Freudiaanse droominterpretatie van slangen

Inleiding: Freudiaanse droominterpretatie van slangen. Freudiaanse mindset is gebaseerd op het werk van de Oostenrijkse neuroloog Sigmund Freud. Hij wordt verondersteld de vader van de psychoanalyse te zijn en wordt vooral gecrediteerd met het vestigen van het veld van conversietherapie.

Tegenwoordig zijn psychoanalytische en psychodynamische benaderingen van therapie de modaliteiten die het meest leunen op Freudiaanse waarden. Freud ontwikkelde ook krachtige theorieën over onderwerpen als de ongevoelige geest, de bronnen van psychopathologie en de betekenis van visioenen.

Freudiaanse droominterpretatie van slangen
Freudiaanse droominterpretatie van slangen

Het is het tegenovergestelde van Freud, die erop vertrouwt dat het slechts een diepste bron van ideeën is. Hij veronderstelde dat dromen veelbetekenend zijn en dat we over hun betekenis moeten nadenken totdat ze intellect worden. In de geest legde hij talloze patiënten bloot die leden aan ongeluk of problemen die zich niet volledig bewust waren van hun subliminale boodschappen, die onveilig kunnen zijn als ze over het hoofd worden gezien.

Talloze mensen zijn bang voor giftige slangen; of we het nu leuk vinden of niet, slangen komen voor in ons wakkere leven. We gebruiken ze om bepaalde kenmerken bij andere personen te definiëren. Een ‘slang in het gras’ is bijvoorbeeld iemand die we niet geloven. Vanaf het allereerste begin in de Bijbel verleidde een slang Eva in de Hof van Eden en haalde haar over om een appel aan Adam te offeren.

Wat is de betekenis van dromen over slangen?

Slangen komen veel voor in visioenen. Desalniettemin, zijn onze gedachten over slangen nog steeds representatief voor de bedriegers en bedriegers die ze in het wakkere leven zijn, of, zoals visioenen over de dood, is hun betekenis omgekeerd, en kunnen ze oprechtheid en feit betekenen?

Dromen over slangen vertegenwoordigen meestal zorgen.

De belangrijkste reden dat we over slangen dromen, is dat we ons er in ons leven een beetje zorgen over maken. Slangen zijn echter ook fallische tekens en duiden de mannen in ons leven aan. De twee grootste droomexperts, Sigmund Freud en Carl Jung, hadden verschillende theorieën over slangengedachten. Freud nam aan dat een visioen van slangen een teken was van een onderdrukte sensuele wens, terwijl Jung slangen zowel in een negatief als optimistisch daglicht zag.

Wat zei Freud over de slangendroom?

Slangendromen worden geassocieerd met het mannelijke voortplantingsorgaan. Volgens Sigmund Freud zijn slangengedachten gekoppeld aan het mannelijke voortplantingsorgaan. Hij veronderstelde dat individuen dromen van slangen, dus ze zijn gekoppeld aan het voelen van seksuele kracht, en dat een man een onzichtbare angst voor verandering grijpt.

Het werk van Sigmund Freud is verbonden met de psychoanalyse en hij schreef uitstekend over gedachten en hun betekenissen vanuit psychologisch oogpunt. Freud gebruikte het ‘psyche’-model om iemands persoonlijkheid te definiëren: id, ego en integriteit. Dit zijn opvattingen over mentale doeleinden. Een bekend citaat van Freud was: “Af en toe is een sigaar gewoon een sigaar”, toen hij werd geïnterviewd over de schrik van slangen.

Freud veronderstelde dat de slang het belangrijkste teken was voor de man, aangezien de slang verband houdt met een invloedrijke mannelijke band tussen hemzelf en een vrouw en dat hij in een droom geesten van ‘seksuele kracht’ voorstelt – een representatie van mogelijke vruchtbaarheid.

Freud veronderstelde dat de slang het belangrijkste teken was voor de man, omdat hij verband houdt met een invloedrijke mannelijke band tussen hemzelf en een vrouw en gerelateerd is aan geesten van ‘seksuele kracht’ in een visioen – een teken van mogelijke vruchtbaarheid.

