Karma i hinduismen

Karma i hinduismen: hvilket betyder, symbol, vs buddhisme, vs jainisme, genfødsel, tro, død, betydning, Gud, Moksha

Karma i hinduismen: hvilket betyder, symbol, vs buddhisme, vs jainisme, genfødsel, tro, død, betydning, Gud, Moksha
Karma i hinduismen: hvilket betyder, symbol, vs buddhisme, vs jainisme, genfødsel, tro, død, betydning, Gud, Moksha

hvilket betyder

Karma i hinduismen, Karma betyder handling og i store træk klassificeres det som universets princip. Dette universets princip handler om årsag og virkning, handling og reaktion, og hinduer tror stærkt på det. Det antages, at karma citerer helheden af handlinger og deres forbundne reaktioner i denne og tidligere fødsel, og alt dette bestemmer vores fremtid.

Hinduer accepterer begrebet anerkendende tro på karma. Denne genfødselsproces kaldes samsara. I denne cykliske proces er der ingen klar slutning og begyndelse og omslutter livet af serielle og evigtvarende tilknytninger.

Hinduisme er den tredje mest praktiserede religion i verden. Den har følgere over hele verden. En ting, som alle fanger i hinduismen, er begrebet karma. Karma er defineret som reinkarnationsprocessen i hinduismen. De mennesker, der bor i vesten, opsummerer karma efter reglen om, at det, der foregår, kommer rundt. Det er ikke ligefrem forkert, som ifølge Newtons tredje lov, for hver handling er der en lige, men modsat reaktion. Det er den egentlige definition af Karma.

I hinduismen er karma en aktiv lov, der eksisterer fra begyndelsen. Karmaloven definerer, at for alle vil du møde en lige reaktion. I hinduismen er Karmaloven også defineret ved havens eksempel. Det symboliserer, at hvis du planter sunde frø, vil du være sunde planter.

Symbol

Hinduismen er fyldt med symbolik. Nogle siger, at ingen anden religion ved at bruge symbolet så effektivt som hinduerne. De fleste af disse symboler repræsenterer undervisning og filosofier. Nogle symboler, der ofte bruges i hinduismen, er lotus og konkylie. Disse symboler ligner de symboler, der bruges i buddhismen.

I hinduismen er Karma repræsenteret af Lotus. Lotus repræsenterer asiatiske traditioner. En blomstrende lotus ser meget smuk ud. En blomstrende lotus er blandt de blomster, der samtidig bærer inde i den, når den blomstrer. Frø er ment som årsag og blomst virkning. Karmaloven er repræsenteret ved et hjul. Dette hjul repræsenterer sjælens evigt drejende reinkarnation og transmigrering.

Mod buddhisme

Hinduisme og buddhisme deler mange terminologier med samme betydning, men de adskiller sig i fortolkningen af de samme termer og begreber. Den grundlæggende tro, der forbinder hinduisme med buddhisme, er kontinuitet i livet, lidelser, død og genfødsel. Både hinduisme og buddhisme mener, at lindring fra karma kan sikres, men går efter forskellige veje for at opnå succes. I hinduismen kaldes frelse fra samsara moksha, mens det i buddhismen kaldes nirvana.

Sjæl

En af de største forskelle mellem hinduisme og buddhisme er troen eller manglen på tro på en sjæl. Hinduer tror på sjælens varighed og udvikler tro på, at den samme sjæl reinkarneres igen og igen, men forskelligt hos forskellige mennesker. Det siges, at denne cyklus løber, indtil hinduistisk yoga praktiseres, og den reinkarnerede sjæl indser, at han er en Brahman.

I buddhismen tror folk ikke på sjælen. Buddha afviser begrebet sjæl og afviser, at sjæl er reinkarneret i forskellige levende væsener. Men energien af flygtighed og vores lydhørhed genfødes og dør i karmaens cyklus. I buddhismen er accept af de fire ædle sandheder og at følge den ottefoldige vej en måde at opnå befrielse fra karma.

Det er en interessant ting, at der for det samme begreb bruges forskellige ord i begge religioner. I hinduismen taler folk om ‘reinkarnation’, mens i buddhismen bruges ordet ‘genfødsel’.

Ritualer

Ritualer har deres fremtrædende position i hinduismen. Disse ritualer inkluderer at synge andægtige salmer og at betale tjenester til billeder. Buddhister er dog også engageret i praksis som at synge, men i modsætning til hinduismen er disse ritualer en afspejling af deres tro og hengivenhed. Hinduer følger disse ritualer for at søge velsignelser og bevidsthed, hvorimod ritualer i buddhismen er en vej til ultimativ oplysning.

Vs jainisme

Den største forskel mellem hinduer og jain er deres perspektiv på at forstå betydningen af tro. Hinduer tror på Gud, og jains tror, at det aldrig behøvede at blive skabt, da det er evigt. De to gamle overbevisninger i det hinduistiske system er hinduisme og jainisme. Ved første øjekast vil I begge ligne hinanden, men de er forskellige i virkeligheden.

Jainisme er en religion med mere end 200 millioner tilhængere forankret i Indien. Denne religion blev fundet i det 6. århundrede f.Kr., og dens formål var at protestere mod hinduers praksis.

