Categorieën
Chinese astrologie-nl

2022 chinese dierenriem voorspelling

2022 chinese dierenriem voorspelling: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken. In het jaar van de watertijger, welke Chinese astrologie is de gelukkigste? Ga jij geluk hebben? Plan met de kalender van dit jaar en maak je toekomst voorspoedig, vredig en gelukkig!

In 2022 zullen de vier meest gunstige Chinese dierenriemtekens zijn: Volgens de Chinese dierenriem zullen mannen en vrouwen die in 2022 geboren zijn een beter jaar hebben in het Jaar van het Paard, het Jaar van de Hond, en het Jaar van het Varken (Boar).

2022 chinese dierenriem voorspelling: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken
2022 chinese dierenriem voorspelling: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken.

Chinese dierenriem 2022 voor Rat

Rat (Muis) Chinese horoscoop 2022 voorspelt een gemiddeld jaar in termen van vooruitzichten en kansen voor degenen die onder het eerste Chinese dierenriemteken zijn geboren. Ratten staan een beetje een wervelwind te wachten in het Jaar van de Tijger 2022. Ratten vinden het niet altijd leuk om de leiding te hebben als Tijgers de baas zijn.

De Rat zou in staat moeten zijn om hindernissen met relatief gemak te overwinnen, met uitzondering van een paar onverwachte en onvermijdelijke tegenslagen. In 2022 heeft de Rat buitengewone bescherming vanwege een sterke relatie tussen Yang Water en de belangrijkste intrinsieke energie van de Rat. 

Naast de eenzaamheid van de Rat, zullen zijn naaste vrienden hem onvermijdelijk te hulp snellen en hem troosten in 2022. De liefde gaat gepaard met onzekerheden in het heden die zorgen kunnen baren voor de toekomst. Aan de andere kant moet de Rat de moed en de kracht opbrengen om deze rustig en vol vertrouwen tegemoet te treden. In ieder geval moet de Rat nooit een belangrijke beslissing nemen die tegen zijn moraal ingaat.

Het is belangrijk om professioneel evenwicht en succes te behouden door middel van zakelijke onderzoeken en beleefdheidsbezoeken. Inboorlingen van het Jaar van de Rat kunnen zich in 2022 tijdelijk zwakker voelen op materieel vlak, en kunnen zelfs korte periodes van ongemak ervaren.

In dit opzicht adviseert de Chinese horoscoop voor 2022 van de Rat het 1e teken van de Chinese astrologie om altijd op het concrete te wedden en geduldig en verstandig te wachten tot het juiste moment aanbreekt.

Door flexibel en intelligent te zijn, kan schade gemakkelijk worden vermeden. Ook al kan de Rat onderweg op wat vervelende moeilijkheden stuiten, deze ogenschijnlijke tegenslagen kunnen uiteindelijk nuttig blijken en de schrandere en vooruitziende Rat een stralende glimlach bezorgen als zijn voorraad weer bijeen is gebracht.

Chinese dierenriem 2022 voor Os

De Chinese horoscoop is een soort horoscoop die wordt gebruikt om de toekomst te voorspellen. Het jaar 2022 van de Os (Buffel) voorspelt conflicten en tegenspoed voor degenen die geboren zijn onder het tweede dierenriemteken van de Chinese astrologie. In botte bewoordingen, de Os heeft het moeilijk tijdens de Jaren van de Tijger.

In het Chinese jaar 2022 moet de Os een reeks vragen beantwoorden over zijn professionele traject. Hij zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om zijn professionele activiteiten te heroriënteren op een meer lucratieve sector in plaats van meer innovatief te zijn.

Evenzo kan een zelfstandige of ondernemer ervoor kiezen om naar het land te verhuizen om een harmonieuzer evenwicht te bewaren tussen zijn persoonlijke en professionele leven. De Os in 2022 zal bijzonder voorzichtig moeten zijn, zowel in zaken als in de liefde.

Met andere woorden, het tweede teken van de Chinese dierenriem moet koste wat kost weerstand bieden aan de drang om zich in te laten met moeilijke of gevaarlijke activiteiten. De Os moet vermijden alleen avonturen te beleven als hij zijn doelen wil bereiken en in plaats daarvan op zoek gaan naar aanvullende en beschermende relaties.

