11:e huset i astrologi

11:e huset i astrologi Det 11:e huset i astrologi anses vara ett område i livet som representerar vår vänskap, grupper, människor vi arbetar med och har att göra med kunder. Det påverkar också vår sociala ställning i samhället. Vissa har också sagt att det har betydelse för vår karma, eller mängden lycka som omger oss i livet.

11:e huset i astrologi
11:e huset i astrologi

Månar i det 11:e huset

Månen sägs också vara förknippad med detta hus. Om en måne är belägen här kan den antingen vara en medhärskare eller aspektera en planet, vilket ökar dess betydelse. Om den aspekterade planeten är stark, som Merkurius eller Saturnus, kan den ge bra kommunikationsförmåga. Men om den är svag (eller i Skorpionen) så kan vi förvänta oss att vår måne har en mörk sida och är för känslomässig.

Funktioner: 11:e huset i astrologi

Det 11:e huset anses av många astrologer vara huset för vänskap och grupper som är så viktiga för lycka och mening. Det ses också som det område i livet som representerar vårt arbete och vårt möte med kunder. Det ger en ledtråd till vår sociala ställning i samhället och inflytande.

Significatorer och andra nyckelord

Härskaren över det 11:e huset kallas ofta Mars, eller Martyren. Det ses som ett område i livet som kräver avsevärda uppoffringar om det ska vara lyckligt och framgångsrikt. Det 11:e huset representerar också skicklighet, och vi kan förvänta oss att någon med planeter i det här huset är bra på lagarbete, vilket kan vara en rolig upplevelse såväl som praktiskt.

11:e huset anses ofta vara huset för grupper, lag och organisationer. Om vi går med i (och arbetar i) en grupp som har värdefulla syften, kan detta vara till stor nytta. De inblandade människorna kan hjälpa oss att utveckla våra färdigheter, självkänsla och målmedvetenhet: det tillåter oss att ge något tillbaka till samhället. Men om gruppen inte är till nytta eller om vi inte känner oss hemma med dess mål och aktiviteter, kan vi kanske få reda på mer om oss själva och våra sanna värderingar. I vissa fall kan vi upptäcka att vi inte är bekväma i en gruppsituation, eller att vi inte kommer överens med de inblandade.

Om vårt 11:e hus är drabbat (av aspekter eller av planeter) kan vi känna oss under press att anpassa oss, eller kan misstänka att en organisation kommer att använda oss för sina egna syften. Vi kan vara avundsjuka på andra människors framgångar, eller rädsla för att de är ute efter att ta oss. Under dessa förhållanden kan vi vara överkritiska eller ovilliga att se en annan persons synvinkel.

Det 11:e huset är också känt som folkets hus. Den representerar de människor vi möter i vårt dagliga liv: våra vänner, kollegor och grannar. Om vi inte reser mycket, kommer det här huset att spegla de människor som finns runt omkring oss mest. Detta kan skapa en bra balans mellan bra vänskap och hjälpsamt sällskap. Men om vi tillbringar mycket tid ensamma, eller är involverade i långväga resor, kan vi upptäcka att vårt folks liv är av lite intresse för oss.

Det 11:e huset är också känt som barnens hus eller relationshuset. Vi kommer inte att bli förvånade över att finna att barn är viktiga för lycka och tillfredsställelse i det här huset. Om en person har planeter här, kommer han eller hon att vara angelägen om att ta hand om andras liv. Andras välbefinnande kan vara en källa till trygghet och glädje. Dessa människor kan vara impulsiva och känslomässigt instabila, men kan skapa lojala vänner. De är ofta väldigt sällskapliga och kan njuta av att underhålla andra.

Å andra sidan, om vi har planeter här, då kan vi förvänta oss många nära relationer på grund av vårt behov av att ta hand om andra! Vi kanske lätt kan relatera till barn eller äldre människor (eller båda) och kommer att uppskatta deras input i våra liv.

Det 11:e huset är också känt som huset för självuttryck eller konstens hus. Vi kanske tycker om att skapa konst och musik, även om vi kanske tenderar att vara för självcentrerade för att tänka på någon annans känslor. Vi kanske också tycker att det är lätt att skapa grupper (grupper är ofta resultatet av en grupp människor som har samlats).

Inom astrologi är det 11:e huset ibland förknippat med vår känsla av tillhörighet och social klass. Det kallas ibland tröstens hus eftersom det påverkar vår sociala status, vår ställning i samhället och vår självkänsla. Om vi har planeter i det här området kan vi känna oss osäkra på vad andra tycker om oss, eller så kan vi vara för oroliga över hur andra ser oss för att kunna njuta av oss själva.

Många människor har planeter i 11:e huset, även om många också har Venus i 11:e och Månen i Skorpionen eller Mars i Vattumannen. Förutom att ha vissa planetplaceringar är det också viktigt att överväga vilka andra aspekter som finns för oss. Om vi har Jupiter i den 11:e kan detta göra oss mer socialt aktiva och kommer att förbättra vår vänskap och sociala ställning. Men om det finns aspekter av Saturnus på våra 11:e husplaneter måste vi vara medvetna om att det kan påverka oss på ett negativt sätt.

11:e huset är mycket viktigt för gifta människor, och kan vara ett tecken på att någon har svårt att hantera relationer. Det är möjligt för en person att inte ha några planeter i det 11:e huset och fortfarande uppleva svårigheter på grund av andra influenser som finns. Om en person bara har en planet (Venus eller Mars) den 11:e kan de upptäcka att de hålls tillbaka av detta enbart.

Det 11:e huset används ibland som ett anslutande hus. När barn föds in i en familj kan de vara kopplade till de andra vuxna. På så sätt får barnen nytta av att lära sig goda föräldraegenskaper och de vuxna kan njuta av sitt sällskap. Föräldrarna (och deras planeter) anses vara i 11:e huset för barnet, och detta visar hur en individs liv kan kopplas till andra genom vänskap och relationer.

Läs också: Karmisk relation astrologi; Lilith astrologi