Farvernes betydning i Bibelen

Farvernes betydning i Bibelen: rød, sort, hvid, orange, grøn, gul, gul, brun, blå, purpur, sølv, karminrød.

Hvis du spørger en person, der er ekspert inden for psykologi, vil de fortælle dig, at alle farver har en mening i livet. Betydningerne af disse farver varierer afhængigt af, hvor deres betydning er blevet afledt fra. F.eks. kan farvernes betydning i kunst være forskellig fra betydningen af den samme farve i Bibelen. I denne artikel vil vi undersøge betydningen af visse farver i henhold til Bibelen.

Farvernes betydning i Bibelen: rød, sort, hvid, orange, grøn, gul, gul, brun, blå, purpur, sølv, karminrød
Farvebetydning i Bibelen: rød, sort, hvid, orange, grøn, gul, gul, brun, blå, purpur, sølv, karminrød.

Rød

Ifølge Bibelen er den røde farve forbundet med menneskeheden. Oudem er et hebraisk ord, der betyder rødt ler. Dette ord lyder bekendt for Adam, det første menneske, der blev skabt af støv.

Den røde farve i Bibelen er også forbundet med blod. Sådant blod blev brugt i forskellige rituelle ofre i Bibelen. Det røde blod blev lavet for at rense folk for deres synder i de fleste tilfælde. Et eksempel er rødt blod, der blev smurt på israelitternes døre under plagene i Egypten. Derfor var det meningen, at blodet skulle beskytte israelitterne mod dødsenglen, hvilket viser, at det var en måde at forløse mennesker fra synd.

Sort

Sort er en farve, der altid er blevet brugt til at symbolisere død og ondskab. Ifølge Bibelen skabte et hjerte fyldt med synd en sort plet, som mennesker ikke kan forløse på egen hånd. Det kræver kun Guds kraft at forløse mennesker fra en sådan synd. Farven er et symbol på dødens mørke, hvorved mennesker ville blive adskilt fra Guds herlighed, medmindre de omvender sig fra deres synder og accepterer Guds gave til frelse.

Farven sort bruges også i Bibelen til at repræsentere sorg og dom. En sort dag betragtes som et tidspunkt, hvor Gud har fjernet sin gunst fra folket. Et eksempel er et mørke, der indtraf under Jesu Kristi korsfæstelse. Hele verden blev mørk, og dette var et bevis på, at Gud havde fjernet sin gunst fra folket, der korsfæstede hans søn.

Hvid

Hvid i Bibelen er en farve, der bruges til at symbolisere renhed, retfærdighed og hellighed. Farven beskriver også en persons hjerte, efter at deres synder er blevet renset. Da Jesu blod blev brugt til at rense folks synder, peger Bibelen på, at folks hjerter blev hvide som sne.

I Bibelen omtales hvide klæder som et tegn på hellighed. Et eksempel er en kvinde, der havde blødt i 12 år, men blev helbredt, da han rørte ved Jesu hvide klædedragt. Denne situation viser helligheden og kraften i en hvid beklædningsgenstand.

Orange

Orange farve i Bibelen betragtes som ildens farve og Guds tilstedeværelse. For eksempel, da Moses så en brændende busk, var ilden orange. I den brændende busk havde Moses et møde med Gud og fik befaling om at redde Israels børn ud af Ægypten. Derfor repræsenterer den orange farve magt og hvordan Gud kan vise sig for mennesket.

I betragtning af at orange er ildens farve, kan det også betyde helvede. Ifølge Bibelen vil helvede være fuld af enorme flammer, der brænder konstant. Derfor, når en person tænker på helvede, må de forestille sig et hul fyldt med orange flammer.

Grøn

Ifølge Bibelen er grøn et symbol på natur og planter. Derfor er det en repræsentation af liv, fornyelse og genoprettelse. De fleste af profetierne i Bibelen talte om liv i planter som en metafor, der repræsenterer Guds tilstedeværelse i menneskers hjerter.

Profetier, der brugte død vegetation, viste, at Gud var gået bort fra en persons hjerte. Død vegetation er ikke længere grøn, og dens liv er forsvundet. Forfald i Bibelen var relateret til det deraf følgende tab af menneskeliv, og i et sådant tilfælde var Guds nærvær ikke længere en faktor.

Et eksempel på grønt i Bibelen er træet skitseret i Salmerne. Bibelen sammenligner et velsignet menneske med et træ, der er blevet plantet ved siden af en flod. Sådan et træ er altid grønt, fordi det har alle de ressourcer, der kræves for at holde det grønt. Derfor, hvis en person er fyldt med Guds nærvær, ville deres liv være fri for udfordringer. Individet ville være fyldt med overflod i alt, hvad de gør i livet.

Gul

Farven gul kan relateres til guldfarven, der er nævnt i mange områder af Bibelen. Guld blev betragtet som et af de mest ædle metaller og den mest værdsatte valuta. Enorme mængder guld blev givet i bytte for beskyttelse under krig. Derfor symboliserer farven Guds udvalgte folk og renhed. Hvis Gud valgte et individ, ville de vinde kampe.

Farven gul bruges også til at vise Guds hellighed og guddom. De fleste af genstandene lavet af guld blev afsat til at blive brugt til Guds tjeneste. Et eksempel er Pagtens Ark og Salomons tempel. Genstandene, der blev brugt i tabernaklerne, var også lavet af rent guld. Et andet eksempel er, at himlens gader vil være dækket af guld. Guld er gult, hvilket viser, at gul er hellighedens farve.

Brun

Farven brun i Bibelen refererer til slutningen af årstiderne, mennesker, træthed, stolthed og klude. Farven er et symbol på ildstedet. I skabelsesperioden var universet sort og tomt. Derfor skabte Gud himlen og jorden. Det tørre brune land blev adskilt fra hinanden af havene. Derfor kunne den brune farve symbolisere Guds skaberkraft.

Farven brun var også farven på en munkekåbe. Derfor symboliserede farven Guds ydmyghed og hans forbindelser med almindelige mennesker og ting. Da Salomon dansede for Gud, var han iført en brun sæk. Dette viser, at farven brun er en farve af ære og ydmyghed, fordi Salomon var rig. Han valgte dog at være ydmyg for Guds øjne ved at bære en brun sæk.

Blå

Farven blå har en enorm forbindelse med himlen og Gud. Himlen betragtes som porten til himlen, og derfor er den blå farve et tegn på håb og Guds trofasthed. Det repræsenterer også Guds nåde og sandhed. Lyse nuancer af farven blå er blevet brugt til at skildre forskellige bibelske figurer såsom Maria, Jesu mor.

Den blå farve i Bibelen repræsenterer også royalty. Ved mange lejligheder blev farven brugt til at lave kongelige klæder. Farven blev også brugt i vævning af tøj til præster og teltene til tabernaklerne. Dette viser, at blå også var en æresfarve for Gud.

Lilla

Lilla blev betragtet som en af de mest værdifulde farver i oldtiden. Farven var kun forbeholdt præstedømmet og de kongelige på grund af dens værdi. De mennesker, der bar beklædningsgenstande, der var beregnet til den lilla farve, var højt beæret i samfundet. Disse mennesker var blandt de velhavende og modtog en særlig fortjeneste i samfundet. Når præsterne bærer tøjet, måtte de kun bæres ved særlige lejligheder, når de var i forbindelse med Gud. Derfor blev farven lilla også brugt til at repræsentere Gud ære.

Sølvfarvet

Sølv var et af de mest ædle metaller, der blev brugt i forskellige sammenhænge i Bibelen. Sølv var måske ikke så værdifuldt som guld, men det havde stadig en betydelig værdi. Sølv blev brugt til fremstilling af specielle våben eller instrumenter og som en form for valuta. Derfor betød farven Guds raffinement. Metallet blev brugt til at fjerne urenheder, hvilket kan sammenlignes med Guds evne til at fjerne urenheder i menneskers liv. I dette tilfælde betød urenhederne synder.

Farven sølv er symbolsk for, hvordan Gud ville forfine menneskers hjerter og gøre dem hengivne til at tjene ham. Hvis en person omvender sig fra deres synder, betyder det, at Gud ville acceptere omvendelsen og få folket til at bruge den til sit formål. Hans formål er, at folk skal tilbede ham og leve et retfærdigt liv. Sådanne kan kun opnås gennem omvendelse, syndsforladelse og frelse.

Højrød

Skarlagen har forskellige betydninger i Bibelen, alt efter i hvilken sammenhæng det er blevet brugt. Farven kan parres med rød i fortolkningen af urenheder og synd. I de fleste tilfælde omtaler Bibelen synder som skarlagenrødt. De anses for at være en urenhed, som Jesu blod kan vaske.

Skarlagenrød er også blevet brugt til at referere til hellighed eller kongehus i andre sammenhænge. Skarlagenrødt garn blev brugt til fremstilling af præsternes klæder. Præsterne bar disse klæder, når de tjente Gud, hvilket gør skarlagenrød til en farve, der står for hellighed. Derefter blev farven også brugt til at lave kongelige klæder.

Farverne havde forskellige betydninger i Bibelen. En bestemt farve kunne have mere end to betydninger, afhængigt af den sammenhæng, hvori den blev brugt. De fleste farver skulle dog ære Gud og vise renhed og retfærdighed. Nogle af disse betydninger er også anvendelige i dagens liv og giver folk mere mening. Næste gang du søger betydningen af en bestemt farve, bør du også overveje dens bibelske betydning.

Læs også på denne blog: Karma i biblen; Sort farve betyder feng shui, anvendelser; Sort farve Betydning