Chinese dierenriem 2022 voor Tijger

Volgens de Chinese horoscoop voor 2022 zouden degenen die onder het derde dierenteken van de Chinese dierenriem zijn geboren, in deze tijd zowel spectaculair succes als verpletterende rampspoed kunnen ervaren. Volgens de Chinese horoscoop voor 2022, wordt de Tijger aangespoord om te werken op basis van zijn professionele reputatie om zijn vooruitzichten op succes te behouden evenals zijn vermogen om zich veilig te stellen voor de concurrentie.

Om zijn carrièretoekomst veilig te stellen, moet de Tijger bereid zijn om zijn professionele netwerk uit te breiden en, indien nodig, van werkterrein te veranderen.

Chinese dierenriem 2022 voor Konijn

Konijnen (Hazen, Katten) hebben een gemiddeld jaar in 2022, volgens de Chinese astrologie horoscoop, wat betekent dat ze voorzichtig moeten zijn met hun sociale banden en hun verwachtingen over het leven moeten verlagen. Ook al is het goed geïnformeerde Konijn wijzer en voorzichtiger met zijn rijkdom, hij is veel minder voorzichtig met zijn professionele entourage. Het Konijn is bijzonder geneigd om zijn bekwaamheden op dit niveau over te dragen en te delen.

Chinese dierenriem 2022 voor Draak

Voor degenen die geboren zijn onder het vijfde dierenteken van de Chinese dierenriem, zal het jaar 2022 uitdagingen, financiële gebeurtenissen, en emotionele en sentimentele herstructurering brengen. Tijgers staan bekend als vurige volgelingen van de dappere Draak. Hij houdt er echter van om druk op hem uit te oefenen zodat hij taaier wordt en beter bestand tegen de grillen van het leven.

Om te profiteren van de belangrijkste gebeurtenissen van het Jaar van de Tijger 2022, moet de Draak doorzettingsvermogen en precisie tonen in 2022.

Chinese dierenriem 2022 voor Slang

Voor diegenen die geboren zijn onder het zesde dierenriemteken van de Chinese astrologie, zal 2022 een uitdagend en tumultueus jaar zijn, maar wel een jaar dat een schat aan ervaringen en leerervaringen zal opleveren. Toch, op professioneel niveau, biedt 2022 de Slang nog steeds een kans om de basis te leggen voor een springplank die de Slang naar nog grotere hoogten zal stuwen.

Chinese dierenriem 2022 voor Paard

Degenen die geboren zijn onder het zevende dierenteken van de Chinese dierenriem, het Paard, zullen een dynamisch jaar hebben in het jaar 2022 Paard. Het Paard wordt geassocieerd met optimisme en avontuur. Uitstelgedrag bij uitdagende omstandigheden met onontwarbare oplossingen behoort tot het verleden. Vanaf het Chinese Nieuwjaar 2022 kan het Paard nu hopen de problemen te overwinnen die geërfd zijn van het Chinese jaar 2021, dat ten einde loopt.

Chinese dierenriem 2022 voor Geit

De Chinese horoscoop van de Geit (Schaap) voor 2022 voorspelt een jaar van herstel en hoop voor mensen die geboren zijn onder het achtste dierenriemteken van de Chinese astrologie, gecombineerd met opwindende vooruitzichten voor het consolideren van verworvenheden. In het vorige jaar heeft de geit geleerd (of herinnerd) wat het betekent om helder te blijven tijdens gebeurtenissen die veel enthousiasme opwekken.

Met de hulp van zijn vele ervaringen is de Geit opnieuw voorbereid op de uitdagingen die voor hem liggen, tot groot ongenoegen van zijn critici die hem liever zouden zien falen. Geen enkele prestatie zal echter worden bereikt zonder aanzienlijke inspanningen in de loop van de tijd.

Chinese dierenriem 2022 voor Aap

De Chinese horoscoop voor de Aap voorspelt een uitdagend, maar uiteindelijk stimulerend jaar voor de bewoners van het negende dierenteken van de Chinese dierenriem, vanwege de vele problemen waarmee hij te maken zal krijgen en de gebieden die hij zal moeten beschermen.

In feite, met de Tijger als het Chinese dier van het Maan Nieuwjaar in 2022, kan de Aap moeilijkheden en onzekerheid tegemoet zien die verschillende aspecten van zijn leven zullen beïnvloeden. Op het werk zal de Aap misschien harder moeten werken dan gewoonlijk en minder resultaten boeken, of hij kan gezichtsverlies lijden bij uitzonderlijk agressieve concurrenten.

