Hoppa till innehåll

Davids berättelse

  • av
Davids berättelse
  • Save

Davids berättelse, För alla som är intresserade av att känna till historien om kung David, i den här artikeln hittar du den i kronologisk ordning. Ändå kanske du undrar: Var finns berättelsen om David i Bibeln? Det beskrivs i Gamla testamentet, Samuelsböckerna och i Psalmerna.

Berättelsen om David är grundläggande, eftersom detta var en mycket viktig figur i Bibeln, känd för att vara Sauls efterträdare och bli den andra kungen av Israel. Under sin ämbetstid lyckades han ena det israelitiska folket och utvidga det till andra städer som Samaria, Petra, Damaskus och Zabah.

Tio år efter Sauls mandat föddes David i Betlehem, närmare bestämt i Juda stam.

David Vad betyder det i bibeln?

”Den älskade” eller ”Guds utvalde”, betyder att det hebreiska språket ger detta namn. Han var också en viktig andlig ledare.

De kristna, judiska och islamistiska religionerna vördar denna kung på grund av hans inflytande på dem. Även betydande händelser i Davids liv beskrivs i Koranen; bok som upprepade gånger citerar några fragment av Psalmerna.

Hur många David finns i bibeln?

Namnet David förekommer i Gamla testamentet åttahundra gånger, medan det i Nya testamentet nämns sjuttio gånger; hänvisade alltid till kungen som utvaldes av Gud att styra Israels länder.

Innan du blev kung

Under en av striderna som kung Saul ledde sände Gud ett budskap till honom genom Samuel. Han befallde honom att göra slut på amalekiterna och förgöra allt som tillhörde dem, från djur till kvinnor och barn.

Men Saul begick synden att inte lyda hans order och provocerade Guds omvändelse genom att utnämna honom till kung. Inför denna händelse tilldelar Gud Samuel ett nytt uppdrag; resa till Betlehem på jakt efter en av Isais söner, som han hade valt att bli Israels nye kung.

Gud ber Samuel att bära olja med sig, att hälla den på den nysmordes huvud som en symbol för hans val. Dessutom råder han honom att ta en ko med sig och se till att hans besök är ett offer; således skulle Saul inte misstänka sina avsikter och skulle inte hindra hans väg.

När Samuel kommer till staden möter han sju av Isais söner, men ingen av dem var Guds utvalda. Det återstod bara att träffa den yngste, David. Han tog hand om fårhjorden som alltid, men hans far avbröt hans verksamhet så att han kunde närvara vid gudstjänsten där alla var samlade.

När den unge mannen med mörk hud och ljusa ögon anländer, informerar Gud Samuel om att han är hans utvalde; så, inför hela sin familj, hällde han oljan på sitt huvud och smorde honom till den blivande kungen. Det var dagen då Davids liv förändrades totalt, nu hade Guds ande fyllt honom med kraft.

David och Saul

Efter att Saul var olydig lämnade Guds ande honom och han började plågas av djup ångest. Innan han bekymrade sig om tillståndet för sin herre, kommenterade en av hans tjänare att han måste vara orsakad av närvaron av en ond ande sänd av Gud.

För vem spelade David harpa?

För Saúl. För att må bättre var Saúl tvungen att hitta någon som kunde spela harpa mycket bra; så han beordrade att de skulle leta efter det bästa.

Påverkad av Guds nåd rekommenderade en av tjänarna David, som visste hur man spelade instrumentet perfekt och också var en modig krigare.

När han anländer till palatset, ställer sig David i Sauls tjänst; varje gång han plågades kom David för att lindra honom med sin musik. Sedan dess börjar vänskapen dem emellan, bland annat ber Saúl Jesé att ge honom sin son att vara hans assistent permanent.

David och Goliat

Davids styrka och tapperhet visas i legenden om Goliat, efter att Israel startade ett krig mot filistéerna under Sauls befäl. De två sidorna slog läger i närliggande kullar; båda var åtskilda av en dal, där den katastrofala händelsen skulle inträffa.

Ledaren för de filisteiska trupperna var en jätte på nästan tre meter, vid namn Goliat och född i Gat. Han skyddades med en bronsrustning som vägde nästan femtiosju kilo; Tillsammans med ett enormt, tungt spjut med järnspets kunde denna motståndare ta ner vem som helst som stod i hans väg.

Den sex alnar stora jätten trotsade israeliterna i 40 dagar; Han beordrade dem att hitta hans bästa krigare så att hon kunde möta honom. Om israeliten kunde besegra Goliat, skulle filistéerna bli slavar åt hans folk. Å andra sidan, om Goliat lyckades, skulle israeliterna vara filistéernas slavar.

Varför dödade David Goliat?

För den erbjudna belöningen, för att hämnas sitt folk.
Isai hade befallt David att ge mat till sina bröder, som var i Sauls här. När David anländer till stridslinjen kan han bevittna den förödmjukelse som Goliat hade tillfogat alla soldaterna.

