Geestelijke gaven in de Bijbel

Invoering: Geestelijke gaven in de Bijbel Een spirituele gave is een buitengewone kracht die door de Heilige Geest wordt gegeven. Volgelingen associëren deze met bovennatuurlijke genade, die christenen nodig hebben om de missie van de kerk te volbrengen. Charismatische gaven zijn het woord van kennis, meer geloof en profetie.

De gaven hebben zowel betrekking op wonderbaarlijke vermogens als op natuurlijke vermogens. De Bijbel zegt in Romeinen 12: we hebben verschillende gaven volgens de genade die aan ieder van ons is gegeven. Als je gave dient, dien dan. Als jouw Gave lesgeeft, geef dan les. Als het geven is, geef dan met een open hart.

Geestelijke gaven in de Bijbel
Geestelijke gaven in de Bijbel 2

De Bijbel leert over geestelijke gaven, dit zijn speciale bekwaamheden die God aan gelovigen geeft om de Kerk te dienen en op te bouwen. Deze gaven omvatten profetie, onderwijs, genezing, wijsheid en meer. Het begrijpen van geestelijke gaven is een essentieel aspect van het christelijk geloof en de christelijke gemeenschap.

Wat zijn geestelijke gaven?

Geestelijke gaven zijn gegeven om de kerk op te bouwen en God te verheerlijken. Deze beloningen zijn gegeven door de Heilige Geest. De ene persoon kan een gave van profeteren hebben, terwijl anderen een gave van geloof hebben. Denk na over de manieren waarop je gaven hebt gedeeld met andere mensen.

Geestelijke gaven en hun betekenis in de Bijbel

Enkele van de geestelijke gaven die in de Bijbel worden genoemd, zijn:

Dienst

Dienstbetoon is eenvoudiger dan andere spirituele gaven. Het is iets dat we allemaal wel eens hebben gedaan. Mensen met deze gave zijn bedreven in het vervullen van de behoeften die ze zien zonder dat hen wordt verteld dat ze in die behoeften moeten voorzien. Service is iets dat is gegeven zonder dat het hoeft te worden terugbetaald.

Leiderschap

Leiders hebben begaafd op een manier die moeilijk te vinden is. Een spirituele leider is bedoeld om begeleiding en ondersteuning te bieden. Ze zijn geweldig in het aanmoedigen van anderen om de wil van God te volgen en hen te leiden om te groeien in hun relatie met Christus. Een leider weet hoe hij zijn team moet motiveren.

Vrijgevigheid

Deze geestelijke gave van vrijgevigheid is belangrijk voor de functie van de kerk. Het is recht van alle geestelijke gaven, maar vrijgevigheid is cruciaal omdat het ons in staat stelt om op een radicale manier Gods liefde aan onze Kerk en buren te tonen. Mensen met deze gave zoeken naar de meest effectieve manier om voor zoveel mogelijk mensen te zorgen.

Vertrouwen

Deze gave wordt vermeld in Efeziërs 2:8: “Want het is door genade dat u gered bent, door geloof en het is de gave van God.” Hoewel iedereen deze gave lijkt te hebben, is het niet altijd waar. Religieuze mensen wankelen vaak in hun vertrouwen dat het goed komt.

Maar als je de gave van geloof hebt, ben je sterk en blijf je trouw aan je overtuigingen, wat er ook op je pad komt. Je bent zeker in bijna elk aspect van je leven. Begin dit talent te gebruiken om anderen te inspireren.

Onderwijs

Lesgeven is nog een geestelijke gave die God ons geeft. Anderen onderwijzen over Gods Woord is krachtig, maar het moet gebeuren met Gods invloed. Lesgeven vergt veel vriendelijkheid, respect en geduld. Mensen met deze gave hebben de neiging om gepassioneerd te zijn over het delen van die waarheid met anderen.

