Brandende duif betekenis

Brandende duif betekenis: In de bijbel, symbool, offer, christendom, Illuminati. Veel mensen vinden het leuk om te zien hoe ervaren atleten het uitvechten, voor yards vechten of een bal door een lus sturen vanuit het comfort van hun eigen huis, zoals sommige fans zouden kunnen doen zonder er persoonlijk getuige van te zijn.

Er zijn ook een groot aantal mensen die graag naar muziek luisteren, maar niet zo dol zijn op grootschalige live-optredens.

Desalniettemin zijn er een select aantal experts, zoals Travis Scott, die fantastische shows neerzetten. Een show die zou worden vertoond op het Astroworld Festival op 5 november 2021, eindigde in een ramp en na de ramp in Houston wordt een afbeelding van een brandende duif getoond. Wat is echter de betekenis ervan?

Brandende duif betekenis: In de bijbel, symbool, offer, christendom, Illuminati
Brandende duif betekenis: In de bijbel, symbool, offer, christendom, Illuminati

in de bijbel

Brandende duif betekenis: Naast het vertegenwoordigen van de Heilige Geest van God, wordt de duif ook gezien als een symbool van vrede. De Heilige Geest en Drie-eenheid zijn Grote Ideeën.

Zoals geschreven in hun respectievelijke evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lucas, zijn de nieuwtestamentische verslagen van Jezus’ doopsel als volgt:

Zodra hij gedoopt was, stond Jezus op uit het water. Plotseling gingen de hemelen voor hem open en de Heilige Geest daalde neer als een duif en landde op hem. Ik ben blij met deze mijn eigen liefhebbende Zoon, zei de stem uit de hemel (Matteüs 3:13-17; ook Marcus 1:9-11 en Lucas 3:21-22)

Pinksteren, ook bekend als Handelingen 2:1-3, luidde de komst van de Heilige Geest in door wind en vuur. De volgende afbeeldingen zijn samengevoegd in Little Gidding IV (Four Quartets) van TS Eliot:

Religieuze kunstenaars hebben de duif lang beschouwd als een symbool van de Heilige Geest.

Duiven zijn ook verbonden met liefde vanwege hun delicate temperament en levenslange koppeling. Deze symboliek wordt gebruikt in ‘The Song of Songs’ of ‘Song of Solomon’ van de Bijbel, een magnifieke liefdesballade.

De zachtmoedigheid van duiven wordt weerspiegeld in het advies van Jezus aan zijn volgelingen toen ze werden uitgezonden om te prediken: ‘Wees zo slim als slangen en zo ongevaarlijk als duiven’ (Matteüs 10:16).

Hoewel de Heilige Geest niet in een duif kan worden veranderd, kreeg Johannes, die Jezus doopte, het symbool van een duif om de waarheid aan te duiden van wat hij had gedaan, aangezien de duif eerlijkheid en onschuld betekent.”

Symbool

Naast de betekenis en symboliek die aan de duif worden gehecht, heeft de vogel nog vele andere kenmerken: kalmte, toewijding, leiding, communicatie, tederheid, reinheid en de Heilige Geest. Een duif behoort tot de familie van vogels die bekend staat als Columbidae. Ook duiven behoren tot deze familie.

De symboliek van de rouwduif, verre van de dood te vertegenwoordigen, kan ons echter een gevoel van hoop geven door zijn spiritualiteit. Ze zingen een boodschap van vernieuwing, hoop en vrede voorbij hun droevige lied.

Laten we eens kijken naar de potentiële metafoor van een brandende duif die op sociale media circuleert. Duiven worden vaak geassocieerd met vrede en liefde, of, als je een fan bent van gestileerde actiefilms uit de jaren 90, met John Woo.

Dus, wat symboliseert de vlammende duif? Je zou het kunnen gebruiken om de personen van 14-27 jaar te eren die stierven op het Astroworld Festival in Houston, wiens leeftijden varieerden van 14-27 jaar oud.

Volgens anderen maakten de dodelijke slachtoffers, samen met de brandende duif, deel uit van een satanisch ritueel.

Het is waar dat mensen, vooral degenen die oprecht fatsoenlijke mensen lijken te zijn, niet altijd de beste zijn in het naaien van hun soortgenoten, maar de duivel krijgt vaak de schuld van veel.

Als er echter iets misgaat, bestaat de kans dat er een volwaardige satanische paniek ontstaat.

Offer

Duiven en duiven worden in de Bijbel vaak genoemd als schepselen die geschikt zijn om aan God te worden geofferd. Ze waren bijvoorbeeld een van de opties voor een zoenoffer voor mensen die verschillende soorten zonden hadden begaan of onrein waren geworden, zoals beschreven in Leviticus.

Er was zelfs een commentator die naar de brandende duif verwees als een “symbool voor opoffering in de Illuminati.” Het is duidelijk dat ze geen bewijs hebben geleverd om hun beweringen te staven.

Christendom

Symbolisch vertegenwoordigt een duif ook de Heilige Geest in de christelijke iconografie; dit is duidelijk in Matteüs 3:16 en Lucas 3:22, waar de Heilige Geest werd vergeleken met een duif tijdens de doop van Jezus.

In het oudtestamentische boek Genesis lijkt de duif voor het eerst te worden genoemd als een vogel in het christendom wanneer om middernacht een olijfblad uit zijn bek wordt geplukt, zodat Noach weet dat het water zich van de aarde terugtrekt.

Genesis 8:11 (NIV) Ook beschrijven zowel de evangeliën van Matteüs als die van Lucas wat er gebeurde na de doop van Jezus als volgt: Nadat Jezus was gedoopt, verrees hij onmiddellijk uit het water en de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de Geest van God die als een duif neerdaalt en op hem komt.” Ook Mattheüs 3:16 In de fysieke vorm van een duif daalde de Heilige Geest op hem neer.” Het was de stem van de hemel die zei: “Je bent mijn Zoon, van wie ik hou. Met jou ben ik heel tevreden.”

Illuminati

De duif wordt meestal aangezien voor een vredessymbool; het is echter eigenlijk een Illuminati-embleem van opoffering. Vanwege het gebruik als brandoffer in de Bijbel, werd het voor het eerst in verband gebracht met Lucifer. Ook opmerkelijk is de duif van Noach die gaat kijken of er droog land bestaat en een paar dagen later terugkeert met een olijftak. Dit is in wezen een metafoor voor opoffering en wedergeboorte voor Noach, omdat hij geen idee had of er iets te offeren viel. Dit betekent dat alles of iedereen die in dit soort symbolen wordt opgeofferd vaak jeugdig is en de Verlichting doet herrijzen.

De duif en de duif zijn beide leden van dezelfde familie van vogels, maar ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt als het om vuur gaat. De Illuminati geloven dat vuur zuivert. Een vlammende duif staat voor een ceremonie die aan de gang is. Hoewel het embleem van de vlammende duif nauwelijks zichtbaar is, is het wel bekend onder atheïsten en demonologen. Kwelling (torchere) (lijdend gejammer in doodsangst) wordt volgens onderzoek vertegenwoordigd door een vlammende duif. Mensen die het slachtoffer waren van satanische rituelen werden beschouwd als de personificatie van puur kwaad.

Lees ook:Zwarte kleur betekenis: Islam, hindoeïsme, christendom; Specht Spirituele Betekenis; Kanarische spirituele betekenis