Jättens ord väcker Davids intresse, som bestämmer sig för att fråga soldaterna om belöningen som volontären skulle få. Den som lyckades besegra Goliat skulle få många rikedomar; och den yngsta av Sauls döttrar skulle få honom som hustru.

Sedan han var liten hade David varit känd för sitt mod; redan som barn hade han hindrat en björn från att ta livet av ett litet lamm. Vid ett annat tillfälle befriade han ett av sina får från ett lejons klor. Dessa händelser gav honom modet att utmana Goliat.

En slunga och fem stenar som han hade samlat i floden var allt som David hade för att besegra sin fiende. Han tog till och med av sig rustningen som Saul gav för att det var obekvämt för honom.

Med hur många stenar dödade David Goliat?

När jätten tilltalade David, sprang han fram till honom och tog en sten ur hans väska; ett enda slag i pannan räckte för att slå ner Goliat. David tog då filistéens svärd och högg av hans huvud. Slaget var över.

När jätten tilltalade David, sprang han fram till honom och tog en sten ur hans väska; ett enda slag i pannan räckte för att slå ner Goliat. David tog då filistéens svärd och högg av hans huvud. Slaget var över.

Här är svaret på frågan som många ställer sig:

Hur många jättar slogs David mot?

Förutom den fruktade Goliat skulle David flera år senare även döda sina tre barn.

David och Jonathan

Efter Davids seger mot Goliat bestämmer Saul sig för att hålla honom vid sin sida. På så sätt inleder hans son Jonathan en vänskap med honom och från den dagen svär han att de skulle vara bästa vänner för livet. Den kärlek som Jonathan kände till David var mycket stor, för att visa honom gav han honom furstliga kläder och andra föremål.

Vänskap med Jonathan var inte det enda David fick när han återvände från sin strid med Goliat; han vann också Mikals tillgivenhet (en av Sauls döttrar) och israeliternas respekt. Redan samma dag började kvinnorna sjunga ”Saul dödade tusen soldater, men David dödade tio tusen.”

Den äran som David fick, plus det faktum att han skyddades av Gud för att vinna alla sina strider; han rasade och väckte Sauls avund. Av denna anledning, vid två tillfällen medan David spelade på harpa, kastade Saul ett spjut mot honom i avsikt att döda honom.

Vem gifte sig David med i Bibeln?

Saul misslyckades med sitt mordförsök och gjorde en överenskommelse med David; om han lyckades döda 100 filistéer kunde han gifta sig med sin dotter Mikal, som var galet kär i honom. Till Sauls förvåning utplånade David alla soldater och lyckades gifta sig med sin dotter.

En dag erkänner Saul sin önskan att döda David, men Jonatan går i förbön för honom och låter sin far lova att han inte skulle skada honom. Men dagar senare bryts detta löfte; Saul beordrar soldater att döda David i hans eget hem.

Mical får reda på risken som hennes man löpte, så hon varnar honom i tid och hjälper honom att fly genom fönstret. Så här måste David gömma sig för Saul i sju år och besöka olika platser för att undvika att bli upptäckt.

Vilka psalmer skrev David i Adullams grotta?

Adulams grotta var en av de många platser som David tog till för att gömma sig för Saul och hans soldater. Här stannade han länge; han var vilsen och desorienterad. Trots det lyckades han skriva tre av sina djupaste psalmer: 147, 52 och 34.

Varför skrev David Psalm 23?

Som ett sätt att uttrycka rädsla men samtidigt lita på din gudomliga beskyddare.
Även känd som ”Herdens hymn”, Psalm 23 skrevs av David när han förföljdes av kung Saul.

Genom att använda metaforer försöker David reflektera hur hans liv var på den tiden; han beskriver sig själv som ett lamm, medan Gud är herden som ska vägleda honom.

David bland filistéerna förklaring

Inför osäkerheten om att bli dödad av Saul bestämmer sig David för att bo bland filistéerna. Tillsammans med sina två fruar Ahinoam de Jisreel och Abigail de Carmel åtföljdes han av sina 200 soldater och hans familjer; han går till Gat, en filistéstad som vid den tiden styrdes av Aquís, Maocs son.

David och Batseba

Efter Saúls och hans son Jonathans död; en strid om tronen började mellan Isbettes män och Davids anhängare. Slutligen vinner David och blir kung.

Senare, när den israeliska armén lämnade för att utkämpa andra strider, bestämde sig David för att stanna hemma. Detta gjorde att David under en av sina promenader på terrassen kunde observera en mycket vacker kvinna som badade på taket av sitt hus. Omedelbart beställde han en av hennes assistenter information från henne om henne.

Med vem syndade David?

Batseba var namnet på kvinnan som hade fängslat David med sin skönhet, Urias hustru, en av soldaterna i denne kungens här. Även om han visste detta, utnyttjade David det faktum att Uria var i strid i Rabba för att tillbringa natten med Batseba. David fick senare veta att Batseba var gravid.

