilige maand twee keer per jaar kunnen vieren? Laten we het uitleggen.

Elk jaar schuift de Ramadan volgens de maankalender ongeveer 10 tot 11 dagen terug, wat betekent dat de Ramadan de komende jaren steeds dichter bij het begin van het Gregoriaanse kalenderjaar komt.

Komen er 2 Ramadans in een jaar?
Komen er 2 Ramadans in een jaar?

Dus over acht jaar, in 2030, zien we misschien twee Ramadans in één kalenderjaar. De zonne kalender en de maan kalender lopen los van elkaar en zijn verschillend. De zonne kalender wordt bepaald door één zon, terwijl de maankalender altijd 11 dagen korter is. Dus het hebben van twee Ramadans is een natuurlijk gevolg van twee verschillende kalenders.

Daarom zal, wanneer 2030 begint, de maand Ramadan begin januari beginnen, met de verwachte vieringen van Eid al-Fitr in februari 2030. Aangezien de heilige maand eerder in het jaar in 2030 zal vallen, zal de volgende Ramadan in 2030 waarschijnlijk eind december zijn en zal deze naar het volgende Gregoriaanse kalenderjaar, 2031, gaan.

Ben je benieuwd naar Zullen er 2 Ramadans in één jaar zijn? Ik zal alles verduidelijken wat je wilt weten. Laten we beginnen!

Twee Ramadans in één zonnejaar? Het zal zo zijn.

De Hijri-kalender staat los van de astronomische seizoenen en gebruikt dus geen schrikkeldagen of -maanden om zich af te stemmen op de zonnebeweging. Dit resulteert er ook in dat de kalender 11 dagen korter is dan kalenders die het zonnejaar volgen.

Dit is de reden waarom – naast het gebruik van de islamitische kalender – de meeste islamitische landen nog steeds de zonnekalender gebruiken om belangrijke seizoenen te bepalen voor landbouw of andere activiteiten die verband houden met de vier seizoenen.

Interessant is dat hierdoor belangrijke islamitische evenementen op de kalender geleidelijk kunnen verschuiven ten opzichte van traditionele zonnejaren. Het seizoen Ramadan valt bijvoorbeeld consequent vroeg in elk zonnejaar, wat er uiteindelijk toe leidt dat hetzelfde seizoen twee keer in hetzelfde jaar voorkomt.

Uit noodzaak geboren.

Voordat moslims de Hijri-kalender gebruikten, vertrouwden ze op belangrijke islamitische gebeurtenissen om tijd en datum te markeren, zoals wanneer de profeet Mohammed werd geboren.

De behoefte aan meer consistentie in de tijdregistratie leidde er echter toe dat een groep islamitische leiders een goede kalender ontwikkelde, te beginnen met het jaar van de eerste migratie van de profeet.

Kalief Umar ibn al-Khattab – ook een naaste medewerker en schoonvader van de profeet Mohammed – werd uiteindelijk gecrediteerd voor het creëren van de Hijri-kalender, die uiteindelijk werd bepaald door de fasen van de Hijri-kalender.

Een eenvoudig maar complex concept.

Net als de Gregoriaanse kalender die het grootste deel van de wereld kent, bestaat de Hijri-kalender uit twaalf maanden, elk met zijn eigen naam en religieuze betekenis. Ramadan is bijvoorbeeld de traditionele vastenmaand voor moslims, terwijl Muharram het begin van het Hijri-jaar markeert en zeer heilig is.

Maar in tegenstelling tot de vaste lengte van elke maand, vereist de Hijri-kalender dat elke maand precies één volle maan duurt, wat één volledige cyclus is van de ene nieuwe maan tot de volgende.

De 12 maanden in de Hijri-kalender worden hieronder gegeven:

1. Muharram

2. Safar

3. Rabi Al Awwal

4. Rabi Al Akhar

5. Jumada Al Ula

6. Jumada Al Akhira

7. Rajab

8. Sha’aban

9. Ramadan

10. Shawwal

11. Dhu Al Qaeda

12. Dhu Al Hajj

Hoewel het concept van de islamitische kalender vrij eenvoudig is, is de daadwerkelijke implementatie ingewikkelder. Traditioneel werd de islamitische kalender bepaald door een commissie, met daadwerkelijke waarnemingen van de maansikkel om het einde en begin van maanden nauwkeurig te markeren.

Strikt genomen kan een nieuwe maand in de Hijri-kalender pas beginnen als de maansikkel onmiddellijk na zonsondergang op de laatste dag van de maand wordt waargenomen. Soms gaat het niet altijd zoals voorspeld, ofwel omdat de maanfase nog een volledige cyclus moet voltooien of omdat slecht weer het zicht op de maan vertroebelt.

In dergelijke gevallen wordt er een extra dag aan de maand toegevoegd en wordt het begin van de nieuwe maand met dezelfde lengte uitgesteld – daarom kunnen islamitische feestdagen soms op korte termijn veranderen.

Wanneer waren de laatste 2 Ramadans?

In een video die op zijn Twitter-account werd geplaatst, zei de astronoom dat de discrepantie tussen de twee kalenders betekende dat de ramadan tweemaal in een Gregoriaans jaar zou plaatsvinden, ongeveer elke 30 jaar. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1997; daarvoor gebeurde het in 1965. 11 april 2022

Hoeveel EIDS zijn er in 2030?

Volgens rapporten zullen er 2 Ramadans zijn in 2030 en drie Eids in 2033. Ja, je hoort het goed! Een rapport stelt dat de islamitische kalender en de Gregoriaanse kalender verschillen omdat de islamitische kalender afhangt van de maancycli.

Zijn er 2 Ramadans in 2031?

Weten wanneer zowel Ramadan als Eid-ul-Fitr zullen vallen, is een tijd van anticipatie, en die anticipatie zal groeien. Het blijkt echter dat er in 2030 twee Ramadans zullen zijn om rekening mee te houden. Er zullen ook drie Eids zijn in 2030 – een daarvan zal Eid zijn.

Kan Ramadan 31 dagen duren?

Ramadan-vasten duurt een hele maand, wat 29 of 30 dagen kan zijn, afhankelijk van de waarneming van de maan. Het is een tijd van aanbidding en bezinning. Tijdens de ramadan concentreren moslims zich op hun geloof en besteden ze minder tijd aan de zorgen van hun dagelijks leven.

Laatste gedachten: komen er 2 Ramadans in één jaar?

Alleen de maan kalender en de cycli van de maan vertellen wanneer een evenement als Ramadan zal plaatsvinden. Een deel van de maanmaand is echter dat deze elk jaar met 10-11 dagen vooruitgaat.

Dit betekent dat in 2030 de Ramadan zowel in januari als weer in december valt. Aangezien de Hijri-kalender slechts 354 dagen heeft, zal deze gebeurtenis zich elke 33 jaar herhalen. Na 2030 kunnen we in 2063 weer twee Ramadans voorspellen.

De Hijri-kalender is moeilijk te voorspellen en kan alleen worden vastgesteld door een officiële commissie. Deze groep is gekozen om samen te komen en waarnemingen van de maan vast te leggen om de nieuwe maand te bepalen. Astronomen kunnen echter voorspellen wanneer ze denken dat de nieuwe maan zal arriveren.

Lees ook: Beste overeenkomen met voor leeuw-vrouw seksueel