Veel leraren hebben deze beloning. Hun vermogen om de inhoud van de Bijbel te begrijpen, zodat studenten kunnen zoeken naar spirituele groei. Je voelt het vermogen om anderen te onderwijzen. Uw toewijding om het leven van anderen te verbeteren, zal een grote impact hebben.

Administratie

Deze geestelijke gave houdt in dat de kerk wordt georganiseerd op weg naar succes. Mensen met de gave van administratie zijn comfortabel met plannen en toezicht houden. Het zou helpen als u deze eigenschap zou gebruiken bij het vinden van de ambitie om uw doelen te bereiken. Vertrouw op je vermogen om echte verandering te creëren.

Genezing

De beloning van genezing is een vermogen dat God gebruikt om mensen te “herstellen”, of het nu geestelijk of fysiek is. De versie van genezing beschreven in de Bijbel is niet belangrijk. Als je op een van de manieren de hulp van anderen voelt, ben je beloond met genezing. Dokter, verpleegster of predikant zijn zou je veel vreugde brengen.

Profetie

Deze gave vermeldt in 1 Korintiërs 12:8–10 en Romeinen 12:6–8: “We hebben verschillende gaven, volgens de genade die aan ons allen is gegeven. Als uw gave profeteren is, profeteer dan in uw vertrouwen; als het is onderwijzen, onderricht dan; als het is om aan te moedigen, moedig dan de anderen aan; als het is om te leiden, doe het; als het is om barmhartigheid te vertegenwoordigen, doe het dan met plezier.”

Het is erg belangrijk om de boodschap van God te kunnen vertellen. Profeten spelen een belangrijke rol bij het verspreiden van de geloofsovertuigingen van de kerk. Uw vermogen om te praten mag niet over het hoofd worden gezien. Houd echter in gedachten dat de vaardigheid van profetie alleen mag worden gebruikt om anderen aan te moedigen. Het was gebruikt om anderen te waarschuwen.

Spreken In Tongen

Deze gave wordt genoemd in 1 Korintiërs 12:8-10. Hoewel de gave van talen niet aan veel mensen is gegeven, is dit talent natuurlijk.

Het vermogen om een taal te spreken die men niet heeft geleerd, vergt enorme kracht. Deze gave moet worden gebruikt door de kracht van de Heilige Geest te gebruiken. Wees niet bang als je de gave van tongen had gegeven, aangezien het vertegenwoordigt dat God met je is.

Genade

De gave van barmhartigheid presenteert zich door geduld en empathie. Deze mensen zijn van vitaal belang bij het creëren van een liefdevolle gemeenschap die zich niet bezighoudt met oordelen.

Als je deze gave hebt, is het veilig om aan te nemen dat je een goede vriend bent die problemen begrijpt. Blijf je talenten gebruiken om positiviteit en vreugde te verspreiden.

Kennis

Iemand met deze beloning is goed thuis in de Schrift en herinnert zich deze vaak. Daardoor kunnen ze de leringen van de Bijbel in verband brengen met het dagelijks leven.

Anderen wenden zich tot jou voor advies over hoe ze het woord van God het beste in hun leven kunnen omarmen. Je weet het heel goed toe te passen op de echte wereld.

Samenvatting: Geestelijke gaven in de Bijbel

Bijbelse gaven zijn talenten die God aan gelovigen geeft om de Kerk op te bouwen. Deze gaven omvatten profetie, onderwijs, genezing en wijsheid. Elke gelovige heeft minstens één geestelijke gave gekregen en het is belangrijk om die gave te ontwikkelen om hem te gebruiken om God te verheerlijken.

Geestelijke gaven mogen niet worden gebruikt om zichzelf boven anderen te verheffen. Ze waren gewend om anderen te dienen en het Koninkrijk van God te bevorderen. Het begrijpen en toepassen van geestelijke gaven is een belangrijk aspect van de christelijke gemeenschap.

Lees ook: Maans verduistering bijbelse betekenis; Tweelingziel en christendom: de betekenis ervan in de Bijbel; Bijbelse betekenis van oud huis in dromen