Ligheder og forskelle mellem hinduisme og jainisme er talrige resultater af tusinder af års kontakt med hinanden. En hovedopfattelse, der forbinder begge religioner, er reinkarnation. Begge religioner har en stærk tro på genfødslens cyklus, at et menneske lever et nyt liv efter døden i det tidligere liv, som er kendt som karma. Begge religioner omfatter en enorm befolkning af vegetarer, og de praktiserer begge meditation.

Genfødsel

Genfødsel er en almindelig tro i hinduismen. Alle de liv tror de på fødsel, liv, død og genfødsel. Efter denne tro beskrives det, at ånden forbliver i live og bevæger sig ind i kroppen af enhver levende ting, såsom et menneske, en plante eller et dyr. Når først et menneske dør, interagerer hans sjæl med en anden krop, og denne interaktion afhænger af dets karma fra tidligere fødsel. Hvis en person gjorde gode gerninger i sit tidligere liv, vil han få noget bedre end det forrige i det nye liv. God karma er bestemt til en person, hvis han udfører gode gerninger som at hjælpe andre.

Tro

Hinduers nøgletro på karma er, at det er en kilde til retfærdighed fra overnaturlige kræfter, hvorigennem handlinger udfører retfærdige tilsvarende resultater inden for og på tværs af livet. Karma er et grundlæggende princip i mange religioner, og hver religion beskriver det i en anden social evaluering.

Død

Hver religion har forskellige ritualer og overbevisninger vedrørende døden, og ritualer efterfulgt af hinduer er af de ældste, der praktiseres på Jorden. En tråd, der adskiller hinduer fra andre religioner, er deres dødspraksis. Hver person i hinduismen er forudbestemt til samsara og karma, der bestemmer perioden for hvert liv og en bestemt form for genfødsel. Hinduer tror, at selvom en mand dør, forbliver hans sjæl i live og vandrer i forskellige kroppe, indtil den når sin sande natur.

Disse sjæle overlever i forskellige kroppe for at komme tættere på Brahma. Efter døden kremerer hinduer den døde krop, da de tænker, at det er en måde at frigive deres sjæl og hjælpe dem i reinkarnation, så derfor bevarer de ikke deres kæres krop. De hinduistiske begravelsestjenester fortsætter dog ikke mere end 30 minutter; de kan variere afhængigt af den afdødes og familiens ønsker.

Betydning

Karma har stor betydning i to af de ældste religioner hinduisme og buddhisme. Karma har stor betydning i hinduistisk filosofi på grund af dens to hovedfunktioner. For det første motiverer karma os til at leve et sundt, moralsk liv. For det andet tjener det som den primære forklaring på ondskabens eksistens. Karmaloven beviser universets berettigede natur ifølge hinduismen. Sjæle belønnes for deres gode og onde gerninger.

Gud

Hinduer er sammensat af fem store guder. En af deres guder er Brahman. De betragter Brahman som oprindelsen til eksistensen, grundlaget og årsagen til al eksistens. Hinduer udtrykker deres tro på Brahman på forskellige måder. Brahman er en af de højeste klasser af hinduer.

De menes at være født som konger, intellektuelle, lærere (hovedsagelig guruer eller Acharya), præster, beskyttere af hellige trosretninger og værdier og ayurvediske læger. Hinduer beskriver, at en sand Brahman har erhvervet det ved fødslen, men bevist det gennem sin ædle handling. Han har fået ekstraordinær viden om værd. Ifølge vedaerne og epikerne er der ingen forskel i den brahminiske tilstand.

Moksha

Ordet Moksha har dyb betydning i den hinduistiske religion. I indisk filosofi og religion defineres moksha som befrielse og frihed fra døden og genfødslens cyklus. Moksha betyder privilegium fra frihed. Dette begreb om befrielse er bredt delt i religioner som buddhisme, jainisme og hinduisme.

Du har måske hørt folk tale om karma og deres valg om at vende tilbage på en eller anden måde for at påvirke deres fremtid. Begrebet moksha kan ses i malerier af hinduer. På maleriet beskriver en scene, at en elefant Gajendra oplever moksha. I stedet for at fokusere på sårene fra krokodillen, var elefanten opmærksom på Vishnu, der reddede hans liv.

Forskellige hindiskoler underviser i forskellige perspektiver af moksha. Nogle beskriver moksha som en frigørelse fra cyklussen af fødsel, død og regelmæssig og genfødsel, mens andre ser det som frihed fra lidelser og smerter fra livet på jorden. Det er blevet rapporteret, at du kan få lindring i dette liv uden at skulle forlade denne gruppe.

Et simpelt skridt at følge er at frigøre sig fra at være negativ over for verden og fokusere på viden om sjæl og univers. Moksha betyder at forbinde dig selv med guddommelig lyksalighed. Når du opnår moksha, kan du leve et frit liv uden at bekymre dig om fødslen, og du finder fred og enhed med den Højeste. Du føler dig afslappet og mister dit ego.

Jeg håber, du kunne lide det. Del venligst dine synspunkter i kommentarfeltet, der er reserveret til dig.

Læs også:Karma i biblen