Alchemie betekent spiritueel

Invoering: Alchemie betekent spiritueel is uniek als zijn naam. Mystieke alchemie is een oude praktijk met als doel goddelijke verandering, niet materieel. Aan de andere kant was alchemie een magische wetenschappelijke voorloper van de moderne chemie.

Het werd tijdens de primitieve periode geïnitieerd en had tot doel onedele metalen, zoals lood, in goud om te zetten. Alchemie werd beoefend door personen die materiële welvaart wilden bereiken en degenen die op zoek waren naar een universeel medicijn voor onsterfelijkheid.

Alchemie betekent spiritueel,
Alchemie betekent spiritueel,

Goddelijke alchemie is de vroegste filosofie die het symbool gebruikt van het transformeren van metalen in goud om mystieke verlichting te bereiken. Het wordt gebruikt om tevredenheid, overeenstemming en opmerkzaamheid te bereiken door de geest te bevrijden van aangeleerd gedrag.

Het karakter omvat het niet-authentieke deel van het zelf, het tellen van iemands overtuigingen, ideeën, meningen, verwondingen, twijfels en angst. Op deze manier symboliseert de transformatie van lood in goud de procedure van zelfverwezenlijking en goddelijke wedergeboorte.

Wat is spirituele alchemie?

Alchemie betekent spiritueel. Mystieke alchemie verandert en verfijnt je ziel om je ware zelf te ontdekken. Een essentieel onderdeel van dit proces is het weggooien van de fragmenten van je gedrag die je ervan weerhouden je ware zelf te zien, bestaande uit je ego, preventieve overtuigingen en redenen.

Oude tijden van de alchemie

De Arabische rol in het banket van de alchemie is belangrijk; talrijke boeken over alchemie werden vanuit het Grieks in het Arabisch vertaald voordat ze aan de Europese toeschouwers werden gepresenteerd.

In zijn boek ‘Magic and Witchcraft’ schrijft historicus Nevill Drury dat ‘het woord alchemie zou zijn afgeleid van een Egyptisch woord, ‘chem’ of ‘hem’, dat zwart betekent, een verwijzing naar de zwarte alluviale aarde die de Nijl omsluit. We weten dat het Griekse woord ‘chyme’, wat betekent om metalen te smelten of te gieten, zichzelf in het Arabisch herkende als ‘al Kimia waarvan de alchemie is afgeleid’.

7 stadia van alchemie, wat spiritueel betekent

Er zijn de volgende zeven stadia van spirituele alchemie die hier kort worden uitgelegd.

Calcineren:

We breken onze persoonlijkheden, zelftwijfel, al lang bestaand gedrag en arrogantie af, zodat we ons weer bij onze ontbinding kunnen aansluiten:

Een stap terug boeien en ons detecteren, zowel optimistische als ongewenste eigenschappen, en onszelf niet toestaan onze intelligentie van zijn te baseren op wat dan ook.

Scheiding:

We hebben het denken en voelen geoefend door onze betrouwbare meningen en gevoelens te scheiden van gedachten en gevoelens. Het stelt ons in staat om onszelf duidelijker te zien en ons schaduwwerk diepgaander te onderzoeken.

Voegwoord:

We laten onze onbewuste gedachten naar de oppervlakte komen, zodat we ze met bewuste aandacht kunnen detecteren.

Fermentatie:

Het is de belangrijkste fase in de procedure van wedergeboorte. Het is het verstrijken van onze oude meningen, patronen en overtuigingen. En de beginfasen van de geboorte van ons allerhoogste zelf over interne vredestijd, inactief en zelfonderzoek.

Distillatie:

Een diepgaand niveau van verfijning vereist dat we zoeken naar de diepste vrede in de routine van ons dagelijks leven. Deze fase wordt ook wel de staat van verduidelijking genoemd.

Coagulatie:

In deze toestand is de wereld niet langer te onderscheiden van de innerlijke geest of het spiritueel realisme, maar eerder een beeld ervan.

Fysieke naar mystieke alchemie

Middeleeuwse alchemie heeft wortels in Egypte en verspreidt zich vanuit deze zone naar Europa. Ondertussen werd alchemie vaak gedefinieerd als “Ars Laboriosa Converters bevochtigen Ignea Metala in Mercury’s”, waarbij de verandering van de vochtigheid van vuur in kwik wordt genoemd. In een andere zin is het de vaardigheid om lood in goud te veranderen.