Een psycholoog die als McConnell werd erkend, daagde Freuds filosofie uit dat het zien van een slang in wezen een ‘onderdrukte mannelijke wens’ is. Hij veronderstelde dat Freud zijn analyse baseerde op seks omdat het verband hield met religie. De slang is gerelateerd aan een kwade daad.

Het was fundamenteel een antifreudiaans standpunt. In de archieven van Freud heeft hij de echte penis nooit als een slangenteken beschouwd. Hij hield enkele openingslezingen; overal, verklaarde hij dat slangen, reptielen en vissen mannelijke sensuele tekens in dromen zijn. Het is het dichtst bij dat Freud kwam bij de slang die wordt geassocieerd met een sensueel teken.

Psychologie van het zien van slangen in je dromen

Freud leerde over visiebetekenissen van zijn patiënten. De meeste van zijn patiënten hadden talloze vreemde visioenen en spirituele fitnessproblemen. Een specifieke patiënt wordt herkend als Anna O. Anna had een visioen over een slang die haar aanviel.

Ze observeerde haar vingers, en ze keken als slangen. De slangen beten haar vader in het visioen, en we leerden ook in de literatuur van Freud dat Anna’s vader in het echte leven enorm onwel was. Anna definieerde de slang als verdwijnend aan het einde van de droom.

Dus hoe worden dromen geassocieerd met universele tekens in het leven?

In plaats van gedachten contextueel te interpreteren, veronderstelde Freud dat dromen verband hielden met wat we in het leven willen laten gebeuren, zoals een reproductie van tijd. In het geval van zijn patiënt Anna is het niet verbazingwekkend te vertrouwen dat de slang haar vader zal bijten en hem zal doden.

Er werd besproken dat Anna misschien in het geheim eiste dat haar vader zou sterven, zodat hij niet ongelukkig was vanwege zijn slechte gezondheid. De slangenbeet had te maken met hoe je hem uit zijn ongeluk kon halen. Het leidt ertoe dat men gelooft dat het slangenteken in dromen verband houdt met de penis!

Toen Freud dromen analyseerde, merkte hij op dat veel van zijn klanten terugkerende dromen hadden – velen waren eng. Hij veronderstelde dat de onbewuste meningen en geesten van deze zieners verband hielden met hun libido. De slang was bijvoorbeeld een ‘fallisch teken’, wat duidt op aantrekkingskracht tussen mannen of mannelijke figuren in iemands leven, terwijl het verwijst naar de voortplantingsorganen van mannen.

Freud neemt de Snake Droom over:

Sigmund Freud veronderstelde dat visioenen van slangen verband hielden met het mannelijke voortplantingsorgaan. Hij geloofde dat mensen hiervan droomden omdat ze seksuele kracht voelden, wat een ongeziene angst voor verandering bij mannen vertegenwoordigde; ondertussen kan men denken dat hij verandert in een alternatief wezen.

Het werk van Sigmund Freud was gerelateerd aan de psychoanalyse, en zijn bekende werken over dromen en hun betekenis vanuit psychologisch oogpunt omvatten “The Explanation of Dreams” en andere manuscripten. Zijn model om te beschrijven hoe mensen werken, is gebaseerd op identiteit, persoonlijkheid en integriteit – die momenteel aan talloze universiteiten worden onderwezen!

“Af en toe is een sigaar gewoon een sigaar”, verduidelijkt Freud hoe de slang mannelijke erotische kracht vertegenwoordigt. Hij dacht dat mannetjes betrokken zijn bij vrouwelijke slangen vanwege hun voortplantingsvermogen. Dit verband tussen hen suggereert vruchtbaarheid in dromen – een implicatie die vaak verband houdt met kracht.

Freudiaanse droominterpretatie van slangen

Symboliek is een essentieel onderdeel van Freuds theorie, vooral in dromen. Terwijl hij het heeft over mannelijke tekens, vertrouwt hij erop dat de slang een van de meest bekende is, omdat het een band tussen man en vrouw betekent die tot vruchtbaarheid kan leiden – gevoelens die door Freud worden gemeten als een erotische invloed voor mannen.

Lees ook: Bijbelse betekenis van oud huis in dromen; Bijbelse betekenis van puppy’s in dromen; Dromen over vakantie