Kolor znaczenie w Biblii

Kolor znaczenie w Biblii: czerwony, czarny, biały, pomarańczowy, zielony, żółty, brązowy, niebieski, fioletowy, srebrny, szkarłatny.

Jeśli zapytasz kogoś biegłego w dziedzinie psychologii, powie Ci, że każdy kolor ma sens w życiu. Znaczenie tych kolorów różni się w zależności od tego, skąd pochodzi ich znaczenie. Na przykład znaczenie koloru w sztuce może różnić się od znaczenia tego samego koloru w Biblii. W tym artykule przeanalizujemy znaczenie niektórych kolorów według Biblii.

Kolor znaczenie w Biblii: czerwony, czarny, biały, pomarańczowy, zielony, żółty, brązowy, niebieski, fioletowy, srebrny, szkarłatny.
Kolor znaczenie w Biblii: czerwony, czarny, biały, pomarańczowy, zielony, żółty, brązowy, niebieski, fioletowy, srebrny, szkarłatny.

czerwony

Kolor znaczenie w Biblii, Według Biblii kolor czerwony kojarzy się z ludzkością. Oudem to hebrajskie słowo, które oznacza czerwoną glinę. To słowo brzmi znajomo dla Adama, pierwszego człowieka stworzonego z prochu.

Czerwony kolor w Biblii jest również związany z krwią. Taka krew była używana w różnych rytualnych ofiarach w Biblii. Czerwona krew została stworzona, aby w większości przypadków oczyścić ludzi z ich grzechów. Przykładem jest czerwona krew, która została umazana na drzwiach Izraelitów podczas plag w Egipcie. Dlatego krew miała chronić Izraelitów przed aniołem śmierci, co pokazuje, że była to sposób na odkupienie ludzi od grzechu.

Czarny

Czarny to kolor, który zawsze był używany do symbolizowania śmierci i zła. Według Biblii serce wypełnione grzechem stworzyło czarną plamę, której ludzie nie są w stanie samodzielnie odkupić. Wystarczy moc Boża, aby odkupić ludzi z takiego grzechu. Kolor jest symbolem ciemności śmierci, dzięki której ludzie nie będą oddzieleni od chwały Bożej, chyba że pokutują za swoje grzechy i nie przyjmą Bożego daru zbawienia.

Czarny kolor jest również używany w Biblii jako symbol żałoby i sądu. Czarny dzień jest uważany za czas, w którym Bóg odebrał ludowi Swoją łaskę. Przykładem jest ciemność, która nastąpiła podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Cały świat pociemniał, a to był pokaz, że Bóg odebrał Swoją łaskę ludziom, którzy ukrzyżowali jego syna.

Biały

W Biblii biały to kolor symbolizujący czystość, sprawiedliwość i świętość. Kolor opisuje także serce człowieka po oczyszczeniu z grzechów. Kiedy krew Jezusa została użyta do oczyszczenia z grzechów ludzi, Biblia wskazuje, że ludzkie serca stały się białe jak śnieg.

W Biblii białe szaty odnoszą się do znaku świętości. Przykładem jest kobieta, która krwawiła przez 12 lat, ale została uzdrowiona, gdy dotknął białej szaty Jezusa. Ta sytuacja pokazuje świętość i moc białej szaty.

Pomarańczowy

Kolor pomarańczowy w Biblii jest uważany za kolor ognia i obecności Boga. Na przykład, kiedy Mojżesz zobaczył płonący krzew, ogień był pomarańczowy. W płonącym krzaku Mojżesz spotkał się z Bogiem i otrzymał polecenie uratowania dzieci Izraela z Egiptu. Dlatego kolor pomarańczowy reprezentuje moc i sposób, w jaki Bóg może objawić się człowiekowi.

Biorąc pod uwagę, że pomarańczowy jest kolorem ognia, może również oznaczać piekło. Według Biblii piekło będzie pełne ogromnych płomieni, które płoną bez przerwy. Dlatego, gdy człowiek myśli o piekle, musi sobie wyobrazić dziurę wypełnioną pomarańczowymi płomieniami.

Zielony

Według Biblii zieleń jest symbolem natury i roślin. Jest więc reprezentacją życia, odnowy i odnowy. Większość proroctw biblijnych mówi o życiu w roślinach jako metaforze reprezentującej obecność Boga w ludzkich sercach.

Proroctwa, w których wykorzystano martwą roślinność, wskazywały, że Bóg opuścił ludzkie serce. Martwa roślinność nie jest już zielona, a jej życie odeszło. Upadek w Biblii wiązał się z wynikającą z tego utratą życia iw takim przypadku obecność Boża nie była już czynnikiem.

Przykładem zieleni w Biblii jest drzewo nakreślone w Psalmach. Biblia porównuje błogosławioną osobę do drzewa zasadzonego nad rzeką. Takie drzewo jest zawsze zielone, ponieważ ma wszystkie zasoby potrzebne do utrzymania go w kolorze zielonym. Dlatego też, jeśli jednostka jest wypełniona Bożą obecnością, jej życie będzie wolne od wyzwań. Jednostka byłaby wypełniona obfitością we wszystkim, co robi w życiu.

