Feiten over Daniël in de Bijbel

Inleiding: Wil je feiten over Daniël in de Bijbel weten? Daniël komt uit de koninklijke familie van David. Honderden eeuwen lang zat een nakomeling van David goed op de troon in Jeruzalem, bovendien een pretenderende koningin.

De familie was in de schemering In 605 v. Chr. Nebukadnezar omringt Jeruzalem in feite en brengt een deel van de schatten van de tempel der goddelijkheid over naar Babylon. Nebukadnezar grijpt ook enkele jonge mannen van de prachtige familie die bij hem zijn om hem te helpen in zijn hof.

Feiten over Daniël in de Bijbel
Feiten over Daniël in de Bijbel

Misschien accepteert Nebukadnezar dat de leiders van Jeruzalem hem geen zorgen zullen maken als hun zonen in Babylon zijn – een beetje als spraakmakende gevangenen. Misschien moet hij gewoon pronken met “huisdier” Israëlitische royals aan personen die zijn fort bezoeken. Hoe dan ook, hij maakt een uitstekende keuze om Daniel te kiezen.

Daniel staat bekend om zijn wijsheid en intelligentie.

Je moet een waarnemer en een filosoof zijn om het in het fort te maken. Alle gevangenen willen intelligent zijn om een driejarige cursus Babylonische taal en geschriften te halen. Daniël en zijn aanhangers blijken echter tien keer slimmer te zijn dan alle bekwame tovenaars en tovenaars in het hele koninkrijk.

Daniels intelligentie maakt hem tot een legende in zijn eigen tijd. Zodra de zoon van Nebukadnezar een angstaanjagende droom begrijpt, noemt zijn moeder hem aan Daniël. Het is op welke manier ze hem definieert.

Feiten over Daniël in de Bijbel: Daniël was een vluchteling.

Niettemin gaat Daniël de Joodse en Christelijke archieven in als een van Israëls beste; hij heeft niet lang in Israël gewoond. In 605 v. Chr. gedeporteerd en gevangengezet toen Nebukadnezar Jeruzalem bezette. Daniël woont het grootste deel van zijn leven in Babylon.

De specialiteit van Daniels is droominterpretatie.

Er staan talloze gedachten in de Bijbel, en verschillende lijken moeiteloze aanwijzingen van God te zijn. Andere dromen gebruiken echter vreemde voorstellingen om enigszins met de visionair te verbinden.

Nadat iemand een vreemde droom als deze heeft gekregen, zijn er beperkte manieren waarop ze het kunnen verklaren:

  • 1 Denk het uit hen
  • 2. Haal iemand in het visioen om het te verduidelijken
  • 3. Vraag iemand anders om het te verduidelijken

Eigenschappen van Daniël in de Bijbel

Daniëls toegewijde vertrouwen in God wordt benadrukt in zijn levensverhaal. Het leven in Babylon verschilde van de joodse gewoonte; het was niet informeel voor de Joden om tot slaaf gemaakte mensen vast te houden om tal van tradities en gebruiken te reguleren die in tegenspraak waren met hun overtuigingen.

Daniël was echter onverwoestbaar tijdens zijn verblijf in Babylon; er was geen moment waar hij het geloof in God verloor als antwoord op zijn gevangenschap. Hij hield niet op met bidden tot de Heer, zelfs niet tijdens het decreet dat geloofde dat alle daden van aanbidding die niet aan de Perzische koning waren gewijd, slecht en disciplinair waren.

Alternatieve koninklijke uitmuntendheid die deze deugdzame man van uitzonderlijke wijsheid bezat, was de vaardigheid om gedachten te interpreteren die aan anderen toebehoorden. Hij had de autoriteit om de betekenis te verduidelijken van de boodschap die het kleinste detail van iemands droom probeerde over te brengen. Daniël ging door met het interpreteren van gedachten gedurende ongeveer een half tijdperk voor Christus.

