Åndelige gaver i Bibelen

Introduksjon: Åndelige gaver i Bibelen Aspiritual gave er en ekstraordinær kraft gitt av Den Hellige Ånd. Tilhengere har assosiert disse med overnaturlig nåde, som kristne trenger for å administrere Kirkens misjon. Karismatiske gaver er kunnskapens ord, økt tro og profeti.

Gavene har knyttet seg til mirakuløse evner så vel som naturlige evner. Bibelen sier i Romerbrevet 12: Vi har forskjellige gaver i henhold til den nåde som er gitt til hver av oss. Hvis gaven din er servering, så server. Hvis gaven din er undervisning, så undervis. Hvis det er å gi, så gi med åpenhjertet.

Åndelige gaver i Bibelen
Åndelige gaver i Bibelen 2

Bibelen lærer om åndelige gaver, som er spesielle evner gitt av Gud til troende for å tjene og bygge opp Kirken. Disse gavene inkluderer profeti, undervisning, helbredelse, visdom og mer. Å forstå åndelige gaver er en viktig del av den kristne tro og fellesskap.

Hva er åndelige gaver?

Åndelige gaver er gitt for å bygge opp Kirken og ære Gud. Disse belønningene er gitt gjennom Den Hellige Ånd. Én person kan ha en profetisk gave, mens andre har en trosgave. Tenk på måtene du har delt gaver med andre mennesker.

Åndelige gaver og deres betydning i Bibelen

Noen av de åndelige gavene som er nevnt i Bibelen inkluderer:

Service

Tjenestehandlinger er mer enkle enn andre åndelige gaver. Det er noe vi alle har gjort på et tidspunkt. Mennesker med denne gaven er flinke til å fylle behovene de ser uten å bli bedt om å fylle disse behovene. Service er noe som er gitt uten behov for tilbakebetaling.

Ledelse

Service er noe som er gitt uten behov for tilbakebetaling. En åndelig leder har ment å tilby veiledning og støtte. De er flinke til å oppmuntre andre til å følge Guds vilje og lede dem til å vokse i forholdet til Kristus. En leder vil vite hvordan de skal motivere teamet sitt.

Gavmildhet

Denne åndelige gaven av gavmildhet er viktig for Kirkens funksjon. Det er rett av alle åndelige gaver, men raushet er avgjørende fordi det lar oss vise Guds kjærlighet til vår kirke og våre naboer på en radikal måte. Personer med denne gaven søker etter den mest effektive måten å sørge for flest mulig de kan.

Faith

Denne gaven har nevnt i Efeserne 2:8: «For det er av nåde dere har frelst, ved tro, og det er Guds gave.» Selv om alle ser ut til å ha denne gaven, er det ikke alltid sant. Religiøse mennesker vakler ofte i tilliten til at ting ordner seg.

Men hvis du har troens gave, er du sterk og står tro mot din tro uansett hva som har kastet deg i veien. Du er sikker i nesten alle aspekter av livet ditt. Begynn å bruke dette talentet til å inspirere andre.

Undervisning

Undervisning er en annen åndelig gave som Gud gir oss. Å lære andre om Guds Ord er mektig, men det må gjøres med Guds innflytelse. Undervisning krever mye vennlighet, respekt og tålmodighet. Folk med denne gaven har en tendens til å brenne for å dele den sannheten med andre.

Mange lærere har denne belønningen. Deres evne til å forstå innholdet i Bibelen slik at elevene kan søke etter åndelig vekst. Du føler evnen til å lære andre. Din dedikasjon til å gjøre andres liv bedre vil ha stor innvirkning.

Administrasjon

Denne åndelige gaven innebærer å organisere Kirken mot suksess. Personer med administrasjonens gave er komfortable med å planlegge og overvåke. Det ville hjelpe om du brukte denne egenskapen for å finne ambisjonen om å nå dine mål. Stol på din evne til å skape reell endring.

Helbredelse

Belønningen for helbredelse er en evne som Gud bruker til å «gjenopprette» mennesker, enten det er åndelig eller fysisk. Versjonen av helbredelse beskrevet i Bibelen er ikke viktig. Hvis du føler hjelp fra andre på noen av måtene, har du blitt belønnet med healing. Å være lege, sykepleier eller pastor ville gi deg stor glede.

Profeti

Denne gaven har nevnt i 1. Korinterbrev 12:8–10 og Romerbrev 12:6–8: «Vi har forskjellige gaver i henhold til den nåde som er gitt til oss alle. Hvis din gave er å profetere, så profetér under din tillit; hvis den er undervisning, så undervis; hvis det er å oppmuntre, så oppmuntre de andre; hvis det skal lede, gjør det; hvis det skal representere barmhjertighet, gjør det med glede.»

Å kunne fortelle Guds budskap er veldig viktig. Profeter spiller en viktig rolle i å spre Kirkens tro. Din evne til å snakke bør ikke overses. Men husk at evnen til å profetere bare bør brukes til å oppmuntre andre. Den ble brukt til å advare andre.

Taler i tunger

Denne gaven er nevnt i 1 Korinterbrev 12:8–10. Selv om tungemålsgaven ikke hadde blitt gitt til mange mennesker, er dette talentet naturlig.

Evnen til å snakke et språk man ikke har lært, krever enorm makt. Denne gaven bør brukes ved å bruke Den Hellige Ånds kraft. Frykt ikke hvis du hadde gitt tungemålsgaven, siden den representerer at Gud er med deg.

Nåde

Barmhjertighetens gave presenterer seg gjennom tålmodighet og empati. Disse menneskene er avgjørende for å skape et kjærlig fellesskap som ikke er opptatt av dømmekraft.

Hvis du har denne gaven, er det trygt å anta at du er en god venn som forstår problemer. Fortsett å bruke talentene dine til å spre positivitet og glede.

Kunnskap

En person med denne belønningen er godt kjent med Skriften, og husker det ofte. Som et resultat kan de relatere Bibelens lære til dagliglivet.

Andre henvender seg til deg for å få veiledning om hvordan de best kan omfavne Guds ord inn i deres liv. Du er veldig flink til å bruke det på den virkelige verden.

Sammendrag: Åndelige gaver i Bibelen

Bibelens gaver er talenter gitt av Gud til troende for å bygge opp kirken. Disse gavene inkluderer profeti, undervisning, helbredelse og visdom. Hver troende har fått minst én åndelig gave, og det er viktig å utvikle den gaven for å bruke den til å ære Gud.

Åndelige gaver skal ikke brukes til å heve seg over andre. De hadde brukt til å tjene andre og fremme Guds rike. Å forstå og anvende åndelige gaver er en viktig del av det kristne fellesskapet.

Les også: Hva er den åndelige betydningen av nåde?; Venus Jupiter Konjunksjon Spiritualitet; Høyre fot klør åndelig betydning