Żółty

Kolor żółty można powiązać z kolorem złota, o którym wspomina się w wielu miejscach Biblii. Złoto było uważane za jeden z najcenniejszych metali i najcenniejszą walutę. Ogromne ilości złota zostały przekazane w zamian za ochronę podczas wojny. Dlatego kolor symbolizuje wybrany lud Boży i czystość. Gdyby Bóg wybrał człowieka, wygraliby bitwy.

Kolor żółty służy również do ukazania świętości i bóstwa Boga. Większość przedmiotów wykonanych ze złota została odłożona na bok, aby służyć Bogu. Przykładem jest Arka Przymierza i świątynia Salomona. Przedmioty używane w tabernakulach również zostały wykonane z czystego złota. Innym przykładem jest to, że ulice nieba zostaną pokryte złotem. Złoto jest żółte, co pokazuje, że żółty jest kolorem świętości.

brązowy

Brązowy kolor w Biblii odnosi się do końca pór roku, ludzi, zmęczenia, dumy i szmat. Kolor jest symbolem paleniska. W okresie stworzenia wszechświat był czarny i pusty. Dlatego Bóg stworzył niebo i ziemię. Suchy, brunatny ląd był oddzielony od siebie oceanami. Dlatego kolor brązowy może symbolizować Bożą moc stworzenia.

Kolor brązowy był również kolorem szaty mnicha. Dlatego kolor symbolizował pokorę Boga i jego związki ze zwykłymi ludźmi i rzeczami. Kiedy Salomon tańczył dla Boga, miał na sobie brązowy worek. To pokazuje, że kolor brązowy jest kolorem honoru i pokory, ponieważ Salomon był bogaty. Jednak zdecydował się być pokornym w oczach Boga, nosząc brązowy worek.

Niebieski

Kolor niebieski ma ogromny związek z niebem i Bogiem. Niebo uważane jest za bramę do nieba, dlatego kolor niebieski jest znakiem nadziei i wierności Boga. Reprezentuje również Bożą łaskę i prawdę. Jasne odcienie koloru niebieskiego zostały użyte do przedstawienia różnych postaci biblijnych, takich jak Maryja, matka Jezusa.

Kolor niebieski w Biblii również reprezentuje królewskość. Wielokrotnie kolor był używany do wyrobu królewskich szat. Kolor był również używany do tkania strojów dla kapłanów i namiotów do tabernakulów. To pokazuje, że niebieski był także kolorem czci dla Boga.

Fioletowy

W starożytności fioletowy był uważany za jeden z najcenniejszych kolorów. Kolor był zarezerwowany tylko dla kapłaństwa i rodziny królewskiej, biorąc pod uwagę jego wartość. Ludzie, którzy nosili szaty w kolorze fioletowym, byli bardzo szanowani w społeczeństwie. Ci ludzie byli wśród zamożnych i otrzymali szczególne zasługi w społeczeństwie. Szaty noszone przez kapłanów miały być noszone tylko przy specjalnych okazjach, kiedy komunikowali się z Bogiem. Dlatego kolor fioletowy był również używany do reprezentowania czci dla Boga.

Srebro

Srebro było jednym z najcenniejszych metali używanych w Biblii w różnych oprawach. Srebro może nie było tak cenne jak złoto, ale nadal miało znaczną wartość. Srebro było używane do wyrobu specjalnej broni lub instrumentów oraz jako forma waluty. Dlatego kolor oznaczał wyrafinowanie Boga. Metal był używany do usuwania nieczystości, co można porównać do Bożej zdolności do usuwania nieczystości z życia ludzi. W tym przypadku nieczystości oznaczały grzechy.

Kolor srebrny jest symbolem tego, jak Bóg miał uszlachetnić serca ludzi i sprawić, że będą oddani służbie Jemu. Jeśli dana osoba żałuje za swoje grzechy, oznacza to, że Bóg przyjąłby skruchę i sprawił, że ludzie wykorzystali ją do swoich celów. Jego celem jest, aby ludzie czcili go i prowadzili prawe życie. Można to osiągnąć jedynie poprzez pokutę, przebaczenie grzechów i zbawienie.

Szkarłat

Szkarłat ma różne znaczenia w Biblii w zależności od kontekstu, w jakim został użyty. Kolor można łączyć z czerwienią w interpretacji nieczystości i grzechu. W większości przypadków Biblia nazywa grzechy szkarłatem. Są uważani za nieczystość, którą może zmyć krew Jezusa.

Scarlet był również używany w odniesieniu do świętości lub tantiem w innych kontekstach. Do wyrobu szat księży używano szkarłatnej przędzy. Kapłani nosili szaty, kiedy służyli Bogu, co sprawia, że szkarłat jest kolorem świętości. Wtedy kolor używano także do wyrobu szat królewskich.

W Biblii kolory miały różne znaczenie. Poszczególny kolor może mieć więcej niż dwa znaczenia, w zależności od kontekstu, w jakim został użyty. Jednak większość kolorów ma na celu oddanie czci Bogu i pokazanie czystości i prawości. Niektóre z tych znaczeń mają również zastosowanie w dzisiejszym życiu i nadają ludziom więcej sensu. Następnym razem, gdy będziesz szukał znaczenia danego koloru, powinieneś również rozważyć jego znaczenie biblijne.

Przeczytaj także: Czarny kolor znaczenie: islam, hinduizm, chrześcijaństwo