De Aap zal het moeilijker hebben om te winnen wanneer leden van zijn team er tegengestelde meningen op na houden. Om zijn positie te handhaven, moet de Aap op een bepaald moment een uitdaging van een concurrent onder ogen zien, evenals mogelijke wraak of vuile trucs van vorige tegenstanders (of slachtoffers) die, toen ze hem even verzwakt zagen, de gelegenheid te baat namen. Daarom moet de Aap alle bronnen van ergernis vermijden en geduld oefenen.

Chinese dierenriem 2022 voor Haan

Wie geboren is onder het tiende dierenriemteken van de Chinese astrologie, die kijkt in de Chinese horoscoop van de Haan voor 2022 uit naar een dynamisch jaar dat gericht is op regeneratie. Als de Tijger comfortabel wordt met zijn materiële bezittingen, houdt hij ervan om de Haan op te jagen, zodat hij terugkeert naar het werk om existentiële doelen te bereiken.

Hierdoor informeert het Chinese dier van het jaar 2022, de Tijger, de Haan dat het tijd voor hem is om zijn prioriteiten te heroverwegen, en nodigt hem ook uit om moedig zijn angsten en bezorgdheden onder ogen te zien. Het resultaat is dat de Haan door een bevrijdende en transformerende fase gaat om zijn bestemming met grotere helderheid te zien.

Terwijl de schone energieën van de Tijger het overgangsjaar van de Haan mogelijk zullen maken, zal het niet zonder opoffering zijn. Na het eerste semester van het maanjaar 2022, kan de Haan geconfronteerd worden met een nieuwe situatie, zoals een verandering in professionele oriëntatie. Vanaf 2022 zal de Haan drastische veranderingen aanbrengen in de manier waarop hij zijn dagelijks budget beheert en veel zuiniger zijn dan gewoonlijk.

Chinese dierenriem 2022 voor Hond

Het is een jaar vol verrassingen en wendingen voor de inboorlingen van het elfde dierenteken van de Chinese dierenriem in de Chinese horoscoop 2022 van de Hond.

Voor degenen die geboren zijn in het Jaar van de Hond in 2022, geeft het Chinese dierenriemteken van de Tijger een gevoel van kracht en onkwetsbaarheid. De Tijger staat zijn beste vriend, de Hond, toe om te bestaan, te schitteren, en uit te blinken in wat hij ook doet. In 2022 zou de aanzienlijke toewijding van de Hond aan zijn hoofdactiviteit hem moeten voortstuwen naar bekendheid of erkenning.

Er is een mogelijkheid van een grote overname. Een hond moet echter grondig marktonderzoek verrichten en zijn concurrenten in overweging nemen alvorens over een deal te onderhandelen. Biedingen die even dringend als aantrekkelijk lijken, moeten niet worden geaccepteerd. Dog’s vrienden en collega’s vragen vaak zijn deskundig advies over hun hartproblemen vanwege zijn slagkracht.

Chinese dierenriem 2022 voor Varken

De Chinese Varken (Zwijn) horoscoop van dit jaar voorspelt een jaar van verandering en stimulatie voor degenen die geboren zijn onder het twaalfde en laatste dierenriemteken van de Chinese astrologie, met veel mogelijkheden voor persoonlijke groei. Ten eerste, het Yang Water element van 2022 geeft het Varken eerlijke en effectieve bewegings- en besluitvaardigheid, vooral in moeilijke situaties.

Wat zijn carrière betreft, zou het Varken in staat moeten zijn om zich te bevrijden uit verschillende impasses die hem maandenlang hebben geïrriteerd vanwege zijn veelzijdigheid. Nu zijn route is vrijgemaakt, kan het Varken in 2022 voorspoed en aandacht verwachten.

Personen die geboren zijn in het Jaar van het Varken zullen hun emoties goed in de hand moeten houden om teleurstelling te voorkomen en het beste te halen uit het Jaar van de Tijger in 2022.

Het Varken zal in 2022 heel wat waardevolle hulp krijgen die hem zal helpen zijn evenwicht te bewaren, ook al zal hij op de harde manier leren dat afstand doen soms de weg naar sereniteit is.

Lees ook: Chinese horoscoop 2022 voorspellingen van de zwartwatertijger; Tijger horoscoop 2022; Haan chinese horoscoop 2022