Als profeet, zoals het christendom hem respecteert, was hij ook getalenteerd in het hebben van dromen die hem in staat stelden te kijken naar wat de toekomst voor het rijk in petto had. Een van zijn dromen was van vier dieren die de vier opeenvolgende koninkrijken van Rome, Griekenland, Babylon en Perzië demonstreerden die in de toekomst zouden toenemen.

Hoe oud was Daniël in de Bijbel?

De christelijke profeet Daniël, een andere zoon van de koning van Israël, wordt verondersteld niet ouder te zijn dan 18 jaar ten tijde van zijn gevangenschap door koning Nebukadnezar II van Babylon.

Hij verteerde de rest van zijn leven terwijl hij bereid was zich aan Babylons regels te houden. Het buitengewone hieraan was dat Daniël niet, niet elke keer tijdens zijn opleiding, besloot vlees of wijn op smaak te brengen tijdens het banket, terwijl hij trouw bleef aan de gebruiken van zijn gewoonte.

Betekenis van Daniël in de Bijbel

In de Bijbel lijkt Daniël een deugdzame jonge man te zijn wiens geloof in God standvastig blijft. Ondanks dat hij gevangen werd gehouden aan het Babylonische hof, een onbekend land met tegengestelde tradities, leefde Daniël zijn leven met inachtneming van de gewoonten die hij moest vertrouwen. Hij was een bevredigend voorbeeld voor individuen met zijn deugdzaamheid en trouw, en moedigde hen aan om God te aanbidden en te volgen.

Daniël ontkende het eten van vlees of het drinken van wijn, ze kunnen aan afgoden zijn aangeboden, en de uitvoering van een dergelijke absorptie was in tegenspraak met de Joodse gewoonte. Daarom was hij diep toegewijd aan zijn God; hij brak nooit onder wat zijn bedrijf niet ondersteunde.

Daniël had twee, misschien drie namen.

Daniëls ouders kozen een Hebreeuwse naam voor hun zoon, wat ‘God is mijn rechter’ betekent, een blijk van hun vertrouwen in de ene ware God. Toen Daniël jong was, rond 13 of 14 jaar, werd Jeruzalem echter overweldigd door Nebukadnezar, de heerser van Babylon, en werden Daniël en talloze anderen gevangengezet.

Kortom, de naam van Daniël werd veranderd door zijn ontvoerders, hoogstwaarschijnlijk om de link naar Daniëls Hebreeuwse erfenis en de ware God aan wie zijn naam hier werd uitgedrukt, te verwijderen. Daniël verduidelijkt in Daniël 1:6 dat zijn nieuwe naam Belsazar werd.

Daniël was oud toen hij in de leeuwenkuil werd gegooid.

De chronologie van Daniëls leven laat zien dat hij al meer dan 70 jaar een authentieke regeringswerkgever was. Tijdens een commando wisseling trok zijn goede cv de aandacht van de nieuwe koning Darius, die hem uitkoos als een van de drie nationale gouverneurs.

Zijn jaloerse medewerkers besloten echter de hoofdstaatsman te ontslaan omdat hij een algemeen verwijt was en niet in staat was enige “voogdij of schuld” te ontdekken die in tegenspraak met hem was.

Daniël was een eerlijke politicus.

Na met grote bewondering te zijn doorgegaan, werden Daniël en zijn drie vrienden door Nebukadnezar uitverkoren naar regeringslocaties. De politieke carrière van Daniël overschreed meer dan 70 jaar tijdens het bewind van talloze Babylonische en Perzische heersers.

Daniël was vatbaar voor flauwvallen, buiten adem en zwakte.

Het krijgen van dromen en onthulling kan behoorlijk belastend zijn. Daarna, toen hij een plan ontving waarin de komende wereldregeringen werden beschreven, “viel Daniël flauw en was hij dagenlang onwel. Een bezoek en een project van de engel Gabriël had een soortgelijk resultaat op hem: “Ik had geen kracht meer; mijn gezicht werd dodelijk bleek.
Lees ook: Baruch in de Bijbel; Vlinder betekenis in de Bijbel