Farge betydning i Bibelen

Farge betydning i Bibelen: rød, svart, hvit, oransje, grønn, gul, brun, blå, lilla, sølv, skarlagen.

Hvis du spør noen som er dyktige innen psykologi, vil de fortelle deg at hver farge har en mening i livet. Betydningen av disse fargene varierer avhengig av hvor deres betydning er avledet fra. For eksempel kan betydningen av farge i kunst være forskjellig fra betydningen av samme farge i Bibelen. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen av visse farger i henhold til Bibelen.

Farge betydning i Bibelen: rød, svart, hvit, oransje, grønn, gul, brun, blå, lilla, sølv, skarlagen.
Farge betydning i Bibelen: rød, svart, hvit, oransje, grønn, gul, brun, blå, lilla, sølv, skarlagen.

rød

Farge betydning i Bibelen: Ifølge Bibelen er rødfargen assosiert med menneskeheten. Oudem er et hebraisk ord som betyr rød leire. Dette ordet høres kjent ut for Adam, det første mennesket som ble skapt av støv.

Den røde fargen i Bibelen er også assosiert med blod. Slikt blod ble brukt i forskjellige rituelle ofre i Bibelen. Det røde blodet ble laget for å rense folk fra deres synder i de fleste tilfeller. Et eksempel er rødt blod som ble smurt på dørene til israelittene under pestene i Egypt. Derfor var blodet ment å beskytte israelittene mot dødsengelen, noe som viser at det var en måte å forløse mennesker fra synd.

Svart

Svart er en farge som alltid har blitt brukt for å symbolisere død og ondskap. Ifølge Bibelen skapte et hjerte fylt med synd en svart flekk som mennesker ikke kan løse ut på egen hånd. Det krever bare Guds kraft for å forløse mennesker fra slik synd. Fargen er et symbol på dødens mørke der mennesker ikke ville bli skilt fra Guds herlighet med mindre de angrer sine synder og aksepterer Guds frelsesgave.

Fargen svart brukes også i Bibelen for å representere sorg og dom. En svart dag regnes som en tid da Gud har fjernet sin gunst fra folket. Et eksempel er et mørke som inntraff under Jesu Kristi korsfestelse. Hele verden ble mørk, og dette var et bevis på at Gud hadde fjernet sin gunst fra folket som korsfestet sønnen hans.

Hvit

Hvitt i Bibelen er en farge som brukes til å symbolisere renhet, rettferdighet og hellighet. Fargen beskriver også en persons hjerte etter at deres synder er blitt renset. Da Jesu blod ble brukt til å rense folks synder, peker Bibelen på at folks hjerter ble hvite som snø.

I Bibelen refererer hvite plagg til som et tegn på hellighet. Et eksempel er en kvinne som hadde blødd i 12 år, men ble helbredet da han rørte ved Jesu hvite plagg. Denne situasjonen viser helligheten og kraften til et hvitt plagg.

oransje

Oransje farge i Bibelen regnes som fargen på ild og Guds nærvær. For eksempel, da Moses så en brennende busk, var ilden oransje. I den brennende busken fikk Moses et møte med Gud og ble befalt å redde Israels barn fra Egypt. Derfor representerer den oransje fargen makt og hvordan Gud kan fremstå for mennesket.

Gitt at oransje er fargen på ild, kan det også bety helvete. Ifølge Bibelen vil helvete være fullt av enorme flammer som brenner kontinuerlig. Derfor, når en person tenker på helvete, må de se for seg et hull fylt med oransje flammer.

Grønn

Ifølge Bibelen er grønt et symbol på natur og planter. Derfor er det en representasjon av liv, fornyelse og restaurering. De fleste av profetiene i Bibelen snakket om liv i planter som en metafor for å representere Guds nærvær i menneskers hjerter.

Profetier som brukte død vegetasjon viste at Gud hadde gått bort fra et individs hjerte. Død vegetasjon er ikke lenger grønn, og livet har forsvunnet. Forfallet i Bibelen var knyttet til påfølgende tap av liv, og i et slikt tilfelle var Guds nærvær ikke lenger en faktor.

Et eksempel på grønt i Bibelen er treet som er skissert i Salmene. Bibelen sammenligner en velsignet person med et tre som har blitt plantet ved siden av en elv. Et slikt tre er alltid grønt fordi det har alle ressursene som kreves for å holde det grønt. Derfor, hvis et individ er fylt med Guds nærvær, vil livet deres være fritt for utfordringer. Individet ville bli fylt med overflod i alt de gjør i livet.

Gul

Fargen gul kan relateres til fargen på gull som er nevnt i mange områder av Bibelen. Gull ble ansett som et av de mest edle metallene og den mest verdsatte valutaen. Enorme mengder gull ble gitt i bytte mot beskyttelse under krig. Derfor symboliserer fargen Guds utvalgte folk og renhet. Hvis Gud valgte et individ, ville de vinne kamper.

