Medusa tetoválás jelentése

Medusa tetoválás jelentése: fiúknak, nőknek, városi szótár, túlélő. Medúza tetoválás jelentése: fiúknak, nőknek, városi szótár, túlélő.) A görög hagyományok nagy rajongójaként az évek során hallottunk néhány híres és ismert karakterről. Néhány híresebb görög személyiség, akit a hagyomány követ, Héraklész, Zeusz és Athéné.

Olvass tovább

Salamon dalainak dala

Salamon dalainak dala. Miről szól? Az Énekek éneke a Szentírás egyik könyve, amely megtalálható az Ószövetségben. Ez egy didaktikus könyv, amelynek fő témája a szeretet. Azt is az egyik legszebb erotikának tartják.

Az Énekek énekét Salamon énekének is nevezik. Jó okkal, mert Salamon királynak tulajdonítják leggyakrabban ennek az ószövetségi könyvnek a szerzőjét. Ez annak ellenére történik, hogy eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy ő írta az Énekek énekét. Az egyetlen javaslat az, hogy Salamon neve szerepel ebben a könyvben. Mindig a harmadik személyben.

Az Énekek éneke hat dalból áll, amelyekben a vőlegény és a menyasszony szerelme van leírva. Ők Salamon és a szulami asszony. A dalok a menyasszony és a vőlegény közötti párbeszéd és az őket kommentáló kórus formájában jelentkeznek.

Énekek dala. Mikor írták?

Az Énekek énekét i. E. 6. és 2. század között írták. A pontos dátum meghatározása eddig nem volt lehetséges. A könyv számos arameizmusa, valamint egyetlen perzsa és görög szó jelzi, hogy mikor írták. Talán az Énekek énekét a Kr.e. 4. század elején írták esküvői énekeskönyvként, amelyet az ifjú házasok tiszteletére énekeltek. A második tézis az, hogy az Énekek éneke egy metaforikus mű, amelyet esküvői dalok alapján írtak.

A Ramszesz II idején ismert egyiptomi szerelmes dalokra vonatkozó számos utalás azonban arra utal, hogy az Énekek éneke valamivel korábban íródhatott.

Miről szól az Énekek dala?

Az Énekek éneke szerelmi történet, tele zsidó folklórban gyökerező erotikával. Ez azonban nem könnyű történet. Akciója éjszaka kezdődik, amikor a menyasszony várta kedvesét. Amikor megjött, úgy tett, mintha kezet fogna vele, de a Vőlegény félreértette, és elment. Aztán a menyasszony kirohant a házból, hogy megkeresse. Sikoltott a sötétben, az őrök prostituáltnak ismerték fel, megverték, levetkőzték és megcsonkították. Egy ilyen kellemetlen tapasztalat után megkérte a jeruzsálemi nőket, hogy mondják el szeretettjének, mennyire szereti őt. Ugyanakkor a vőlegény örült szeretettjének, azt állítva, hogy a nő a szépség ideálja.

A harmadik dal pazar királyi esküvőt ír le. Emiatt az előző két dalt a jegyesség ábrázolásaként fogják fel. A harmadik Énekek énekében kölcsönös biztosítékok vannak a szeretetről és érzéki összehasonlítások. Ez egy kép a menyasszony és a vőlegény vonzalmának alakulásáról a barátságtól és a szenvedélytől a házastársi dilemmákig, amelyek a negyedik dalban jelennek meg.

Egy szerelmes vers

Az Ószövetség többi könyvéhez képest az Énekek éneke egyedülálló abban, hogy nem említi Istent, a választott népet és vallást. Ezért szó szerint olvasva szerelmes versként kezelik két ember érzéseiről vagy az esküvői ünnepségekről. Két konkrét himnuszt tartalmaz a szerelemről. Ezek közül az első így hangzik (Pnp 8: 6-7b):

„Tedd engem, mint egy pecsétet a szívedre,

mint egy pecsét a válladon,

Mert a szerelem hatalmas, mint a halál,

és féltékenysége könyörtelen, mint Sheol,

hője a tűz heve,

az Úr lángja. (A folyók nem fulladhatnak meg.)

Míg a másik egy rövidebb rész az 5Móz 8: 7cd -ből:

„Ha valaki szeretet miatt feladja házának minden gazdagságát,

csak megvetik őt. „

A Salamon énekének értelmezése

Egyesek úgy vélik, hogy az Énekek éneke írott álom. De a munka ilyen szó szerinti megközelítései mellett számos értelmezés is létezik. A kultikus-mitikus értelmezések szerint az Énekek éneke egy isten és egy istennő közötti leírt kapcsolat. Vannak olyan elméletek is, amelyek szerint az Énekek éneke metafora Isten szeretetének a zsidó nép iránt. A zsidókat a menyasszonyként ábrázolják, aki évekig Isten iránti hűtlensége után visszatér a javára.

Kiterjedtebb a keresztény értelmezés, amely szerint az Énekek éneke Isten és a Boldogságos Szűz Mária, vagy Isten és Izrael, Krisztus és az Újszövetségi Egyház, vagy Isten és a megváltott emberiség közötti kapcsolatot írja le, szeretet. Az Énekek énekét a vőlegény Krisztus és a menyasszony egyház minden tagja közötti kapcsolat metaforájának is tekintik. Isten a vőlegény, aki kezdettől fogva demonstrálja szeretetét az ember iránt. Az emberiség viszont az a menyasszony, aki idővel érlelődik, hogy végül viszonozza a vőlegény szerelmét.

összefoglalva

Röviden, a cselekmény egy szalamitának nevezett lány vallását és házasságát érinti. Egyes tolmácsok úgy vélik, hogy ez a fiatal nő Abiság lehetett, aki élete utolsó napjaiban nevelte fel Dávid királyt. Bár lefeküdt Dáviddal, hogy melegen tartsa, szűz maradt.

Héberül – arámi (sémi) nyelven íródott, és a zsidó hellenisták bizottsága, a Septuaginta fordította hellenisztikusra.

A bibliai művek zsidó besorolása szerint az Énekek éneke a héber Biblia könyveinek harmadik csoportjába, a „Szentírásokba”, a keresztény osztályozás szerint pedig a második csoportba, a „Költői-didaktikai könyvekbe” tartozik. az Ószövetségben.

Az „Énekek éneke” kifejezés, amellyel a bibliai mű fel van tüntetve, „hebraizmus”. Ugyanazon szavak hasonló kombinációival, ahol a másodikat többes számba írják, a felülírást jelzik, így a könyv címe azt jelenti: „A legszebb dal”.

A hagyomány szerint szerzője Salamon (Kr. E. 10. század), de a szöveg ténybeli elemei, nyelve és stílusa nem támasztják alá ezt a nézetet. Az uralkodó nézet az, hogy valószínűleg több évszázaddal később komponálták, szóban elterjedt, és végleges formát nyert, amikor i. E. 450-400 között rögzítették.

Olvassa el még: Abigail története a Bibliában; Dávid és Batseba

Dávid és Batseba

Dávid és Batseba. Batseba Dávid egyik felesége volt, és Salamon király anyja. Batseba története Dávid király bűnével összefüggésben vált ismertté a Bibliában. Mielőtt feleségül vette Izrael királyát, Batseba a hettita Uriás felesége volt.

A Biblia azt mondja, hogy Batseba Eliam lánya volt, és Gilonita Aiphoel unokája (2 Sámuel 11: 3; 23:34). A neve valószínűleg azt jelenti, hogy „eskü lánya” vagy „hetedik lánya”. A bibliai szövegben Bathsheba -nak is nevezik, vagyis „a bőség leánya” (1Krónika 3: 5).

Batseba és Uriás

Mielőtt Dávidhoz kapcsolódott, Batseba Uriah felesége volt, aki hettita katona volt Dávid seregében. A Biblia semmilyen információt vagy részletet nem közöl Batseba és Uriás személyes életéről.

Csak annyit lehet tudni, hogy egy napon Batsebát látta Dávid mosás közben. Mivel a palota teraszáról látta, valahogy az a hely, ahol Bathsheba fürdött, nem volt teljesen privát. Abban az időben Uriás a csatatéren szolgált Izrael seregének szolgálatában. Bármilyen házassági intimitás történt közte és Bathsheba között ezen események előtt.

Dávidot lenyűgözte Batseba szépsége, és nem tudta leigázni bűnös vágyait. Kezdetben nem tudta, ki Batseba, de szolgái hamarosan közölték vele, hogy az egyik harcosának a felesége. Ennek ellenére David elrendelte, hogy a nőt vigyék a palotájába. Ott feküdt Betsabéval, és beteljesítette a házasságtörés bűnt.

Miután elcsábította Batsebát, Dávid király felfedezte, hogy terhes lett a gyermekével. Erősen igyekezett rávenni Uriást arra, hogy a gyermek az övé. Ennek érdekében elrendelte Uriásnak, hogy térjen vissza Jeruzsálem városába, hogy meggyőzze őt, menjen haza, és feküdjön le Betsabéval. Ha ez megtörténik, nem gyanakszik a terhességére.

De Uriah nem volt hajlandó hazamenni és lefeküdni a feleségével, miközben társai háborúba keveredtek. Dávid még meg is próbálta itatni, de nem adta fel. Ekkor Dávid még mélyebbre süllyedt a bűnben, és elrendelte, hogy Uriást állítsák a csata elé, hogy megölje (2 Sámuel 11).

Történelem

Miután Bathsheba bánata férje halála miatt elmúlt, Dávid feleségül vette. Talán abban a pillanatban elméjében azt gondolta, hogy minden problémát megoldott, és megőrizte hírnevét és Bathsheba becsületét. Minden csendesnek és rejtettnek tűnt, de Isten látta, amit Dávid tett, és határozottan nem örült neki.

Az Úr elküldte Nátán prófétát, hogy elítélje Dávid bűnét és leleplezze nyomorát. Először Nátán mondott Dávidnak egyfajta példázatot, és mindez úgy történt, hogy még mielőtt észbe kapott volna, Dávid undorodott a próféta által leírt helyzettől, és kijelentette, hogy az az ember, aki ilyen bűnt követett el, megérdemli a halált. Tehát amikor megtudta, hogy ez az ő saját ügye, Izrael királya mélységesen megbánta.

De Dávid Isten szíve szerinti ember volt. Félte az Urat, és valódi buzgalma és elkötelezettsége volt Isten akarata mellett. Az 51. zsoltár minden sajnálatát mutatja, amikor rájött, hogy megszegte az Úr törvényét, amelyet annyira szeretett és örült neki.

Dávid őszinte és őszinte bűnbánata ellenére azonban házasságtörésének gyermeke meghalt (2 Sámuel 12). Később, már törvényes házasságban, együtt Dávid és Batseba még négy fiuk szülei voltak: Salamon, Simea, Sóbab és Nátán (1Krónika 3: 5).

Dávid és Batseba, kép
Dávid és Batseba

Az anyakirályné

Batseba és Dávid összes gyermeke közül kétségkívül Salamon volt a legillusztrálóbb. Még Salamon koronázása is abban az időben történt, amikor összeesküvés folyt arra, hogy féltestvére, Adónia elfoglalja Izrael trónját. Így Batszeba, Nátán prófétával és Zadok pappal együtt fontos szerepet játszott abban, hogy megakadályozza Adóniát abban, hogy sikeresen teljesítse követelését. Sikerült elérniük, hogy Dávid gyorsan kihirdesse Salamon királyt. Amikor ez megtörtént, Batseba királyné lett Izraelben.

Később ugyanez Adóniás meg akarta győzni Batsebát, hogy megkéri Salamon királyt, hogy adja neki Abiságot feleségül. Abiság Dávid felesége volt. Ebben az összefüggésben Adóniát végül megölték (1Királyok 1-2). Végül, Salamon édesanyjaként Batsebát említi az Újszövetség, amikor bekerül Jézus genealógiájába (Máté 1: 6).

Olvassa el még: Abigail története a Bibliában ; „Dávid király története” spanyolul