Kleur betekenis in de Bijbel

Kleur betekenis in de Bijbel: rood, zwart, wit, oranje, groen, geel, bruin, blauw, paars, zilver, scharlaken.

Als je iemand vraagt die bekwaam is op het gebied van psychologie, zal hij je vertellen dat elke kleur een betekenis heeft in het leven. De betekenissen van deze kleuren variëren afhankelijk van waar hun betekenis is afgeleid. De betekenis van kleur in de kunst kan bijvoorbeeld verschillen van de betekenis van dezelfde kleur in de Bijbel. In dit artikel zullen we de betekenissen van bepaalde kleuren volgens de Bijbel onderzoeken.

Kleur betekenis in de Bijbel: rood, zwart, wit, oranje, groen, geel, bruin, blauw, paars, zilver, scharlaken.
Kleur betekenis in de Bijbel: rood, zwart, wit, oranje, groen, geel, bruin, blauw, paars, zilver, scharlaken.

rood

Kleur betekenis in de Bijbel,Volgens de Bijbel wordt de kleur rood geassocieerd met de mens. Oudem is een Hebreeuws woord dat rode klei betekent. Dit woord klinkt Adam bekend in de oren, de eerste mens die uit stof werd geschapen.

De rode kleur in de Bijbel wordt ook geassocieerd met bloed. Dergelijk bloed werd gebruikt bij verschillende rituele offers in de Bijbel. Het rode bloed werd in de meeste gevallen gemaakt om mensen van hun zonden te reinigen. Een voorbeeld is rood bloed dat tijdens de plagen in Egypte op de deuren van de Israëlieten werd gesmeerd. Daarom was het bloed bedoeld om de Israëlieten te beschermen tegen de engel des doods, wat aantoont dat het een manier was om mensen van zonde te verlossen.

zwart

Zwart is een kleur die altijd is gebruikt om dood en kwaad te symboliseren. Volgens de Bijbel creëerde een hart vol zonde een zwarte vlek die mensen niet alleen kunnen oplossen. Er is alleen de kracht van God voor nodig om mensen van zo’n zonde te verlossen. De kleur is een symbool van de duisternis van de dood, waardoor mensen van de heerlijkheid van God gescheiden zouden worden, tenzij ze berouw hadden over hun zonden en Gods geschenk van redding aanvaarden.

De kleur zwart wordt ook in de Bijbel gebruikt om rouw en oordeel weer te geven. Een zwarte dag wordt beschouwd als een tijd waarin God Zijn gunst bij de mensen heeft weggenomen. Een voorbeeld is een duisternis die plaatsvond tijdens de kruisiging van Jezus Christus. De hele wereld werd donker, en dit was een show dat God Zijn gunst had weggenomen van de mensen die zijn zoon kruisigden.

wit

Wit in de Bijbel is een kleur die wordt gebruikt om zuiverheid, gerechtigheid en heiligheid te symboliseren. De kleur beschrijft ook het hart van een persoon nadat zijn zonden zijn gereinigd. Toen het bloed van Jezus werd gebruikt om de zonden van mensen te reinigen, wijst de Bijbel erop dat de harten van mensen zo wit als sneeuw werden.

In de Bijbel worden witte kledingstukken een teken van heiligheid genoemd. Een voorbeeld is een vrouw die al 12 jaar bloedde, maar werd genezen toen hij Jezus’ witte kleed aanraakte. Deze situatie toont de heiligheid en kracht van een wit gewaad.

Oranje

Oranje kleur in de Bijbel wordt beschouwd als de kleur van vuur en de aanwezigheid van God. Toen Mozes bijvoorbeeld een brandende struik zag, was het vuur oranje. In de brandende braamstruik had Mozes een ontmoeting met God en kreeg de opdracht om de kinderen van Israël uit Egypte te redden. Daarom vertegenwoordigt de oranje kleur macht en hoe God aan de mens kan verschijnen.

Aangezien oranje de kleur van vuur is, kan het ook de hel betekenen. Volgens de Bijbel zal de hel vol zijn met enorme vlammen die continu branden. Daarom, wanneer iemand aan de hel denkt, moet hij zich een gat voorstellen dat gevuld is met oranje vlammen.

Groente

Volgens de Bijbel is groen een symbool van de natuur en planten. Daarom is het een weergave van leven, vernieuwing en herstel. De meeste profetieën in de Bijbel spraken over leven in planten als een metafoor om Gods aanwezigheid in de harten van mensen weer te geven.

Profetieën die dode vegetatie gebruikten, toonden aan dat God uit het hart van een persoon was vertrokken. Dode vegetatie is niet langer groen en zijn leven is vertrokken. Verval in de Bijbel hield verband met het daaruit voortvloeiende verlies van mensenlevens, en in zo’n geval was Gods aanwezigheid niet langer een factor.

Een voorbeeld van groen in de Bijbel is de boom die in de Psalmen wordt beschreven. De Bijbel vergelijkt een gezegend persoon met een boom die naast een rivier is geplant. Zo’n boom is altijd groen omdat hij alle middelen heeft om hem groen te houden. Daarom, als een individu gevuld is met Gods aanwezigheid, zou hun leven vrij zijn van uitdagingen. Het individu zou worden gevuld met overvloed in alles wat ze in het leven doen.

Geel

De kleur geel kan worden gerelateerd aan de kleur van goud die in veel gebieden van de Bijbel wordt genoemd. Goud werd beschouwd als een van de meest edele metalen en de meest gewaardeerde valuta. Enorme hoeveelheden goud werden gegeven in ruil voor bescherming tijdens de oorlog. Daarom symboliseert de kleur Gods uitverkoren volk en zuiverheid. Als God een individu zou kiezen, zouden ze veldslagen winnen.

De kleur geel wordt ook gebruikt om Gods heiligheid en goddelijkheid te tonen. De meeste voorwerpen die van goud waren gemaakt, werden opzij gezet om te worden gebruikt voor de dienst van God. Een voorbeeld is de Ark des Verbonds en de tempel van Salomo. De voorwerpen die in de tabernakels werden gebruikt, waren ook van puur goud gemaakt. Een ander voorbeeld is dat de straten van de hemel bedekt zullen zijn met goud. Goud is geel, wat aantoont dat geel de kleur van heiligheid is.

bruin

De kleur bruin in de Bijbel verwijst naar het einde van seizoenen, mensen, vermoeidheid, trots en vodden. De kleur is een symbool van de haard. Tijdens de scheppingsperiode was het universum zwart en leeg. Daarom schiep God de hemel en de aarde. Het droge bruine land werd van elkaar gescheiden door de oceanen. Daarom zou de bruine kleur Gods scheppingskracht kunnen symboliseren.

De kleur bruin was ook de kleur van een monnikspij. Daarom symboliseerde de kleur Gods nederigheid en zijn connecties met gewone mensen en dingen. Toen Salomo voor God danste, droeg hij een bruine zak. Dit laat zien dat de kleur bruin een kleur van eer en nederigheid is omdat Salomo rijk was. Hij koos er echter voor nederig te zijn voor de ogen van God door een bruine zak te dragen.

Blauw

De kleur blauw heeft een enorme connectie met de hemel en God. De lucht wordt beschouwd als de poort naar de hemel en daarom is de kleur blauw een teken van hoop en Gods trouw. Het vertegenwoordigt ook Gods genade en waarheid. Lichte tinten van de kleur blauw zijn gebruikt om verschillende bijbelse figuren weer te geven, zoals Maria, de moeder van Jezus.

De kleur blauw in de Bijbel staat ook voor royalty. Bij veel gelegenheden werd de kleur gebruikt om koninklijke kledingstukken te maken. De kleur werd ook gebruikt bij het weven van kleding voor priesters en de tenten voor de tabernakels. Dit laat zien dat blauw ook een kleur van eer voor God was.

Purper

Paars werd in de oudheid als een van de meest waardevolle kleuren beschouwd. De kleur was alleen voorbehouden aan het priesterschap en het koningshuis, gezien de waarde ervan. De mensen die kleding droegen die bedoeld was voor de paarse kleur, werden in de samenleving zeer vereerd. Deze mensen behoorden tot de rijken en kregen bijzondere verdienste in de samenleving. Toen ze door de priesters werden gedragen, mochten de kledingstukken alleen worden gedragen tijdens speciale gelegenheden wanneer ze in contact waren met God. Daarom werd de kleur paars ook gebruikt om eer aan God te vertegenwoordigen.

Zilver

Zilver was een van de meest edele metalen die in verschillende situaties in de Bijbel werden gebruikt. Zilver was misschien niet zo waardevol als goud, maar het had nog steeds een aanzienlijk waardeniveau. Zilver werd gebruikt bij het maken van speciale wapens of instrumenten en als betaalmiddel. Daarom betekende de kleur Gods verfijning. Het metaal werd gebruikt om onzuiverheden te verwijderen, wat te vergelijken is met Gods vermogen om onzuiverheden in het leven van mensen te verwijderen. In dit geval betekenden de onzuiverheden zonden.

De kleur zilver staat symbool voor hoe God de harten van mensen zou verfijnen en hen toegewijd zou maken om hem te dienen. Als een persoon berouw heeft over zijn zonden, betekent dit dat God het berouw zou accepteren en ervoor zou zorgen dat de mensen het voor zijn doel gebruiken. Zijn doel is dat mensen hem aanbidden en een rechtvaardig leven leiden. Dat kan alleen worden bereikt door bekering, vergeving van zonden en redding.

Scharlaken

Scarlet heeft verschillende betekenissen in de Bijbel, afhankelijk van de context waarin het is gebruikt. De kleur kan worden gecombineerd met rood bij het interpreteren van onzuiverheden en zonde. In de meeste gevallen verwijst de Bijbel naar zonden als scharlaken. Ze worden beschouwd als een onreinheid die door het bloed van Jezus kan worden gewassen.

Scarlet is ook gebruikt om te verwijzen naar heiligheid of royalty in andere contexten. Een scharlaken garen werd gebruikt bij het maken van de kleding van priesters. De priesters droegen de kleding als ze God dienden, waardoor scharlaken een kleur van heiligheid is. Toen werd kleur ook gebruikt bij het maken van koninklijke kledingstukken.

De kleuren hadden verschillende betekenissen in de Bijbel. Een bepaalde kleur kan meer dan twee betekenissen hebben, afhankelijk van de context waarin deze werd gebruikt. De meeste kleuren zijn echter bedoeld om God te eren en om zuiverheid en gerechtigheid te tonen. Sommige van deze betekenissen zijn ook toepasbaar in het leven van vandaag en geven mensen meer betekenis. De volgende keer dat u de betekenis van een bepaalde kleur zoekt, moet u ook de bijbelse betekenis ervan overwegen.

Lees ook:Zwarte kleur betekent in China, Japan, de Filippijnen en Thailand; Zwarte kleur Betekenis in reclame, marketing en zaken