Fargen gul brukes også for å vise Guds hellighet og guddom. De fleste gjenstandene laget av gull ble satt til side for å brukes til tjeneste for Gud. Et eksempel er Paktens Ark og Salomons tempel. Gjenstandene som ble brukt i tabernaklene var også laget av rent gull. Et annet eksempel er at himmelens gater vil bli dekket med gull. Gull er gult, noe som viser at gult er hellighetens farge.

brun

Fargen brun i Bibelen refererer til slutten av årstider, mennesker, tretthet, stolthet og filler. Fargen er et symbol på ildstedet. I skapelsesperioden var universet svart og tomt. Derfor skapte Gud himmelen og jorden. Det tørre brune landet ble skilt fra hverandre av havene. Derfor kunne den brune fargen symbolisere Guds skaperkraft.

Fargen brun var også fargen på en munkekåpe. Derfor symboliserte fargen Guds ydmykhet og hans forbindelser med vanlige mennesker og ting. Da Salomo danset for Gud, hadde han på seg en brun sekk. Dette viser at brunfargen er en farge av ære og ydmykhet fordi Salomo var rik. Han valgte imidlertid å være ydmyk for Guds øyne ved å ha på seg en brun sekk.

Blå

Den blå fargen har en enorm forbindelse med himmelen og Gud. Himmelen regnes som porten til himmelen, og derfor er blåfargen et tegn på håp og Guds trofasthet. Den representerer også Guds nåde og sannhet. Lyse nyanser av fargen blå har blitt brukt til å skildre forskjellige bibelske figurer som Maria, Jesu mor.

Den blå fargen i Bibelen representerer også kongelige. Ved mange anledninger ble fargen brukt til å lage kongeplagg. Fargen ble også brukt i veving av antrekk til prester og teltene til tabernaklene. Dette viser at blått også var en æresfarge for Gud.

Lilla

Lilla ble ansett som en av de mest verdifulle fargene i antikken. Fargen var kun forbeholdt presteskapet og de kongelige, gitt dens verdi. Menneskene som hadde på seg plagg ment av den lilla fargen ble høyt æret i samfunnet. Disse menneskene var blant de velstående og fikk spesielle fortjenester i samfunnet. Når de ble båret av prestene, skulle plaggene bare brukes under spesielle anledninger i kommunikasjon med Gud. Derfor ble fargen lilla også brukt for å representere ære til Gud.

Sølv

Sølv var et av de mest edle metallene som ble brukt i forskjellige miljøer i Bibelen. Sølv var kanskje ikke like verdifullt som gull, men det hadde fortsatt en betydelig verdi. Sølv ble brukt til å lage spesielle våpen eller instrumenter og som en form for valuta. Derfor betydde fargen Guds raffinement. Metallet ble brukt til å fjerne urenheter, noe som kan sammenlignes med Guds evne til å fjerne urenheter i menneskers liv. I dette tilfellet betydde urenhetene synder.

Fargen sølv er symbolsk for hvordan Gud ville foredle menneskers hjerter og gjøre dem hengivne til å tjene ham. Hvis en person angrer sine synder, betyr det at Gud ville akseptere omvendelsen og få folket til å bruke den til sin hensikt. Hensikten hans er at folk skal tilbe ham og leve et rettferdig liv. Slikt kan bare oppnås gjennom omvendelse, syndsforlatelse og frelse.

Scarlet

Scarlet har forskjellige betydninger i Bibelen avhengig av konteksten den har blitt brukt i. Fargen kan pares med rødt i tolkningen av urenheter og synd. I de fleste tilfeller omtaler Bibelen synder som skarlagen. De regnes som en urenhet som Jesu blod kan vaske.

Scarlet har også blitt brukt for å referere til hellighet eller royalty i andre sammenhenger. Et skarlagenrødt garn ble brukt til å lage presteklær. Prestene hadde på seg plaggene når de tjente Gud, noe som gjør skarlagensrød til en hellighetsfarge. Da ble også farge brukt til å lage kongeplagg.

Fargene hadde forskjellig betydning i Bibelen. En bestemt farge kan ha mer enn to betydninger, avhengig av konteksten den ble brukt i. Imidlertid er de fleste farger ment å ære Gud og vise renhet og rettferdighet. Noen av disse betydningene er også anvendelige i dagens liv og gir folk mer mening. Neste gang du søker etter betydningen av en bestemt farge, bør du også vurdere dens bibelske betydning.

Les også:Svart farge betyr islam, hinduisme, kristendom; Svart farge som betyr feng shui, bruker