Kvinnor som begick äktenskapsbrott i Israel skulle straffas med döden. David, inför ångesten att förlora sin älskade, beordrade Uriah att dra sig tillbaka från strid och återvända hem; för att få honom att tro att han hade varit ansvarig för staten Batseba. Men Uria vägrade.

Inför ett misslyckat första försök måste David ändra strategi. Han skickar ett brev till generalen och beordrar honom att placera Uriah på den farligaste platsen i striden; på så sätt skulle han dödas när som helst. Efter Urias död tillbringade Batseba några dagar i sorg, men hon återförenas så småningom med David och de två gifter sig.

Hur många kvinnor hade David?

Mikal och Batseba var de viktigaste kärlekarna i Davids historia, men de var inte de enda; Abigail, Ahinoam, Maaca, Haguit, Abital och Egla är andra namn på kvinnorna som David hade som hustrur. De 4 eller 10 konkubiner som också bodde under hans tak räknas inte med.

Var tog David förbundets ark?

Förbundsarken är en trälåda som Mose byggde under Guds befallning och representerade hans närvaro i Israels land.

Förbundsarken fanns i Bala i Juda, så David samlade en bataljon israelitiska soldater för att transportera den i en ny vagn. Den ursprungliga idén var att ta henne till Davids stad, men efter att han kände sig rädd för Herren beordrade han att ta henne till Obed Edoms hus.

Obed Edom och hela hans familj blev välsignade av närvaron av arken, och när David hörde detta bad han återigen att den skulle överföras till hans stad.

Hur många böcker skrev David?

Psaltaren berättar om Gamla testamentet, den första delen av Bibeln. Dess författarskap har alltid varit relaterat till David; dock skrevs endast 73 av dem av denne kung eller, ännu bättre, traditionen tillskriver honom dem.

David profeterade om Jesus

Under ängeln Gabriels framträdande inför Maria, informerade han henne att hon skulle föda en son som hon skulle döpa till Jesus, som skulle få Davids tron av sin far Gud. Vi vet att det första påståendet är sant, men hur är det med Davids tron? Hur uppfylls denna profetia?

Vid 30 års ålder, samma ålder som David när han kröntes till kung, döptes Jesus av Johannes Döparen och började predika evangeliet. Rent fysiskt styrde Jesus aldrig Israel som David, men han var kungen över de andliga judarna.

Men Davids regeringstid varade i 40 år, en tid som inte sammanfaller med Jesu. Det sägs att alla profetior måste uppfyllas till punkt och pricka, därför skulle Jesus endast genom ett andra framträdande kunna avsluta sin tjänst.

Jesu andra ankomst skulle tillåta honom att uppfylla de återstående 37 åren av regeringstiden och uppfylla profetian om Davids tron. Annars kan ingen vara säker.

Davids profetia om Judas

Det sägs att förutom att profetera Jesu ankomst kunde David förutsäga Judas förräderi.

”Även min fridens man, som jag litade på, som åt mitt bröd, höjde sin häl mot mig.” Detta intressanta avsnitt skrivet av David i Psalm 41, citerades av Herren vid den tidpunkten då han hävdade att han skulle bli förrådd av en av sina lärjungar.

David vad är hans andliga arv

Det är känt att David, som bara var en herde, lyckades besegra en av de krigare som israeliterna fruktade mest. Detta visar hur stor Davids tro är, ett tecken på inspiration för hans anhängare.

Vem var kung efter David?

Profeterna hade ansvaret för att informera David om att en av hans söner, Salomo, skulle bli Israels framtida kung. Efter hans död vid 70 års ålder skulle Salomo ha befälet.

Skulpturen av David gjord av Michelangelo var en del av ett projekt som bestod i att skapa skulpturer av karaktärer från Gamla testamentet.

Skulpturen av David gjord av Michelangelo var en del av ett projekt som bestod i att skapa skulpturer av karaktärer från Gamla testamentet.

Konstnären började sitt arbete i mitten av september 1501, med utgångspunkt från ett 5 meter långt marmorblock som Agostino di Duccio hade börjat skulptera 1464. Då hade verket redan ett framsteg på bålen.

Michelangelos David är speciell i vissa detaljer; han är ambidextrous, det kan gissas på hur han tar stenen och selen. Dessutom representerade artisten sin hållning minuter innan han avslutade Goliat.

Läs också:Salomons berättelse; Noas berättelse; Berättelsen om abigail i bibeln

Några värdefulla externa resurser att kolla in:

Esta entrada también está disponible en: Deutsch (Tyska) Norsk bokmål (Norskt Bokmål) Español (Spanska) Suomi (Finska) Français (Franska) Nederlands (Nederländska) English (Engelska) Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal) Svenska

Etiketter:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap