Yin Yang betyder definition

Yin Yang betyder definition: balans, kärlek, liv, taoism. Det sägs att yin och yang samverkar för att skapa en helhet. Yin och yang står i opposition till varandra, vilket är där transformationen börjar. Ordet ”hel” i ordboken syftar på allt som är konstant och komplett. Den känsliga jämvikten i helheten störs när något delas på mitten (yin/yang). För att skapa ny balans med varandra, tävlar båda sidor mot varandra.

Läs mer