In de mystieke alchemie wordt dit beschouwd als het veranderen van de ‘leiding’ van een wezen in goddelijk ‘goud’. Alchemisten drukten de humanoïde magische anatomie uit. De kracht die het lichaam omringt en zijn grenzen overschrijdt, wordt herkend als de ‘aura’ en zenuwverbindingen op een delicaat niveau, vaak ‘chakra’s’ genoemd, zijn twee voorbeelden van deze geheime anatomie. Magische anatomie is een soort humanoïde anatomie die niet evident is.

Spirituele alchemie in de hindoeïstische traditie

De hindoeïstische gewoonte definieert drie belangrijke geanimeerde kanalen: de Ida, de Pingala en de Sushumna. Bovendien stelt het dat drie delen met verbindingen ertussen de menselijke geest vormden. Deze delen zijn de zintuiglijke geest, de intermediaire geest en de innerlijke geest.

Het hindoeïstische gebruik spreekt ook van bepaalde ’tijdperken van de mensheid’. Dit waren de Krita Yuga toen individuen mystiek en onschuldig waren. De Treta Yuga, wanneer informatie begint met verlies van licht; de Dwapara Yuga, wanneer de gevechten beginnen. De Kali Yuga (IJzertijd) is wanneer personen interieurverandering nodig hebben vanwege het distantiëren van gracieus en opkomend negatief gedrag.

De Steen der Wijzen en het Alchemisten Lab

De Denksteen, de Lapis Philosophorum, wordt verondersteld een steen te zijn met een perfecte kubusvorm. In goddelijke alchemie is het het teken van de innerlijke kracht die uitmuntendheid levert. Het Magnus Opus, het Grote Werk, staat voor de reis van het vroege stadium naar het bereiken van de laatste fase door het beoefenen van alchemistische kennis.

Vóór de komst van middeleeuwse alchemisten leidde het idee dat wordt geïllustreerd door de Steen der Wijzen, bekend als het Gulden Vlies, de Argonauten ertoe om naar talloze monsters te kijken. De Steen der Wijzen wordt verondersteld te worden verkregen door kwik te raffineren.

Na het voltooien van het Grote Werk krijgt de alchemist de Donum Dei, het geschenk van de goden, wat betekent dat hij de mysteries van leven en overlijden kan begrijpen. Deze gevolgen in de mogelijkheid om buiten de grenzen van gezond en zondig te gaan.

Mystieke Alchemie verandert lood in goud

Het meest aangehaalde voorbeeld van fysieke alchemie is de verandering van lood in goud. Het is een geweldige metafoor om spirituele alchemie te definiëren.

We elimineren de onzuiverheden van ons ‘leidende’ gedrag om veel waardevoller en gekoesterd te creëren.

Je bent puur geboren

In overeenstemming met de theorie van mystieke alchemie, zijn we aangeboren met zuivere zielen die alleen samenkomen om lief te hebben. Het zal duidelijk maken waarom baby’s geen onzekerheden of beperkende opvattingen hebben. Ongepast, als we ouder worden, zijn we onbeschermd tegen onzuiverheden, die de ontwikkeling van het ego, zelftwijfel, shock en negatieve gevoelens veroorzaken.

Alchemie omvat de eliminatie van vaste elementen

Mystieke alchemie is hetzelfde. Fysische alchemie omvat de ontlading van bepaalde elementen uit hun statische fysieke eigenschappen. In onze aandacht zijn deze niet-coöperatieve vervuilers van de ziel vaste delen van ons die we niet kunnen veranderen. Daarom kan de procedure zo problematisch zijn.

Alchemie bestaat uit hard werken

Er kan worden beweerd dat we ons spiritueel voortdurend ontwikkelen. Maar, net als bij fysieke metalen, is het ook waar dat we voor het grootste deel erg vastzitten in onze wegen. Het vergt een enorme inspanning van het deel van de alchemist om een blijvende verandering aan te brengen.

Talloze personen associëren Alchemie met de menselijke verandering van metalen

Er zijn veel overeenkomsten tussen fysieke alchemie en mystieke alchemie. Zuivering met het uitkleden van onnodige bestanddelen is bij beide complex.

Er werd verondersteld dat spirituele alchemie vóór fysieke alchemie kwam

Fysieke alchemie is een oude repetitie. Je zou het zelfs een vaardigheid kunnen noemen. De informatie eromheen is in de loop van de tijd alleen maar gegroeid en het speelt tegenwoordig een enorme rol in tal van belangrijke industrieën.

Lees ook: Sprinkhaan spiritueel betekenis; Engel Nummer 43, wat betekent, spiritueel, engelachtig, numerologie; Engel nummer 11, wat betekent, spiritueel, engelachtig, boodschap