Brennende due betydning

Brennende due betydning: I Bibelen, symbol, offer, kristendom, Illuminati. Mange liker å se dyktige idrettsutøvere kjempe, kjempe om meter eller sette en ball gjennom en løkke fra komforten av sine egne hjem, som noen fans kan gjøre uten å være vitne til det personlig.

Det er også et stort antall mennesker som liker å høre på musikk, men som ikke er spesielt glad i store liveopptredener.

Ikke desto mindre er det noen få utvalgte eksperter, som Travis Scott, som setter opp fantastiske show. Et show som skulle vises på Astroworld-festivalen 5. november 2021, endte i katastrofe, og etter katastrofen i Houston vises et bilde av en brennende due. Men hva er betydningen av det?

Brennende due betydning: I Bibelen, symbol, offer, kristendom, Illuminati
Brennende due betydning: I Bibelen, symbol, offer, kristendom, Illuminati

I bibelen

Brennende due betydning, I tillegg til å representere Guds Hellige Ånd, er duen også tenkt på som et symbol på fred. Den Hellige Ånd og Treenigheten er store ideer.

Som skrevet i deres respektive evangelier, Matteus, Markus og Lukas, er beretningene i Det nye testamente om Jesu dåp som følger:

Så snart han ble døpt, sto Jesus opp av vannet. Plutselig åpnet himmelen seg for ham, og Den Hellige Ånd steg ned som en due og landet over ham. Jeg er fornøyd med denne min egen kjærlige Sønn, sa stemmen fra himmelen (Matt 3:13-17; også Mark 1:9-11 og Luk 3:21-22)

Pinsen, som også er kjent som Apostlenes gjerninger 2:1-3, varslet Den Hellige Ånds ankomst gjennom vind og ild. Følgende bilder er blandet sammen i Little Gidding IV (Four Quartets) av T S Eliot:

Religiøse kunstnere har lenge ansett at duen er et symbol på Den Hellige Ånd.

Duer er også forbundet med kjærlighet på grunn av deres delikate temperament og livslange sammenkobling. Denne symbolikken brukes i Bibelens ‘Sangen om sangene’ eller ‘Salomos sang’, en storslått kjærlighetsballade.

Duers mildhet gjenspeiles i Jesu råd til hans etterfølgere da de ble sendt ut for å forkynne: ‘Vær smarte som slanger og ufarlige som duer’ (Matteus 10:16).

Selv om Den Hellige Ånd ikke kan forvandles til en due, ble Johannes, som døpte Jesus, gitt symbolet på en due for å betegne sannheten om det han hadde gjort, siden duen betyr ærlighet og uskyld.»

Symbol

I tillegg til betydningen og symbolikken knyttet til duen, har fuglen mange andre egenskaper: ro, engasjement, veiledning, kommunikasjon, ømhet, renslighet og Den hellige ånd. En due tilhører familien av fugler kjent som Columbidae. Duer er også medlemmer av denne familien.

Imidlertid kan den sørgende duesymbolikken, langt fra å representere døden, gi oss en følelse av håp gjennom sin spiritualitet. De synger et budskap om fornyelse, håp og fred utover deres sorgfulle sang.

La oss dissekere den potensielle metaforen om en due i brann som har sirkulert på sosiale medier. Duer assosieres ofte med fred og kjærlighet, eller, hvis du er en fan av stiliserte actionfilmer fra 90-tallet, bare John Woo.

Så, hva symboliserer den flammende duen? Du kan bruke den til å hedre personene i alderen 14-27 år som døde på Astroworld-festivalen i Houston, hvis alder varierte fra 14-27 år.

Ifølge andre var dødsulykkene, sammen med den brennende duen, en del av et satanisk ritual.

Det er sant at mennesker, spesielt de som ser ut til å være genuint anstendige mennesker, ikke alltid er de beste til å gruble over sine artsfeller, men djevelen får ofte skylden for mye.

Når noe går galt, er det imidlertid et potensial for at en fullverdig satanisk panikk vil oppstå.

Ofre

Duer og duer nevnes ofte i Bibelen som skapninger som egner seg for å ofre til Gud. For eksempel var de et av alternativene for et soningsoffer for mennesker som hadde begått ulike typer synd eller blitt urene, som skissert i 3. Mosebok.

Det var til og med en kommentator som omtalte den brennende duen som et «symbol for offer i Illuminati». Det er tydelig at de ikke presenterte bevis for å støtte påstandene sine.

Kristendommen

Symbolsk sett representerer en due også Den Hellige Ånd i kristen ikonografi; dette er tydelig i Matteus 3:16 og Lukas 3:22, hvor Den Hellige Ånd ble sammenlignet med en due under Jesu dåp.

I 1. Mosebok i Det gamle testamente ser det ut til at duen først blir nevnt som en fugl i kristendommen når et olivenblad plukkes ut av munnen ved midnatt slik at Noah vet at vannet trekker seg tilbake fra jorden.

1. Mosebok 8:11 (NIV) I tillegg beskriver både Matteus og Lukas’ evangelier fra Det nye testamente hva som skjedde etter Jesu dåp som følger: Etter at Jesus ble døpt, sto han umiddelbart opp av vannet, og himmelen ble åpnet for ham, og han så Guds Ånd som stiger ned som en due og kommer over ham.» Også Matteus 3:16 I den fysiske formen av en due kom Den Hellige Ånd ned over ham.» Det var himmelens røst som sa: «Du er min Sønn, som jeg elsker. Med deg er jeg glad.»

Illuminati

Duen blir vanligvis forvekslet med et fredssymbol; men det er faktisk et Illuminati-emblem for offer. På grunn av bruken som brennoffer i Bibelen, ble den først assosiert med Lucifer. Bemerkelsesverdig er også Noahs due som går for å se om det finnes tørt land og kommer tilbake med en olivengren et par dager senere. Dette er i hovedsak en offer- og gjenfødselsmetafor for Noah, siden han ikke ante om det var noe å ofre. Det betyr at alt eller alle som ofres i denne typen symboler ofte er ungdommelige, og gjenoppliver belysningen.

Duen og duen er begge medlemmer av samme fuglefamilie, men de brukes til forskjellige formål når det kommer til brann. Illuminati tror at ild renser. En flammende due representerer en seremoni som pågår. Selv om det flammende dueemblemet knapt er synlig, er det velkjent blant ateister og demonologer. Torment (torchere) (lider jamrende i smerte) er representert av en flammende due, ifølge forskning. Mennesker som var ofre for sataniske ritualer ble antatt å være personifiseringen av ren ondskap.

Les også: Engel nummer 54, som betyr åndelig, engleaktig, numerologi